5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Napiszemy dla Ciebie zgłoszenie budowy oczyszczalni i zezwolenie wodnoprawne. Kontakt

Sortuj według:
1
1

Domowe przepompownie ścieków


Odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej lub utylizacja (np. za pomocą oczyszczalni ścieków) nieczystości wytworzonych w gospodarstwie domowym jest obowiązkowe i przyjazne dla środowiska. Przepompownia ścieków przydomowa umożliwia przepompowanie ścieków bytowych powstałych w domach, które nie mają możliwości grawitacyjnego tłoczenia ścieków do kanalizacji. Budowa przepompowni ścieków jest zalecana w przypadku, gdy posiadłość znajduje się w zasięgu publicznej kanalizacji, ale nie można odprowadzać ścieków grawitacyjnie lub gdy budowa połączenia grawitacyjnego z systemem kanalizacji jest zbyt kosztowna. W takiej sytuacji najlepszą inwestycją może okazać się montaż przydomowej przepompowni ścieków. Instalacja przepompowni może też służyć do pompowania nieczystości ku przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba. Przepompownia domowa poza odprowadzaniem nieczystości, przeznaczona może być również do odpompowania wód drenażowych i opadowych z terenu budynku.


Przepompownia do przydomowej oczyszczalni ścieków - jak to działa?

Przepompownia do oczyszczalni przydomowej powinna znajdować się pomiędzy wyjściem rurociągu z domu, a przydomową oczyszczalnią lub szambem, czy też złączem do kanalizacji zbiorczej. Przydomowe przepompownie ścieków typu mokrego i suchego to dwie główne grupy. Przepompownie przydomowe mokre mają pompy zanurzone w ściekach. Przepompownia przydomowa ścieków sucha ma pompy, agregat pompowy (następuje w nim zamiana energii elektrycznej na mechaniczną), silnik i układ tłoczny umieszczony w oddzielnej zabudowie, a wirnik w fekaliach. Występuje również przydomowa przepompownia ścieków z rozdrabniaczem, która umożliwia łatwiejszy przepływ ścieków. Służące do rozdrabniania elementy umieszczone są w cieczy, dzięki czemu możliwe jest zmielenie np. papieru toaletowego i innych materiałów nierozpuszczalnych w wodzie. Pompownia ścieków przydomowa działa w prosty do opisania sposób, mianowicie: zbiornik do przepompowni ścieków służy do gromadzenia ścieków z jednego lub kilku źródeł, potem doprowadzane są one do zbiornika przepompowni, następnie czujnik mierzy poziom ścieków i uruchamia pompę, która tłoczy ścieki rurociągiem do kanalizacji, szamba lub oczyszczalni.

 

Budowa i montaż przepompowni ścieków - co warto wiedzieć?

 

Przepompownia ścieków domowa jest urządzeniem mechanicznym, niewymagającym stałej obsługi, jej zadaniem jest kompletne przepompowanie ścieków sanitarnych z gospodarstwa domowego do domowej oczyszczalni, albo do ciśnieniowego przewodu, a następnie do głównego kolektora kanalizacyjnego. Zbiornik przepompowni ścieków pomaga w zwiększeniu rotacji ścieków, co przekłada się na zapobieganie zagniwania. Przydomowa pompownia ścieków składa się ze zbiornika wykonanego z PE (polietylen), ze specjalnym dnem typu PES lub żelbetonowego prefabrykowanego zbiornika, pokrywy, żeliwnego włazu i rur z obudową ze stali nierdzewnej. Poza tym przepompownia ścieków do domu jednorodzinnego zbudowana jest z kolektora grawitacyjnego, zanurzonej w cieczy pompy lub osobnej komory z pompą, rurociągu odprowadzającego ścieki z i do pompowni. Przepompownie ścieków sanitarnych nie muszą być głęboko zakopane, co pozwala na korzystanie z nich na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Nowoczesna duża lub mała przepompownia ścieków posiada również napędzane elektryczne w pełni zautomatyzowane urządzenia, służące do rozdrabniania ciał, które mogłyby doprowadzić do uszczelnienia przewodów. W przypadku, gdy mamy szambo, a wóz asenizacyjny nie ma możliwości podjazdu do zbiornika w celu wypompowania zawartości, konieczne może być wyposażenie zbiornika w króciec ssawny ze złączem i wylotem typu strażackiego, który umożliwi opróżnienie zbiornika bez potrzeby podjeżdżania.

 

Wybór i serwis przepompowni ścieków - na co zwrócić uwagę?

 

Przy wyborze pompy, należy zwrócić uwagę na parametry takie jak: wysokość podnoszenia, wielkość, wytrzymałość zbiornika, wydajność, trzeba również sprawdzić, jaką maksymalną ilość ścieków pompa jest w stanie przetworzyć. Nie ma znaczenia czy interesuje nas oczyszczalnia z przepompownią, czy sama mini przepompownia ścieków, przed budową należy przeprowadzić badania powiązane z wyborem najlepszego miejsca na instalację pompy, wykonania prawidłowego posadowienia i balastu, tak aby była konstrukcyjnie trwała i zgodna z normami. Należy również sprawdzić jaki rodzaj obudowy przepompowni należy zastosować, głównie zależeć to będzie od tego, czy pompownie ścieków sanitarnych mają znajdować się wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Aktem prawnym, który reguluje przepisy budowy i użytkowania przydomowych oczyszczalni jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury, dotyczące warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać gospodarstwa domowe. Moc przerobowa pompy będzie miała kluczowe znaczenie, gdy chcemy ją zamontować w budynku użyteczności publicznej. W przypadku awarii, gdy ilość ścieków w pompowni osiągnie stan krytyczny, uruchamiany jest sygnał alarmowy i za pomocą przełącznika, znajdującego się na górnej części panelu lub zdalnie, można rozpocząć spompowanie ścieków do odpowiedniego poziomu.

 

Przepisy i zasady związane z montażem i eksploatacją przydomowej przepompowni ścieków

 

Decydując się na montaż domowej przepompowni ścieków, należy przestrzegać prawnych norm. W przypadku, gdy na posesji znajduje się ujście wody pitnej, domowa przepompownia ścieków musi być od niego oddalona o co najmniej 15 metrów. Trzeba wziąć pod uwagę ujścia wody pitnej znajdujące się na naszej posesji i poza nią. Od okien i drzwi budynku mieszkalnego pompę musi oddzielać minimum 5 metrów, a od miejsca rozsączania i odprowadzania ścieków (jeśli mamy oczyszczalnię przydomową) co najmniej 30 metrów. Bez znaczenia czy duże, czy małe przepompownie ścieków - minimalna odległość od drzew i innych roślin z gęstymi, długimi korzeniami wynosi 3 metry. Poza tym przepompownie ścieków domowe muszą być oddalone co najmniej 2 metry od drogi i granicy działki. Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem w naszym sklepie.