5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Oczyszczalnia biologiczna Haba Bio Easy Flow Wiro 5 (dla 5 osób)

oczyszczalnia-bio-easy-flow-wiro-5-przekroj

Stan: Nowy produkt

Dostępność: od 7 do 10 dni roboczych

Zastosowanie: 
Oczyszczalnia Haba znajduje zastosowanie przy gruntach piaszczystych i gliniastych.
Niezbyt wysokie oraz płaskie zbiorniki na ściek pozwalają na to by nie wykonywać specjalnych kopców (nasypów) nawet przy nieco wyższym poziomie wód gruntowych.
Idealnie natomiast nadają się do gruntów gliniastych, gdzie możemy wyprowadzić oczyszczony ściek na zewnątrz i podlewać rośliność za pomocą opantentowanego rozwiązania producenta pod nazwą Green Shower.


Dane techniczne:
Liczba użytkowników: do 5 osób (5 RLM)
Waga: 200kg 
Długość: 2150 mm
Szerokość:1240 mm
Pojemność reaktora: 2500l (2,5m3)
Zagłębienie wlotu: 520 mm
Wysokość od dna do dołu wlotu: 1270 mm
Średnica wlotu: 160 mm
Materiał: Polietylan

UWAGA
Instalacja oczyszczalni wymaga w pierwszej kolejności zgłoszenia robót budowlanych  do właściwego Starostwa Powiatowego.
Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.

Kup przygotowanie wniosku.

13 714,50 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Zobacz montaż oczyszczalni Haba Bio Easy Flow 5 z systemem odwodnień Green ShowerMontaż


Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie oczyszczalni przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.

Opcje dodatkowo płatne w wyposażeniu oczyszczalni Haba Bio Easy Flow
 • Dopłata za przyłącze dla wozu asenizacyjnego
 • Wymiana skrzynki na pionową
 • Dopłata za zamki do pokrywy
 • Moduł internetowy Wi-FI
 • Green Shower do podlewania roślinności i odprowadzenia ścieku na zewnątrz
 • Kompostownik 

Ważne informacje:
 • Gwarancja 10 lat na zbiornik oczyszczalni biologicznej
 • Zwrot inwestycji w oczyszczalnię już po 2-3 latach eksploatacji
 • Możliwość pracy w trudnych warunkach wodno-gruntowych
 • Praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji.
  • Wywóz osadów tylko raz na 2 lata, stosując automatyczny kompostownik osadów, unikniesz całkowicie konieczność wywozów
 • Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
 • Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oczyszczalnia jest w 100% bezzapachowa
 • Spełnia wymogi dla montażu w aglomeracjach miejskich
 • Jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.
 • Nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni
 • Małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 1,5m²/osobę


Dokumenty:

Instalacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót budowlanych do właściwego Starostwa Powiatowego.
Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.
Usługa zawiera przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zgłoszenia robót budowlanych na bazie danych producenta i dokumentów przekazanych przez klienta. Kompletna uzgodniona z Starostą dokumentacja jest przedkładana przez Klienta w odpowiednim Urzędzie Gminy wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia użytkowania instalacji po jej zamontowaniu i uruchomieniu.


Przygotowanie dokumentacji z zgłoszenia oczyszczalni do Urzędu przez Dom i Woda
1. Opłata za wniosek – zlecenie wykonania zgłoszenia. Kup przygotowanie wniosku

     2. Przygotowanie wniosku z załącznikami 2-4 dni robocze, od momentu przesłania kompletnych dokumentów.
3. Weryfikacja informacji na geoportalu i MPZP, w celu sprawdzenia, jaki rodzaj oczyszczalni możliwy jest do realizacji.

3. Prześlemy na maila wypełnione dokumenty,
4. Twoim zadaniem będzie złożenie dokumentów osobiście do właściwego Starostwa.
5. Oczekiwanie 21 dni do legalizacji, jeśli nie będzie uwag, po upływie 21 dni możesz legalnie montować oczyszczalnię.
6. Konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni do właściwego Urzędu Gminy.
7. Cieszysz się z oszczędności i wygody mając nową instalację z kompletem dokumentacji.

Do uzupełnienia dokumentów będziemy potrzebować danych od dostawcy oczyszczalni
(my się tym zajmiemy)  oraz tych, które  tylko Ty możesz nam przekazać:
1. Adresu inwestycji, aby ustalić właściwy Urząd Gminy/Starostwa.
2. Aktualnej mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego w skali 1:500 lub 1:1000 w wersji elektronicznej(formaty DWG,PDF,JPG)
    - konieczny załącznik do wniosku oraz do sporządzenia mapy lokalizacji oczyszczalni.
3. Zaświadczenia z UG lub podmiotu zarządzającego siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy o braku dostępu do kanalizacji sanitarnej.
4. Inne dokumenty - możesz zostać poproszony o nie po wstępnej weryfikacji inwestycji przez projektanta lub uwagach Starostwa do zgłoszenia.
5. Rodzaju oczyszczalni – podpowiemy jaką oczyszczalnię wybrać do warunków gruntowych i dodamy do zgłoszenia specyfikację oczyszczalni (kartę katalogową).
6. Ilości osób przebywających na stałe w gospodarstwie
7. Rodzaju gruntów
8. Poziomu wód gruntowych.
9. Głębokości, na której rura kanalizacyjna wychodzi z budynku
10. Rodzaju drenażu
 
Po zakończeniu montażu należy zgłosić we właściwym urzędzie rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni.


UWAGA:
Usługa nie zawiera kosztów ew. badań geologicznych, uzgodnień kolizji sieci uzbrojenia terenu, uzyskania zgody Wód Polskich na odprowadzenie ścieków do otoczenia itp.
W przypadku sprzeciwu Starosty z przyczyn niezależnych od nas (np. z powodu braku danych ze strony klienta o projekcie kanalizacji w okolicy itp.) nie zwracamy kosztów wykonanej usługi.

Budowa oczyszczalni
Haba Bio Easy Flow 5 :
Schemat oczyszczalni biologicznej z natlenianiem Bio Easy Flow
1. Skrzynka techniczna z wyciszeniem (dmuchawa +sterownik Multi Bio 2000 lub 3200)
2.
Pompa do ścieków oczyszczonych z dodatkowym filtrem
3.
Pływak poziomu awaryjnego
4.
Przelew awaryjny
5.
Rurowy dyfuzor napowietrzający
6.
Filtr cząstek stałych - złoże biologiczne utwierdzone

Jak działa oczyszczalnia Haba Bio Easy Flow Wiro 5
I ETAP:
Ścieki trafiają do reaktora, gdzie podlegają procesowisekwencyjnego natleniania. Przyczynia się to do usuwaniazanieczyszczeń organicznych, azotu oraz fosforu.
II ETAP:
Zatrzymanie pracy dmuchawy, opadanie osadu nadno zbiornika (sedymentacja).
III ETAP:
Odpompowanie wyklarowanej, oczyszczonej częściścieków.
Oczyszczalnia automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny
(wakacyjny), w okresie braku dopływu ścieków

INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIORNIKÓW OCZYSZCZALNI


Przed przystąpieniem do montażu obowiązkowo należy sprawdzić występowanie widocznych wad fizycznych zbiorników. Pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać zbiornika do wykopu, jeżelisą zastrzeżenia, co do jego jakości.

Po wykonaniu wykopu należy na dnie umieścić warstwę 20 cm piasku i zagęścić. Następnie umieścić w wykopie zbiornik/zbiorniki i wypoziomować. Należy sprawdzić położenie (wysokości)otworów przyłączeniowych, a następnie zalać wodą do poziomu 30 cm od dna.

Zbiorniki zasypywać piaskiem w warstwach po 30 cm i zagęszczać wodą. Nie należy stosować zagęszczania mechanicznego ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Po każdorazowymułożeniu kolejnej warstwy należy uzupełniać poziom wody w zbiornikach o kolejne 30 cm.

Po zasypaniu zbiorników ustabilizować i zasypać rury przyłączeniowe. Rury należy układać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
Jeżeli zbiornik ma być posadowiony na głębokości przekraczającej 50 cm (od sklepienia), należy wówczas wykonać obsypkę chudym betonem. W przypadku montażu osadnika w gruncie gliniastym lub pylastym zbiornik należy zabezpieczyć chudym betonem. W przypadku konieczności posadowienia głębszego niż 80 cm od sklepienia zbiornik na całym jego obwodzie należy zabezpieczyć chudym betonem i wykonać płytę odciążającą.
Generalną zasadą jest zapewnienie zbiornikom stabilności statycznej odpornej na działanie wód gruntowych i ruchy gruntu.
W przypadku konieczności podniesienia pokrywy np. poprzez zastosowanie nadbudowy teleskopowej, należy podnieść wyjście pompy oraz przewodów wyżej, aby umożliwić w przyszłości obsługę z powierzchni gruntu (max. 30cm poniżej gruntu). Pierwotne wyjścia zaślepić.


PIERWSZE URUCHOMIENIE OCZYSZCZALNI
Po zamontowaniu oczyszczalni należy zalać komorę reaktora do poziomu pompy.
Podłącz i sprawdzić działanie dmuchaw, na powierzchni komory reaktora powinny
pojawić się drobne pęcherzyki.

Podłączyć i sprawdzić działanie pomp.

Sprawdzić i ewentualnie ustawić prawidłowe czasy w sterowniku.

Dmuchawy i pompy można sprawdzić poprzez sterownik pracujący w trybie ręcznym.
Po sprawdzeniu pracy urządzeń bezwzględnie należy przestawić sterownik do trybu normalnego.
Zaszczepić mikroorganizmy.

W tym celu należy zaaplikować do komory reaktora biologicznego dobrze pracujący osad czynny z pobliskiej oczyszczalni lub zastosować biopreparat Eco9 OXY Start.

Osad czynny z istniejącej oczyszczalni należy umieścić w komorze reaktora po kilku dniach od rozpoczęcia eksploatacji w ilości 2 kg suchej masy lub 50 l osadu czynnego na 1 mpojemności komory.


W
skład biopreparatu OXY Start z serii Eco9 wchodzi odżywka startowa oraz odpowiedniozestawiona kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o ściśle kierunkowym działaniu.
Efektem jest zwiększenie skuteczności oczyszczania
oraz hamowanie nieprzyjemnychzapachów, szczególnie w fazie rozruchowej urządzenia.


Sterowanie oczyszczalnią
Sterowanie sekwencyjnym biologicznym reaktorem odpowiadające za jego pełną automatyzację odbywa się za pomocą sterownika. Sterownik w swojej budowie posiada klawiaturę membranową oraz wyświetlacz, na którym pokazywane są wszystkie komunikaty informujące o bieżącej pracy oczyszczalni. Klawiatura umieszczona na przedniej stronie sterownika umożliwia ustawienie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni parametrów, takich jak: czas pracy dmuchawy oraz pompy (załącza je w określonych odstępach czasowych). Istnieje również możliwość ustawienia pracy w trybie automatycznym oraz ręcznym(serwisowym). W skład sterownika wchodzi również lampa sygnalizacyjna, alarmująca o ewentualnym nieprawidłowym działaniu oczyszczalni. Sterownik zasilany jest napięciem 230 V. Użytkownik oczyszczalni zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości w dostawie zasilania.

Skrzynkę z układem sterowania należy umieścić w miejscu o ograniczonej ekspozycji na słońce np. między drzewami. Szczegółowe informacje umieszczono w instrukcji sterownika.


UWAGA!

Obowiązkowe jest zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia nadprądowego C10 oraz różnicowo - prądowego 25A, a przyłącze elektryczne musi być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do przeprowadzania tego typu prac.