5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zestaw napełniający wodę pitną Graf do zbiornika na deszczówkę

zestaw-napelniajacy

Stan: Nowy produkt

Dostępność: od 2 do 3 dni roboczych

Urządzenie sterujące uzupełnianiem zbiornika wodą pitną (kod 202039)

Elementy zestawu:

1. Panel sterowania z kablem 1,5 m,

2. Czujnik pojemnościowy ze stali nierdzewnej
(przewody czerwony i biały),

3. Kabel elektryczny do przewodzenia sygnału
(20 m),

4. Puszka przetwornika sygnału,

5. Zawór elektromagnetyczny z elementem
zapewniającym przerwę powietrzną,

6. Śruby, zapasowy bezpiecznik.

1 617 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Specyfikacja techniczna
Panel sterowania i czujnik 

Napięcie wejściowe 230 V

Moc 3 W
Częstotliwość sygnału 200 Hz 20 kHz

Długość kabla maks. 50 m
Bezpiecznik T 50 mA (w zestawie 20 m)

Stopień ochrony IP54 Głębokość zbiornika 0,3 m 3,0 m

Stopień ochrony IP54


Opis urządzenia:
Instalacja zasilania dodatkowego wodą pitną została opracowana specjalnie na potrzeby wykorzystywania wody
deszczowej w środowisku domowym. W środowisku przemysłowym można ją stosować wyłącznie pod pewnymi
warunkami. Możliwość użytkowania ze zbiornikami z tworzywa sztucznego. Zbiorniki betonowe i metalowe
można stosować pod pewnymi warunkami. Dzięki funkcji kalibracji układ można dostosować do zbiorników o
różnej wysokości. Elektronika czujnikowa pracuje na napięciu bardzo niskim 12 V i można ją przyłączyć do
urządzenia bazowego za pośrednictwem przewodu do transmisji danych dł. 20 m bez możliwości odwrotnego
ułożenia biegunów.

Po zakończeniu kalibracji i montażu nie jest potrzebna dalsza konfiguracja. Wartość referencyjna dla poziomu
napełnienia 100% pozostaje zapisana nawet w przypadku awarii zasilania elektrycznego.


Właściwości:
- Wyświetlanie poziomu napełnienia w krokach co 1%
- Procedura kalibracji
- Stały monitoring elektroniki czujnikowej
- Stały punkt przełączania dla zasilania dodatkowego wodą pitną
Na poniższej ilustracji przedstawiono schemat Państwa nowo zakupionego urządzenia:


Ilustracja 1: Widok urządzenia
1: Wyświetlacz LCD
2: Przycisk kalibracji
3: Złącze przewodu do transmisji danych
4: Przewód przyłączeniowy zaworu (z wtykiem zaworu)
5: Złącze zasilacza sieciowego
6: Kontrolka – zasilanie dodatkowe wodą pitną załączone
 

Właściwa elektronika czujnikowa znajduje się w zbiorniku.
Składa się ona z przetwornika pomiarowego [3 (na
ilustracji 2)],
czerwonego i białego przewodu czujnikowego [2 (na ilustracji 2)]
i obciążnika ze stali nierdzewnej
[1 (na ilustracji 2)].
Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem czujnikowym przy późniejszym montażu, ponieważ jego izolacja
nie może ulec uszkodzeniu (ostre krawędzie zbiornika itd.).


Ilustracja 2: Elektronika czujnikowa
1: Obciążnik ze stali nierdzewnej (napina przewód czujnikowy)
2: Czujnik; składa się z czerwonego i białego przewodu
3: Przetwornik pomiarowy (zawiera zespół elektroniczny)
Dane techniczne:
Elektronika sterująca Przetwornik pomiarowy
Napięcie robocze: 24 V = Napięcie pomiarowe : 12 V =
Pobór mocy: 0,8 W Częstotliwość pomiarowa : 200 Hz -20 kHz
Długość przewodu : maks. 50 m
Głębokość zbiornika : maks. 3 m (możliwość
dostarczenia czujnika opcjonalnie
do 6 m)
Wymiary (dł. x szer. x gł.) :120 x 79 x 59 mm Wymiary (dł. x szer. x gł.) : 80 x 80 x 55 mm
Stopień ochrony: IP 54 Stopień ochrony : IP 54
Przyłącze zaworu Zasilacz sieciowy
Napięcie robocze: 24 V DC Napięcie robocze : 100 V AC do 240 V AC
Częstotliwość sieciowa : 50 Hz do 60 Hz
Prąd wyjściowy : 1A
Klasa ochronności : II (izolacja ochronna)
Punkty przełączania (brak możliwości zmiany):
Wł. zaworu (zasilanie dodatkowe) : 10% (maks. tyle)
Wył. zaworu : 12% (min. tyle)


2. Montaż:
2.1.1 Zawór zasilania dodatkowego wodą pitną:
Przy montażu instalacji zasilania dodatkowego wodą pitną należy w szczególności dopilnować, aby pomiędzy
siecią wody pitnej a siecią wody użytkowej nie było połączenia. W każdym razie należy uniemożliwić
oddziaływanie na publiczną sieć wody pitnej. Z tego względu dołączony zawór napełniający jest połączony z
przerywaczem strumienia (zamontowanym fabrycznie). Zapobiega on przepływowi zwrotnemu. Miejsce
montażu musi znajdować się wyżej niż najwyższy możliwy poziom wody w zbiorniku na wodę deszczową
(również przy przelewie).
Na drugim końcu zamontowanej jednostki (przy czarnej części z tworzywa) zamocować rurę DN50 (dostarczony
zestaw jej nie zawiera) i wprowadzić ją do zbiornika. Po zamontowaniu zaworu od strony wody należy wetknąć
wtyk gotowego przewodu doprowadzającego do zaworu. Mocno dokręcić śrubę mocującą w celu uszczelnienia.


Uwaga: W trakcie pracy zawór nagrzewa się.
1: Zawór odcinający
2: Elektrozawór
3: Przerywacz strumienia
4: Rura doprowadzająca wodę do zbiornika

Ilustracja 3: Przykład montażu elektrozaworu i przerywacza strumienia


2.1.2. Ogólne wytyczne dla budowy i przykład instalacji:
Przy budowie instalacji zagospodarowania wody deszczowej należy przestrzegać poniższych przepisów:
DIN 1717 (doprowadzenie wody) - Oznakowanie, że na terenie znajduje się instalacja
zagospodarowania wody deszczowej
- Oznakowanie miejsc poboru wody dla wody deszczowej
- Oznakowanie sieci instalacji wody deszczowej
EN 806 :
DIN 1986 (kanalizacja):
- Zasady techniczne dla instalacji wody pitnej
- Zabezpieczenie przed cofką (np. za pośrednictwem klapy zwrotnej)
- Zabezpieczenie przed mrozem
- Zbiornik zasobnikowy z możliwością odpowietrzania
- Brak zwężenia przekroju kanalizacji
DIN 1989 : - Plan kontroli i konserwacji
EN 12056 : - Zasady techniczne w zakresie odwadniania terenu
EN 752 : - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
 
Należy przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.
Np. obowiązek zgłoszenia
instalacji i inne zobowiązania.
Uwaga: przepisy mogą się zmieniać w czasie wykonywania prac i należy uzgadniać je na bieżąco z
przedsiębiorstwem wodociągów.


Ilustracja 4 (nie w skali) przedstawia przykład instalacji:
1: Woda pitna 6: Przewód czujnikowy
2: Elektrozawór 7: Dopływ wody deszczowej
3: Przerywacz strumienia 8: Klapa zwrotna
4: Woda użytkowa 9: Przelew do kanalizacji
5: Przetwornik pomiarowy 10: Obciążnik ze stali nierdzewnej
Ilustracja 4: Szkic uproszczony przykładowej instalacji
2.2. Obudowa elektroniki sterującej:
Urządzenie zamontować w zasięgu gniazdka elektrycznego. Do zamocowana wystarczą oba górne otwory
montażowe w obudowie (zob. poniższą Ilustrację).
1: Otwory montażowe na potrzeby zamocowania urządzenia
Ilustracja 5: Położenie otworów montażowych (widok od wewnątrz bez pokrywy)
Zaznaczyć punkty wiercenia w odległości 108 mm od siebie w wybranym miejscu zabudowy urządzenia i
wywiercić odpowiednie otwory. Do montażu użyć dołączonych materiałów montażowych (kołki rozporowe i
wkręty). Przed przykręceniem urządzenia najpierw należy otworzyć jego pokrywę.
W tym celu należy odkręcić 4
wkręty widoczne z przodu. Otworzyć pokrywę urządzenia do góry (przy tym mocno przytrzymać urządzenie i
pokrywę). Wstawić dołączone wkręty do otworów w obudowie [1 na Ilustracji 5] i przykręcić urządzenie do
ściany.
Następnie ponownie zamknąć pokrywę urządzenia i ją trwale przykręcić.
2.3. Przyłącze układu czujników i przewodu do transmisji danych:
Numery stosowane w tym punkcie [x] odnoszą się do Ilustracji 5. Czujnik składa się z obciążnika ze stali
nierdzewnej [22] z czerwonym i białym przewodem czujnikowym [28]. Bezpośrednio do przewodu
czujnikowego przyłączony jest przetwornik pomiarowy [27].
1. Najpierw zamontować przetwornik pomiarowy [27] (otworzyć pokrywę) na ściance zbiornika
(najlepiej w kominie zbiornika z tworzywa). Miejsce montażu przetwornika pomiarowego powinno
się znajdować min. 20 cm nad przelewem [25]. Do mocowania użyć dołączonych wkrętów. Aby
zapobiec skaleczeniom, należy stępić wkręty po zewnętrznej stronie zbiornika po ich dokręceniu
[24].
2. Zmierzyć wysokość od dna zbiornika [23] do końca zacisków [15] oraz [16] przy przetworniku
pomiarowym.
3. Skrócić przewód czujnikowy [28] zgodnie ze zmierzoną wysokością.
4. Przyłączyć przewód czujnikowy [28] do przetwornika pomiarowego [27]:
Zdjąć izolację z obu przewodów czujnikowych na długości 5-7 mm. Następnie wetknąć czerwony
przewód czujnikowy przez dławnicę [19], lekko ją dokręcić i przyłączyć czerwony przewód
czujnikowy do zacisku [16].
Otwarty biały przewód czujnikowy wetknąć przez dławnicę [18]. Lekko dokręcić dławnicę [18] i
przyłączyć biały przewód czujnikowy do zacisku [15].
5. Teraz wprowadzić koniec przewodu do transmisji danych [12], na którym nie ma wtyku, przez
dławnicę [13]. Lekko dokręcić dławnicę [13] i przyłączyć żyły przewodu do transmisji danych
[12] do podwójnego zacisku [14]. Przyłącze uniemożliwia odwrotne ułożenie biegunów.
6. Zwrócić uwagę na trwałe osadzenie przetwornika pomiarowego i wszystkich dławnic. Uwaga!
Dokręcać wkręty niewielką siłą; nie dokręcać za mocno!
7. Zamknąć ponownie pokrywę przetwornika pomiarowego [27] i zabezpieczyć ją przewidzianymi
wkrętami.
8. Zakończenie montażu układu czujników zapewnia fachowe ułożenie przewodu do transmisji
danych [12] do urządzenia. W tym celu należy użyć rury elektroinstalacyjnej. (Przewód do
transmisji danych nie jest przystosowany do bezpośredniego układania w ziemi.)
Na wolnym końcu przewodu do transmisji danych znajduje się wtyk RCA. Należy ją wetknąć do
złącza przewodu do transmisji danych ([5] na Ilustracji 1) na urządzeniu. Poniższa Ilustracja 6
przedstawia wzajemne powiązania:
 

Ilustracja 6: Przyłącza układu pomiarowego
12: Przewód do transmisji danych
13: Dławnica
14: Przyłącze przewodu do transmisji danych uniemożliwia
odwrotne ułożenie biegunów.
15: Tutaj przyłączyć biały przewód
16: Tutaj przyłączyć czerwony przewód
17: Zacisk przewodu do transmisji danych
18: Dławnica
19: Dławnica
20: Czynna długość pomiarowa
22: Obciążnik ze stali nierdzewnej
23: Dno zbiornika
24: Stępić wkręty (grożą skaleczeniem)!
25: Przelew
26: Ścianka zbiornika w kominie
27: właściwy czujnik; składa się z czerwonego i białego przewodu
28: Przetwornik pomiarowy
 

2.4 Przyłączenie przewodu do transmisji danych do instalacji zasilania dodatkowego wodą pitną:
W celu przyłączenia przewodu do transmisji danych należy podłączyć jego koniec wyposażony we wtyk do
odpowiedniego złącza [3 (na Ilustracji 1)] instalacji zasilania dodatkowego wodą pitną. Przed jej uruchomieniem
należy się upewnić, że prawidłowo wykonano wszystkie niezbędne połączenia elektryczne oraz instalację po
stronie wody.


3. Uruchomienie i kalibracja
Wetknąć zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazdka. Na wyświetlaczu LCD będą pojawiać się różne
kombinacje cyfr. Służą one do inicjalizacji urządzenia. Inicjalizacja będzie zakończona, kiedy wartość zatrzyma
się, tj. na wyświetlaczu nic nie będzie się zmieniać. Urządzenie teraz pracuje na fabrycznych ustawieniach
podstawowych (czynna długość pomiarowa = 2 m). W przypadku ustalenia innej czynnej długości pomiarowej
należy przeprowadzić kalibrację urządzenia. W tym celu należy przeprowadzić poniższą procedurę


Procedura kalibracji:
1. Napełnić zbiornik do maksymalnej wysokości.
Jeżeli jest to niemożliwe, to należy przeprowadzić alternatywną procedurę:
- Napełnić wodą plastikowe wiadro.
- Zanurzyć w wodzie czerwony i biały przewód czujnikowy i obciążnik ze stali nierdzewnej aż
do czynnej długości pomiarowej, którą Państwo dysponują. Przewody czujnikowe muszą
być całkowicie zakryte wodą (zwinąć w plastikowym wiadrze)!
2. Nacisnąć przycisk „Kalibrieren” (kalibracja). Na wyświetlaczu LCD pojawi się kod „901”.
3. Puścić przycisk „Kalibrieren” i poczekać aż na wyświetlaczu LCD pojawi się kod „902”.
4. Ponownie krótko nacisnąć przycisk „Kalibrieren”, aby zapisać ustaloną wartość. Na wyświetlaczu
LCD na krótko pojawi się kod „903”.
Następnie poczekać kilka sekund aż na wyświetlaczu pojawi się „100%”.
Uwaga:
Po wyświetleniu kodu „902” należy natychmiast nacisnąć przycisk „Kalibrieren” . W przeciwnym razie
wartość nie zostanie zapisana. W razie niezapisania wartości należy odczekać jakiś czas i powtórzyć
procedurę kalibracji.
Po zakończeniu procedury kalibracji instalacja zasilania dodatkowego wodą pitną musi pokazywać wysokość
napełnienia w % (w tym przypadku 100%). (Przyczyną nieznacznych wahań może być niestabilna powierzchnia
wody.)
Uwaga:
W każdej chwili można przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. W tym celu należy wyjąć zasilacz
sieciowy z gniazdka. Odczekać kilka sekund. Następnie najpierw nacisnąć przycisk kalibracji, a potem
przytrzymując go, wetknąć zasilacz sieciowy do gniazdka. Przytrzymywać naciśnięty klawisz kalibracji aż na
wyświetlaczu LCD pojawi się kod „601” .
Bezpośrednio po włączeniu i podczas pracy urządzenie sprawdza cały zainstalowany układ. W razie wykrycia
błędu użytkownik otrzymuje informację o nim na wyświetlaczu LCD. Pojawić się mogą poniższe kody:
602 - Procedura kalibracji nie została przeprowadzona prawidłowo.
Błąd ten występuje, kiedy podczas kalibracji przycisk kalibracji zostanie naciśnięty za późno po wyświetleniu
kodu „902”. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę kalibracji.
701 - Błąd elektroniki czujnikowej (Przetwornik pomiarowy nie podaje sygnału.)
Należy zacząć od sprawdzenia przyłączy przewodu do transmisji danych w urządzeniu i w przetworniku
pomiarowym. Skontrolować przewód pod kątem przerwania (zmierzyć). Skontrolować też przyłącze przewodu
czujnikowego przy przetworniku pomiarowym.
Inną przyczyną tego błędu mogą być przewody czujnikowe ([27] na Ilustracji 5). W szczególności biały przewód
czujnikowy nie może mieć połączenia elektrycznego z wodą w zbiorniku. Skontrolować ten przewód pod kątem
uszkodzeń. Ewentualnie przy pomocy lupy sprawdzić, czy nie występują mniejsze rysy.
Można łatwo ocenić, czy wadliwy jest sam przetwornik pomiarowy czy tylko biały przewód czujnikowy. W tym
celu należy całkowicie wyjąć ze zbiornika przewód czujnikowy z obciążnikiem ze stali nierdzewnej.
Przetwornik pomiarowy pozostaje przyłączony. Wtedy urządzenie musi pokazywać wartość 0% (ew. może
pozostać pozostałość wilgoci).
Jeżeli urządzenie teraz pokazuje wartość 0%, to uszkodzony jest przewód czujnikowy.
Jeżeli urządzenie nadal wyświetla kod błędu „701”, to wadliwy jest przetwornik pomiarowy.
W obu tych przypadkach należy skontaktować się z serwisem.
Jeżeli urządzenie w ogóle nie działa, to należy sprawdzić wszystkie przyłącza. Ewentualnie sprawdzić też
bezpiecznik domowy. Jeżeli Państwa starania będą bezskuteczne, to należy skonsultować się z fachowcem.
Przy wezwaniu należy zawsze podawać numer seryjny urządzenia (rozpoczynający się od „AS”).


Utylizacja
Starych urządzeń nie wolno utylizować za
pośrednictwem komunalnych zbiorników
na śmieci (odpady komunalne). Stare
urządzenia należy odwieźć do zakładu
odzysku surowców wtórnych na potrzeby
fachowego recyklingu.