5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Napiszemy dla Ciebie zgłoszenie budowy oczyszczalni i zezwolenie wodnoprawne. Kontakt

Sortuj według:

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków - co je wyróżnia?


Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków są innowacyjną alternatywą dla szamba. Przede wszystkim są tanie w eksploatacji, wygodne i bezpieczne. W odpowiedzi na popularne pytanie "oczyszczalnia czy szambo" oferuję Państwu kilka informacji, aby mogli Państwo zobaczyć czym się różnią. Jeśli chodzi o zakup i montaż urządzeń, tańsze będzie szambo. Lecz jeśli chodzi o koszty i działania związane z eksploatacją, zwyciężają oczyszczalnie przydomowe ścieków, ponieważ szambo jedynie magazynuje nieczystości, które regularnie trzeba wypompowywać do specjalnej cysterny, przy pomocy firmy świadczącej usługi asenizacyjne. Natomiast przydomowa oczyszczalnia ścieków z odzyskiem wody lub bez wymaga czyszczenia jedynie raz do roku. Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala już po dwóch/trzech latach oszczędzić parę tysięcy złotych na asenizacji.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków można zakupić w firmach, które zwykle specjalizują się w gospodarce odpadami i gospodarce wodnej. Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może powstać na terenach z dostępem do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku dostępu do kanalizacji, powstaje możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Szczegóły zależne są od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takiego planu nie ma, zależeć to będzie od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Konieczne informacje możemy uzyskać na Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Urzędzie Gminy. W przypadku przydomowej oczyszczalni znajdującej się w naszej ofercie, technologia jej działania jest kompleksowa i zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Własna oczyszczalnia ścieków - co warto wiedzieć o budowie?


Budowę oczyszczalni ścieków najlepiej przeprowadzać od wiosny do jesieni, gdyż wtedy najłatwiej się kopie. Budowę oczyszczalni najlepiej zgrać z budową domu dlatego, że oczyszczalnie z osadem czynnym nie będą w stanie funkcjonować bez stałego dopływu ścieków. Jeśli ilość oczyszczanych ścieków nie przekracza 5 metrów sześciennych na dobę, pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane (wystarczy zgłoszenie do organu samorządowego). Oczyszczalnie domowe ścieków o wydajności do 7,5 metrów sześciennych na dobę nie wymagają pozwolenia na budowę. To znaczy, że możemy korzystać z oczyszczalni biologicznej nawet, gdy w domu mieszka około 4-5 osób. Wstępny zbiornik do oczyszczalni przydomowej - osadnik gnilny powinien znajdować się co najmniej 15 metrów od ujść wody pitnej i nie dalej, niż 6 metrów od budynku, gdyż ciepło pomaga w rozkładzie nieczystości.


Zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków - zalety: jest to ekologiczne, zaawansowane technologicznie rozwiązanie, ponieważ zanieczyszczenia rozkładane są do postaci związków mineralnych i wody drugiej klasy czystości, przez mikroorganizmy i złoże biologiczne, co sprawia że nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Ścieki z osadnika po oczyszczeniu i przejściu przez filtry mogą być bezpiecznie odprowadzane do gruntu, rzek lub rowów. Większość oczyszczalni przydomowych może być montowana prawie wszędzie. Technologia, która stale się rozwija sprawia, że warunki gruntowne mają coraz mniejszy wpływ na możliwości korzystania z oczyszczalni na działce. Mając zbiornik do przydomowej oczyszczalni ścieków unika się nieprzyjemnych zapachów, które w przypadku szamba są nieuniknione. Domowe oczyszczalnie ścieków są proste w eksploatacji. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, by móc z nich korzystać.


Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków


Główną zaletą jest fakt, że różne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków pozwalają na oszczędności eksploatacyjne, ponieważ nie wymagają regularnej asenizacji, w przeciwieństwie do szamba. Koszt budowy oczyszczalni jest wyższy od budowy szamba. Należy pamiętać, że jest to inwestycja na wiele lat. W związku z tym trzeba uwzględnić koszty eksploatacji i trwałość montowanej instalacji. Zbiorniki naszego producenta gwarantują trwałość na wiele lat. Oczyszczalnia wymaga więcej miejsca, niż szambo. Przydomowa oczyszczalnia ścieków nastawiona na biologiczne przetwarzanie, świetnie sprawdza się na gruntach o niewielkiej przepuszczalności. Warto wiedzieć o tym, że na oczyszczalnię o charakterze biologicznym można otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy unijnych. Dofinansowanie obejmuje m. in. zakup i montaż urządzeń, przygotowanie terenu i rozruch.


Są różne rodzaje oczyszczalni przydomowych. Jeśli chodzi o zwykłe oczyszczalnie przydomowe, niestety często nie są przewidywane żadne dotacje, w przeciwieństwie do tych biologicznych. Zarówno rozwiązania biologiczne, jak i te ekologiczne działają na podobnych zasadach. Różnica leży w oczyszczaniu ścieków przy użyciu procesu tlenowego i beztlenowego. Oczyszczanie tlenowe przebiega w osadniku gnilnym. Proces oczyszczania beztlenowego zachodzi w drenażu rozsączającym.


Oczyszczalnia przydomowa opinie - czy warto ją podłączyć?


Najczęściej wybierana oczyszczalnia domowa ścieków to ta ze złożem biologicznym. Zasada działania tego typu oczyszczalni składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest kierowanie ścieków do osadnika gnilnego, następnie zostają poddane działaniu bakterii beztlenowych lub są poddane wstępnemu napowietrzaniu. Dzięki temu odpady zostają rozłożone. Następny etap zachodzi w komorach tlenowych zbiornika. Takie oczyszczalnie nie wymagają używania energii elektrycznej, wymagane jest jedynie regularne doprowadzanie ścieków, w celu utrzymania flory bakteryjnej. Wodę uzyskaną w ten sposób można wykorzystać do podlewania ogrodu. Jednak należy pamiętać o tym, że woda ta nie jest zdatna do picia. Szambo to bezodpływowy zbiornik ściekowy. Zanieczyszczenia, które zbierają się w tego typu zbiorniku nie przedostają się do gruntu. Zbiornik trzeba po pewnym czasie opróżnić, przy pomocy pojazdu asenizacyjnego. Tradycyjne szamba nie są zbyt trwałe, ponieważ często występuje problem z uszczelnieniem spoin. Coraz więcej ludzi decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni lub przerobienie swojego szamba na oczyszczalnię z drenażem rozsączającym.


Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków


Zasada działania oczyszczalni ścieków polega na rozpoczęciu wewnątrz instalacji naturalnych procesów biologicznych, rozkładu ścieków bytowych na proste związki mineralne i wodę, które mogą zostać odprowadzone do gruntu, rowu lub rzeki bez ryzyka skażenia. Są różne etapy oczyszczania ścieków. Jeśli chodzi o przydomowe oczyszczanie ścieków, składa się ono z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest oczyszczanie mechaniczne i tlenowe. Następuje w osadniku gnilnym i polega na wprowadzeniu do niego nieczystości, które na początku są mechanicznie rozdzielane na cięższy od wody osad oraz lżejszą od wody zawiesinę. Osad czynny ulega procesowi fermentacji, w której to cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie, te drugie osadzają się na dnie osadnika wstępnego. Osadniki zazwyczaj są złożone z dwóch lub większej ilości komór, które ułożone są w poprzek. Zadaniem przegród jest to, by osady i zawiesiny nie przedostały się dalej. Ewentualne wydostanie się zanieczyszczeń może spowodować utratę wydajności takiej oczyszczalni.
Drugi etap to oczyszczanie tlenowe, które może być przeprowadzone za pomocą drenażu, ale także przy użyciu urządzeń napowietrzających. Oczyszczoną wodę można wówczas doprowadzić do studni chłonnej lub wód powierzchniowych. Oczyszczalnia ścieków domowa jest przede wszystkim dobrą inwestycją ze względu na małe koszty eksploatacji. Jest to rozwiązanie, które przynosi korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz jest wygodne w użytkowaniu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to świetna inwestycja dla właścicieli gospodarstw domowych, położonych poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej. Koszt utrzymania oczyszczalni przydomowej jest o wiele niższy, niż koszt utrzymania szamba. Inwestycja w przydomową oczyszczalnie zwraca się po kilku latach, i to nie biorąc pod uwagę dofinansowań.


Mniejsza oczyszczalnia ścieków


Oczyszczalnia z drenażem dobrze sprawdzi się na działkach o niezbyt dużej powierzchni. Takie oczyszczalnie nie wymagają dużo miejsca na budowę, ani dobrze przepuszczalnego gruntu. Należy sprawdzić, czy oczyszczalnia ścieków przydomowa zmieści się na powierzchni działki budowlanej. Decyduje o tym między innymi kształt działki, jej wielkość, stan zagospodarowania. Należy też sprawdzić poziom wód gruntowych. Osadnik gnilny powinien być zamontowany jak najbliżej domu, by ścieki przebyły jak najkrótszą drogę. Dzięki temu produkty uboczne będą miały wyższą temperaturę co pozytywnie wpływa na jakość procesu rozkładu zanieczyszczeń. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ujście wody pitnej również będzie znajdowało się blisko. Osadnik, czyli wstępny zbiornik przydomowa oczyszczalnia ścieków musi mieć oddalony co najmniej 15 metrów od ujść wody pitnej.


Czy warto inwestować w oczyszczalnie ścieków przydomowe?


Najpopularniejszą i najtańszą wersją odprowadzania ścieków jest przydomowa oczyszczalnia ścieków wyposażona w drenaż, ponieważ można ją zamontować na gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Ten system nie wymaga wymiany nawet do 20 lat od instalacji. Zależy to jednak od jej ułożenia, powierzchni drenażu względem ilości ścieków, rodzaju gruntu oraz prawidłowej eksploatacji. Istnieje również możliwość montażu oczyszczalni kompaktowej, w której oczyszczanie ścieków odbywa się w zamkniętym zbiorniku. W tym przypadku oczyszczone ścieki trafiają zazwyczaj do studni chłonnej. Niestety nie zawsze warunki gruntowne pozwalają na taką możliwość. Głównymi zaletami przydomowych oczyszczalni są niskie koszty eksploatacji, ekologiczność, brak konieczności częstego opróżniania zbiornika. Koszt inwestycji zwraca się po paru latach, ze względu na niskie koszty eksploatacji.