5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zestaw do deszczówki ze zbiornikiem Octagon 11000l - 11m3

zestaw-octagon-11000l-na-wysokie-wody-gruntowe

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa od 7 do 14 dni roboczych

Kompletny zestaw do deszczówki ze zbiornikiem Octagon 11 000 lZestaw zawiera:

 • Zbiornik o pojemności 11 000l
 • Pokrywę zbiornika – Twin Cover z poborem
 • Rurę wznoszącą VS60, wysokość 63,5 cm, średnica 60 cm
 • Kosz filtrujący
 • Uszczelkę
 • Wąż ciśnieniowy 3,5 m
 • Pompę automatyczną, zatapialnąDane techniczne zbiornika:

 • Pojemność: 11000l
 • Długość: 651cm
 • Szerokość: 245 cm
 • Wysokość korpusu: 107,5cm
 • Wysokość z kołnierzem: 137,5cm
 • Właz rewizyjny: DN 600
 • Przyłącza: 3x DN110
 • Waga:455kg
 • Materiał: ekologiczny polietylen (PE – MDPE)
 • Posadowienie w wodach runtowych,  maksymalnie 1,0 m powyżej dna zbiornika
  Posadowienie w gruntach słabo przepuszczalnych
 • Maksymalne przykrycie gruntem:1,5m
 • Może odbywać się ruch samochodów osobowych nad zbiornikiem, nie mogą poruszać się nad zbiornikiem samochody ciężarowe
10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK


Zbiornik kwalifikuje się do zakupu w programie dotacji MOJA WODA 

Na fakturze są opisy produktów zgodnie z wymaganiami w/w programu, dodatkowo do faktury dołączamy specyfikację zakupionych produktów zgodnie z regulaminem dotacji programu Moja Woda i programów dotacji miejskich.

Nie wiesz jak wypełnić wniosek o dotację, skorzystaj z naszej usługi przygotowania wniosku.Oszczędzasz 2 011 zł19 836 zł brutto 21 847 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni: 21 847 zł

Ilość

Więcej informacji

Montaż

Montaże są wykonywane na terenie całego kraju. 
Przekazujemy kontakt do doświadczonych instalatorów, żeby skrócić czas poszukiwania montażysty. Instalator przyjedzie na bezpłatną wizytę, omówi szczegóły montażu i przygotuje wycenę usługi.

Dom i Woda nie wykonuje usług montażu zakupionych produktów. Instalatorzy są odrębnymi firmami, a skorzystanie z ich usług jest oczywiście dobrowolną decyzją każdego Klienta.
Klient kupujący w sklepie Dom i Woda może otrzymać kontakt do doświadczonego instalatora, jednak umowę na montaż Klient powinien podpisać z firmą instalacyjną, która wycenia zleconą usługę,  wystawia oddzielną fakturę i ta firma ponosi odpowiedzialność za swoją pracę, rozpatruje ewentualne roszczenia czy reklamacje.
Montaż możesz wykonać również sam, poinformuj nas o tym, wyślemy Ci instrukcję.Warto wiedzieć:


Dopuszczalny jest montaż zbiornika w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (według zasad z instrukcji montażu).

Niewielka wysokość, dzięki temu potrzebny jest płytszy wykop, a tym samym mniej prac ziemnych.

Zbiornik jest płaski, ma wytrzymałą konstrukcję. Ma niewielki ciężar i prosty montaż.

 

Są 3 przyłącza ø110 mm oraz otwór rewizyjny DN600 w każdym zbiorniku.
Ma dedykowane miejsce do wykonana króćca dla połączenia bateryjnego.

Zbiorniki mają 10 lat gwarancji.

Zbiorniki Octagon, to odlewy polietylenowe. Materiał zbiorników charakteryzuje się odpornością na warunki środowiskowe oraz substancje chemiczne. Zbiorniki nie ulegają korozji oraz nie wymagają dodatkowej konserwacji powierzchni. Zależnie od głębokości i miejsca posadowienia oraz przeznaczenia zbiornika możliwy jest dobór nadbudowy o wymaganej wysokości i pokrywy o wymaganej wytrzymałości.

 

Zbiorniki Octagon przeznaczone są do magazynowania lub retencji wód deszczowych oraz ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i rolniczych. Zbiornik może stanowić magazyn przepływowy lub bezodpływowy. Ponadto zbiorniki mogą być stosowane jako obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych. Wszystkie zbiorniki typoszeregu są przeznaczone do posadowienia w ziemi.


Pompa automatyczna, zatapialna


Pompa działa w pełni automatycznie. Jeśli zawór wylotowy pozostaje zamknięty, pompa zostanie wyłączona i przejdzie w stan gotowości, utrzymując przy tym stałe ciśnienie. Kiedy zawór wylotowy będzie otwarty pompa włączy się automatycznie. 

Dane techniczne pompy:

Wydajność pompy:100l/min
Moc silnika:1000W
Podnoszenie: 40m
Zasilanie: 230V
Przelot przez wiernik:0,5mm
Pobór prądu: 5,2A
Króciec: 1 / 1 1⁄2
Średnica: 17cm
Wysokość: 53cm
Waga: 10kg


Uszczelka DN600

Zabezpiecza zbiornik przed dostaniem się wody od strony pierścieni oraz rur wznoszących.


Filtr koszowy

Stosowany do 350 m2 powierzchni dachu. Dzięki filtrowi do zbiornika nie trafią nieczystości, które są na dachu, w rynnach i spływają wraz z deszczówką. Dostarczany jest z linkami mocującymi i haczykiem.


 
Pokrywa zbiornika – Twin Cover z poborem

Średnica 60 cm.

Pokrywa zbiornika jest zakwalifikowana do obciążalności do 150 kg.

Posiada zabezpieczeniem przed dziećmi.

Umożliwia pobór wody ze zbiornika, poprzez wpięcie węża ogrodowego do  trójnika z zaworami, który jest w pokrywie, to bardzo proste i estetyczne rozwiazanie.


Wąż ciśnieniowy 


Długość 3,5 m, służy do połączenia pompy z punktem poboru

Zobacz zbiorniki  Octagon w dostępnych pojemnościach oraz  wersjach wytrzymałościowych:

Montaż zbiornika- informacje ogólne

a) Lokalizacja względem budynków

Teren powyżej zbiornika nie może zostać zabudowany. Wykop pod zbiornik powinien być zaplanowany w pewnej odległości od budynków. Minimalna odległość wykopu od budynku wynosi 1 m. W przypadku, gdy dno wykopu jest głębsze niż fundamenty budynku odległośćwykopu od budynku powinna stanowić dwukrotność różnicy poziomów między dolną krawędzią fundamentów budynku, a dnem wykopu.

b) Przygotowanie do montażu

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy sprawdzić jego stan pod kątem mechanicznych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu należy
zgłosić dostawcy lub producentowi w celu określenia stopnia uszkodzenia i dopuszczenia do użytkowania. W przypadku podejrzenia uszkodzeń zbiornika - wykonać próbę
szczelności.

c) Dopuszczalne obciążenia zbiorników

Zbiorniki wyposażone w pokrywy polietylenowe dopuszczone do obciążenia ruchem pieszym. Dopuszcza się stosowanie zwieńczeń klasy A, B, C lub D innych producentów. Włazy klasy B, C, D montuje się na płycie betonowej/pierścieniu odciążającym przenoszącym obciążenia pionowe, nie przenosząc ich bezpośrednio na zbiornik. Zwieńczenie powinno być dostosowane do warunków posadowienia oraz przewidywanego obciążenia zewnętrznego. Wybór odpowiedniego zwieńczenia zbiorników w zależności od występujących obciążeń, powinien być zgodny z normą EN 124 oraz projektem budowlanym.
dowienia

d) Warunki posadowienia


- Dopuszcza się ruch rowerowy i pieszy nad zbiornikiem, maksymalny naziom gruntu do 1,5m. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyżej dna zbiornika.
- Dopuszcza się ruch pojazdów osobowych 4,8 kN/koło [minimalny naziom gruntu 0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyżej dna
zbiornika.
e) Wykonanie wykopu
Wykop należy wykonać odpowiednio głębszy oraz co najmniej 30 cm szerszy od zbiornika w celu wykonania obsypki. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną robót. Prace w wykopach o głębokości większej niż 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć
przez:
wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów średnio spoistych,
wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym niż kąt stoku naturalnego
w gruntach piaszczystych nasypowych,
umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał itp.
Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:
sprawdzać skarpy i obudowę przed każdym rozpoczęciem robót,
wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów,
nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu,
przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego położenia zbiornika.

Montaż zbiornika w prostych warunkach gruntowo-wodnych (brak wodygruntowej, grunty przepuszczalne)
Na dnie wykopu umieścić 5-10 cm warstwę mieszanki pospółki (0-4 mm) z cementem 32,5 w stosunku 1:3, zagęścić i wypoziomować dno wykopu. Sprawdzić głębokość wykopu i porównać z dokumentacją. Następnie opuścić zbiornik na dno wykopu. Sprawdzić stabilność posadowienia zbiornika oraz rzędne króćców. Kolejnym etapem jest zasypanie wykopu żwirem płukanym (maksymalne uziarnienie 8/16 mm), pozbawionym zanieczyszczeń. Zasypywania należy dokonywać warstwami o wysokości około 10 cm, zagęszczając grunt ręcznie. Nie zagęszczać mechanicznie, aby nie zdeformować zbiornika. W trakcie zasypywania zalewać zbiornik wodą tak, aby poziom wody był zawsze wyższy niż poziom obsypki. Woda w zbiorniku będzie stanowić odpór dla naporu gruntu z zewnątrz. Po zakończeniu montażu wodę można wypompować ze zbiornika dopiero po pierwszych obfitych deszczach lub sztucznym obfitym nawodnieniu terenu wokół zbiornika.