5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Oczyszczalnia biologiczna EKO- BIO do 25 osób, 8000l

oczyszczalnia-biologiczna-eco-bio-18-25-osob-8000-l

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa od 7 do 14 dni roboczychWażne informacje:

 • Gwarancja 15 lat na zbiornik oczyszczalni przydomowej
 • Pojemność zbiornika 8000l [ 8 m3 ]
 • Materiał: laminat poliestrowo-szklany- gwarantuje 100% szczelność
 • Oczyszczalnia jest całkowicie ekologiczna i bezpieczna dla środowiska, w czasie jej pracy nie wydostają się na zewnątrz żadne szkodliwe substancje
 • Możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych
 • Wywóz osadów tylko raz na 9 miesięcy
 • Praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji
 • Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin

Dane techniczne:

 • Pojemność: 8000l
 • Waga- 300-350 kg
 • Średnica: 160cm
 • Długość: 450cm
 • Średnica wlotu: 160cm
 • Średnica włazu: 495
 • Wysokość wlotu od dna:140cm
UWAGA:
Instalacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót budowlanych  do właściwego Starostwa Powiatowego.

Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.

Kup przygotowanie wniosku.

 

22 755 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Montaż


Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie oczyszczalni przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.


Dokumenty:

 
Instalacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót budowlanych  do właściwego Starostwa Powiatowego.

Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.

 
Usługa zawiera przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zgłoszenia robót budowlanych na bazie danych producenta i dokumentów przekazanych przez klienta. Kompletna uzgodniona z Starostą dokumentacja jest przedkładana przez klienta w odpowiednim Urzędzie Gminy wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia użytkowania instalacji po jej zamontowaniu i uruchomieniu.


     Procedura przygotowania dokumentów do zgłoszenia wygląda następująco:
 
1. Opłata za wniosek – zlecenie wykonania zgłoszenia. Kup przygotowanie wniosku
 
2. Przygotowanie wniosku z załącznikami 2-4 dni robocze, od momentu przesłania kompletnych dokumentów. Weryfikacja informacji na geoportalu i MPZP, w celu sprawdzenia, jaki rodzaj oczyszczalni możliwy jest do realizacji.
 
3. Prześlemy na maila wypełnione dokumenty,
 
4. Twoim zadaniem będzie złożenie dokumentów osobiście do właściwego Starostwa.
 
5. Oczekiwanie  21 dni do legalizacji, jeśli nie będzie uwag, po upływie 21 dni możesz legalnie montować oczyszczalnię.
 
6. Konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni do właściwego Urzędu Gminy.
 
7. Cieszysz się z oszczędności i wygody mając nową instalację z kompletem dokumentacji.
  
 
Dodatkowo doradzimy Ci w wyborze rodzaju oczyszczalni, dostosowanej do ilości domowników i warunków administracyjno – gruntowych, dostarczymy zakupiony towar i polecimy doświadczonych montażystów do instalacji.


Do uzupełnienia dokumentów będziemy potrzebować danych od dostawcy oczyszczalni (my się tym zajmiemy)  oraz tych, które  tylko Ty możesz nam przekazać:

1. Adresu inwestycji, aby ustalić właściwy Urząd Gminy/Starostwa.

2. Aktualnej mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego w skali 1:500 lub 1:1000 w wersji elektronicznej(formaty DWG,PDF,JPG) - konieczny załącznik do wniosku oraz do sporządzenia mapy lokalizacji oczyszczalni.

3. Zaświadczenia z UG lub podmiotu zarządzającego siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy o braku dostępu do kanalizacji sanitarnej.

4. Inne dokumenty - możesz zostać poproszony o nie po wstępnej weryfikacji inwestycji przez projektanta lub uwagach Starostwa do zgłoszenia.

5. Rodzaju oczyszczalni – po uzgodnieniu z dostawcą.

6. Ilości osób przebywających na stałe w gospodarstwie

7. Rodzaju gruntów

8. Poziomu wód gruntowych.

9. Głębokości, na której rura kanalizacyjna wychodzi z budynku

10. Rodzaju drenażu
 
Po zakończeniu montażu należy zgłosić we właściwym urzędzie rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni.

 
UWAGA:

Usługa nie zawiera kosztów ew. badań geologicznych, uzgodnień kolizji sieci uzbrojenia terenu, uzyskania zgody Wód Polskich na odprowadzenie ścieków do otoczenia itp.
W przypadku sprzeciwu Starosty z przyczyn niezależnych od nas (np. z powodu braku danych ze strony klienta o projekcie kanalizacji w okolicy itp.) nie zwracamy kosztów wykonanej usługi.

Główne korzyści z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

Inwestycja na lata - jest znacznie trwalszym rozwiązaniem niż tradycyjne szambo. Tworzywo sztuczne, z którego wykonane są zbiorniki na oczyszczalnie są niezwykle odporne na działanie czynników zewnętrznych, w tym substancji chemicznych.

Tania eksploatacja - szambo na pierwszy rzut oka wydaje się mniej kosztowną inwestycją, jednak oczyszczalnię opróżnia się jedynie raz w roku, co znacznie obniża koszty użytkowania.

Zwrot inwestycji w ciągu 5 lat - jest to możliwe dzięki stosunkowo rzadkiemu opróżnianiu (1x w roku) 


Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń: 533 327 679 lub napisz: bok@domiwoda.pl


Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków EKO-BIO składa się z następujących elementów: 
1. Komora denitryfikacji
2. Komora nitryfikacji
3. Komora osadu wtórnego
4. Sterownik i kompresor procesora dozowania powietrza
5. System napowietrzania złoża aktywnego
6. Złoże aktywne
7. System zawrotu osadu wtórnego
Montaż oczyszczalni EKO-BIO

Przed przystąpieniem do instalacji należy koniecznie zapoznaj się z treścią instrukcji montażu.
Stosowanie się do zawartych w instrukcji montażu zaleceń, jest warunkiem zachowania gwarancji.


W celu posadowienia zbiornika oczyszczalni, należy wykonać wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową oczyszczalni - wymagany spadek to 2,5% na każdy metr (2,5cm na metr bieżący). Wymiary wykopu muszą zapewnić możliwość wykonania obsypki. Minimalny wymiar wykopu, to wymiary zbiornika plus 1 metr dla długości i szerokości oraz przynajmniej 20cm więcej niż wysokośd zbiornika. Dno zbiornika wypełnid podsypką z piasku stabilizowanego cementem (tzw. „suchy chudziak”) o grubości 0,2 metra. W przypadku konieczności głębszego zakopania zbiornika (maksymalnie 2,0m-liczone od górnej krawędzi części walcowej zbiornika) dostarczamy specjalne nadbudowy do włazów zbiornika, tak aby pokrywy włazów do pozostawały zawsze odsłonięte na powierzchni terenu nie mniej niż 5÷7cm nad poziomem gruntu. Średnica rury wlotowej zbiornika jest wykonana z kształtek PCV o średnicy 160mm. Jeśli kanalizacja, z budynku, wyprowadzona jest rurą innej średnicy – można przed podłączeniem do oczyszczalni założyć stosowną „redukcję”. Dno wykopu należy wyłożyć minimum20 centymetrowej grubości warstwą podsypki z suchego betonu 1/15. Zbiornik wstawiony na dno wykopu należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej, zalać wodą do 1/3 wysokości (licząc od dna),ponownie wypoziomowad wzdłuż osi długiej i zasypyć  gruntem rodzimym bez kamieni i brył piasku. Każdą 30-40cm warstwę gruntu rodzimego należy zagęścić do Jmin = 0,97.

Zbiornik oczyszczalni
EKO-BIO, nie może być instalowany pod ciągami jezdnymi (co najwyżej pod ciągami pieszymi),powinien zapewniać łatwy dojazd i techniczną obsługę taboru asenizacyjnego. Oczyszczalnia EKO-BIO może być instalowana w gruncie nawodnionym. W przypadku instalacji urządzenia w gruncie niestabilnym (glina, glina piaszczysta, zwietrzelina skalna i inne grunty niestabilne) konieczna jest wymiana gruntu rodzimego na piach żółty – grunt stabilny. Piasek można dodatkowo stabilizować cementem (suchy beton 1/15). Suchy beton koniecznie należy stosować do zasypania zbiornika w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.


W szczególnych przypadkach instalacji, takich jak: w gruncie niestabilnym, przy wysokim poziomie wód gruntowych, w gruncie nieprzepuszczalnym uniemożliwiającym wsiąkanie wody należy wykonać
dodatkowe zabezpieczenia zbiornika .
Dla zapewnienia prawidłowego przewietrzania układu istotnym jest aby wszystkie przybory zostały zaopatrzone w prawidłowo wykonane syfony, a wywiewna wentylacja wysoka pionu kanalizacyjnego została poprowadzona rurą o średnicy minimum 110mm, przynajmniej 30cm ponad kalenicę dachu na całej długości.

a) Montaż rur drenażowych (przykładowy odbiornik gruntowy dla oczyszczalni EKO-BIO).

Układ rur drenażowych należy montować w starannie wykonanych wykopach. Minimalna szerokość dna wykopu to 30cm, a rozstaw minimalny pomiędzy rurami w wykopie – 1,5m. Rury drenażowo rozsączające, należy układać (nacięciami na boki) na dnie wykopu po wykonaniu odpowiedniej podsypki piaskowo - żwirowej (żwir płukany we frakcji 8-16 lub 16-32mm) na powierzchnię rur drenażowych należy ułożyć  warstwę geowłókniny o gramaturze 100÷150 g/m2, w celu zapobieżenia
- 7 -wnikania ziaren piasku do szczelin rur drenażowych. Rury rozsączające układa się ze spadkiem od 0,5% dla gruntów mniej przepuszczalnych do 1% dla gruntów o większej przepuszczalności. Spadek liczony jest pomiędzy studzienką rozdzielczą, a najniższym punktem drenażu (na jego końcu). Rury drenażowe należy zakooczyć  grzybkami napowietrzającymi, które powinny wystawać 40cm powyżej terenu. Każdą rurę można zakończyć oddzielnie lub spiąć wszystkie razem i napowietrzyć jednym
grzybkiem.


5. Montaż instalacji elektrycznej.


Oczyszczalnia EKO-BIO wymaga do pracy przyłączenia napięcia 230V. Przyłącze ze względów bezpieczeństwa powinno zostać wykonane przez instalatora z uprawnieniami SEP do 1KV. Dostarczany z oczyszczalnią przewód elektryczny powinien być umieszczony w wężu wodnym o przekroju 25mm, a następnie wprowadzony do budynku. W szczególnych wypadkach sterownik może być  umieszczony również w budynku. Instalacja elektryczna powinna być wyprowadzona na oddzielnej linii odpowiednio zabezpieczonej przed możliwością wystąpienia przepięć oraz zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie różnicowym 30mA oraz bezpiecznika nadmiarowo-prądowego C6A. Sterownik musi być zabezpieczony przez możliwością zalania.

Typowe, dobowe
zapotrzebowanie na energię elektryczną, wynosi odpowiednio: dla EKO-BIO 2500 0,72kWh, EKO-BIO 4000 około 0,96kWh i dla EKO-BIO 8000 około 1,44kWh.


6. Sprawdzenie i regulacja systemu.


Po zakończeniu montażu należy napełnić system wodą kontrolując spadki rur drenażowych poprzez obserwację wpływu wody do studzienki rewizyjnej. Powinien być zauważalny równomierny rozdział
strugi pomiędzy rurami (dotyczy wariantu z drenażem rozsączającym).


Po zakończeniu montażu należy napełnić system wodą kontrolując spadki rur drenażowych poprzez obserwację wpływu wody do studzienki rewizyjnej. Powinien być zauważalny równomierny rozdział
strugi pomiędzy rurami.
Wewnątrz włazu rewizyjnego nad trzecią komorą oczyszczalni, zamontowane sterownik i kompresor dozowania powietrza .
Elementy te są ustawione i wyregulowane fabrycznie, jednakże zaleca się kontrolę ustawień, na etapie rozruchu urządzenia (późniejsze regulacje nie są już konieczne, aczkolwiek zalecana jest
okresowa kontrola wzrokowa poprawności pracy urządzenia według wskazówek podanych poniżej.


Aby przeprowadzić kontrolę/regulację należy:

Zdjąć pokrywy wszystkich włazów rewizyjnych, podłączyć dmuchawę bezpośrednio do prądu (z pominięciem sterownika). Przy pracującej dmuchawie obserwować pracę urządzenia: w komorze denitryfikacji widoczny cienki strumień cieczy recyrkulowanej z komory osadu wtórnego (pompą mamutową będącą głównym elementem systemu zawrotu osadu wtórnego), natomiast w komorze środkowej (nitryfikacji) widoczne bardzo intensywne wydzielanie pęcherzyków powietrza, połączone z mieszaniem zawartości całej komory. Jeśli mimo pracy dmuchawy nie widać objawów jak powyżej, należy regulując otwarciem zaworu na sterowniku (rozdzielaczu powietrza) doprowadzić do sytuacji gdy widoczne będzie bardzo intensywne wydzielanie pęcherzyków powietrza, połączone z mieszaniem całej zawartości komory nitryfikacji, a przepływ recyrkulatu z komory osadu wtórnego do komory denitryfikacji będzie odbywał się minimalnym, jak najmniejszym strumieniem. Po zakończeniu sprawdzenia/regulacji należy ponownie podłączyć dmuchawę membranową poprzez sterownik dmuchawy.

Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności regulacyjnych w zakresie sterownik (wyłącznika czasowego), jednak gdyby z jakichkolwiek powodów konieczne było ponowne ustawienie, to: dla EKO-BIO 2500 i EKO-BIO 4000 powinna zostać załączona co druga pozycja, natomiast dla EKO-BIO 8000 załączone dwie pozycje, na każdą jedną wyłączoną – po całym obwodzietarczy zegarowej. Dla większych instalacji nastawy dobierane są indywidualnie przez producenta i zalecane jest aby nie zmieniać parametrów pracy urządzeń napowietrzających poprzez zmiany ustawień fabrycznych.


7.
Izolacja termiczna


System nie wymaga izolacji termicznej. Ciepło odprowadzanych ścieków oraz ciepło z procesów ich rozkładu chroni system przed przemarzaniem. Jedynie dla budynków używanych okresowo należy stosować docieplanie układu. Dla przyłączy o długości większej niż 5mb zalecane jest, a dla przyłączy o długości 10mb winna byd stosowane obligatoryjnie otulina ze styropianu EPS 70-040, o grubości minimum 50mm.

8. Eksploatacja, serwis
W celu zapewnienia właściwej pracy oczyszczalni EKO-BIO konieczne jest przynajmniej raz na 9 miesięcy wybranie osadu z komory denitryfikacji (cała zawartośd komory) – i tylko z niej, nie wolno
opróżniać pozostałych dwóch komór. Po opróżnieniu urządzenia z osadu nadmiernego należy dokonać zaszczepienia preparatem bakteryjnym w ilości jak przy pierwszym uruchomieniu, to jest w podwójnej dawce zalecanej przez producenta preparatu, powtórzonej dwukrotnie w odstępie tygodnia. W zakres czynności serwisowych wchodzi oczyszczenie filtra dmuchawy membranowej, oraz ogólna kontrola wzrokowa wszystkich elementów oczyszczalni. Zalecane jest aby przynajmniej raz w tygodniu dokonać wzrokowej kontroli pracy urządzenia, poprzez sprawdzenie – czy pracuje
dmuchawa oraz czy widoczne jest wydobywanie się pęcherzyków powietrza (połączoneń intensywnym mieszaniem zawartości) w sekcji nitryfikacji (Uwaga: dmuchawa nie pracuje cały czas,a jedynie w cyklach charakterystycznych dla poszczególnych modeli urządzenia).

Dla zachowania najwyższej sprawności urządzenia zaleca się okresowe (raz na 14 dni) dozowanie biopreparatów typu: BIOSAN KZ-2000, Biolatrin, BIO-7 Entretien, Septonic itp. Wprowadzają one
starannie wyselekcjonowane szczepy bakterii oraz enzymy. Dzięki temu urządzenie jest całkowicie odporne na ewentualne nadmierne stosowanie środków dezynfekujących oraz inne czynniki mogące
negatywnie wpływać na ilość i jakość kultur bakteryjnych bytujących w zbiorniku, odpowiedzialnych
za prawidłową pracę urządzenia.