5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Certyfikat bezpieczeństwa prawnego

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO APM PONIATOWSKA-MAJ KANCELARIA PRAWNA SP. K.

Kliknij w link by zobaczyć certfikat

www.domiwoda.pl prowadzonego przez DOM i WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-02-28 do dnia 2021-02-28
DOM i WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach sklepu internetowego www.domiwoda.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym
"Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

solidnyregulamin.pl