5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zestaw ogrodowy PREMIUM ze zbiornikiem Octagon 7500l

zestaw-retencyjny-do-ogrodu-ze-zbiornikiem-octagon-7500l

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa w ciągu 5 dni roboczych

Najbardziej rozbudowany zestaw do zagospodarowania deszczówki w ogrodzie.Zestaw zawiera:


 • Zbiornik o pojemności 7500l
 • Pokrywę TwinCover z poborem
 • Rurę wznoszącą VS60, wysokość:63,5cm, średnica 60cm
 • Naczynie przeponowe
 • Pompę Pedrollo Top Multi Tech 4 z pływającym poborem
 • Kosz filtrujący
 • Zestaw napełniający 24v1"
 • Wąż ciśnieniowy
 • Uszczelkę
 •  

Dane techniczne zbiornika:

 • Pojemność: 4000l
 • Długość: 245cm
 • Szerokość: 245 cm
 • Wysokość korpusu: 107,5cm
 • Wysokość z kołnierzem: 137,5cm
 • Właz rewizyjny: DN 600
 • Przyłącza: 3x DN110
 • Waga:155kg
 • Materiał: ekologiczny polietylen (PE – MDPEP), posadowienie w wodach runtowych,  maksymalnie 1,0 m powyżej dna zbiornika
 • Posadowienie w gruntach słabo przepuszczalnych
 • Maksymalne przykrycie gruntem:1,5m
 • Może odbywać się ruch samochodów osobowych nad zbiornikiem, nie mogą poruszać się nad zbiornikiem samochody ciężarowe
10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

Oszczędzasz 1 049 zł19 934 zł brutto 20 983 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni: 20 983 zł

Ilość

Więcej informacji

Zbiornik kwalifikuje się do zakupu w programie dotacji MOJA WODA 

Na fakturze są opisy produktów zgodnie z wymaganiami w/w programu, dodatkowo do faktury dołączamy specyfikację zakupionych produktów zgodnie z regulaminem dotacji programu Moja Woda i programów dotacji miejskich.
 

Montaż


Montaże są wykonywane na terenie całego kraju. 
Przekazujemy kontakt do doświadczonych instalatorów, żeby skrócić czas poszukiwania montażysty. Instalator przyjedzie na bezpłatną wizytę, omówi szczegóły montażu i przygotuje wycenę usługi.

Dom i Woda nie wykonuje usług montażu zakupionych produktów. Instalatorzy są odrębnymi firmami, a skorzystanie z ich usług jest oczywiście dobrowolną decyzją każdego Klienta.
Klient kupujący w sklepie Dom i Woda może otrzymać kontakt do doświadczonego instalatora, jednak umowę na montaż Klient powinien podpisać z firmą instalacyjną, która wycenia zleconą usługę,  wystawia oddzielną fakturę i ta firma ponosi odpowiedzialność za swoją pracę, rozpatruje ewentualne roszczenia czy reklamacje.
Montaż możesz wykonać również sam, poinformuj nas o tym, wyślemy Ci instrukcję.Warto wiedzieć:


Dopuszczalny jest montaż zbiornika w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (według zasad z instrukcji montażu).

Niewielka wysokość, dzięki temu potrzebny jest płytszy wykop, a tym samym mniej prac ziemnych.

Zbiornik jest płaski, ma wytrzymałą konstrukcję. Ma niewielki ciężar i prosty montaż.

 

Są 3 przyłącza ø110 mm oraz otwór rewizyjny DN600 w każdym zbiorniku.
Ma dedykowane miejsce do wykonana króćca dla połączenia bateryjnego.

Zbiorniki mają 10 lat gwarancji.

Zbiorniki Octagon, to odlewy polietylenowe. Materiał zbiorników charakteryzuje się odpornością na warunki środowiskowe oraz substancje chemiczne. Zbiorniki nie ulegają korozji oraz nie wymagają dodatkowej konserwacji powierzchni. Zależnie od głębokości i miejsca posadowienia oraz przeznaczenia zbiornika możliwy jest dobór nadbudowy o wymaganej wysokości i pokrywy o wymaganej wytrzymałości.

 

Zbiorniki Octagon przeznaczone są do magazynowania lub retencji wód deszczowych oraz ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i rolniczych. Zbiornik może stanowić magazyn przepływowy lub bezodpływowy. Ponadto zbiorniki mogą być stosowane jako obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych. Wszystkie zbiorniki typoszeregu są przeznaczone do posadowienia w ziemi.


Pompa Pedrollo Top Multi Tech 4 z pływającym poborem

Zestaw wyposażony jest w automatyczną pompę zatapialną, która jest zbudowana z wysokiej jakości techno- polimerów, które mają doskonałą odporność mechaniczną. Wnętrze ze stali zapewnia wysoka odporność na korozję. 

Pompa wyposażona jest w elektroniczny regulator ciśnienia i zawór zwrotny. Dodatkowo naczynie przeponowe ogranicza częste restarty pompy.

Automatyczny system Start&Stop
Pompa uruchomi się, gdy poczuje spadek ciśnienia na instalacji poniżej 1,5 bara (np. podczas otwarcia zaworu), a także wyłączy pompę w sytuacji, gdy przepływ spadnie poniżej 3l/min.
Posiada zabezpieczenie przeciwko suchobiegowi, zastojowi (w przypadku długich okresów nieaktywności).
Jeśli to konieczne, jest możliwość przejścia w tryb manualny przy pomocy zdejmowanego zaworu. Kabel zasilający o długości 10m


Parametry pompy:

Przepływ: 80l/ min.
Hmax = 53 m,
Moc nominalna= 0,75 kW.

Pompa ma pływający zestaw ssący, dzięki niemu nie zasysane są  odpady pływajace i z dna zbiornika, co ma chroni pome przed uszkodzeniem.
– 1.5 metra węża PVC (Ø 30 mm)
– filtr ssący z stali nierdzewnej
– pływak z polietylenu
– elastyczne złącze węża Ø 30 mm


Naczynie przeponowe
Służy ono do zapewnienia poprawnej pracy pompy oraz całej instalacji poprzez zmniejszenie ilości załączeń pompy oraz kompensację ewentualnych nieszczelności na systemie nawadniającym.


Zestaw napełniający
Jego zadaniem jest dopełnianie zbiornika wodą wodociągową w przypadku braku deszczówki. Pozwoli to na stałą pracę systemu nawadniającego z wykorzystaniem pompy zatapialnej w zbiorniku, niezależnie od występowania opadu atmosferycznego. W skład zestawu wchodzi skrzynka sterownika, wyłącznik pływakowy, zawór elektromagnetyczny 1” i skrzynka ogrodowa. Skrzynkę sterowniczą montuje się na płaskiej ścianie i podłącza ją do źródła zasilania, np. w domu. Do skrzynki należy doprowadzić przewody od elektrozaworu oraz wyłącznika pływakowego. Ten pierwszy montujemy w skrzynce ogrodowej na rurze doprowadzającej wodę wodociągową prowadzoną w gruncie. Wyłącznik pływakowy należy zamontować w zbiorniku i odpowiednio ustawić ramię jego pracy, tj. poziom minimalnym, przy którym następuje otwarcie elektrozaworu i dopływ wody czystej oraz poziom maksymalnym, przy którym zawór się zamyka.

Uszczelka DN600

Zabezpiecza zbiornik przed dostaniem się wody od strony pierścieni oraz rur wznoszących.


Filtr koszowy z wycięciem

Stosowany do 350 m2 powierzchni dachu. Montuje  się go na rurę dopływową, dzięki temu do zbiornika nie trafią nieczystości, które są na dachu, w rynnach i spływają wraz z deszczówką.Dostarczany jest z linkami mocującymi i haczykiem.

Wymiary:

Średnica: 410 mm,
Wysokość 160 mm

 
Pokrywa zbiornika – Twin Cover z poborem

Średnica 60 cm.

Pokrywa zbiornika jest zakwalifikowana do obciążalności do 150 kg.

Posiada zabezpieczeniem przed dziećmi.

 
Umożliwia pobór wody ze zbiornika, poprzez wpięcie węża ogrodowego do  trójnika z zaworami, który jest w pokrywie, to bardzo proste i estetyczne rozwiazanie.


Wąż ciśnieniowy 


Długość 3,5m, służy do połączenia pompy z punktem poboru
Zobacz zbiorniki  Octagon w dostępnych pojemnościach oraz  wersjach wytrzymałościowych:


Montaż zbiornika- informacje ogólne

a) Lokalizacja względem budynków
Teren powyżej zbiornika nie może zostać zabudowany. Wykop pod zbiornik powinien być zaplanowany w pewnej odległości od budynków. Minimalna odległość wykopu od budynku wynosi 1 m. W przypadku, gdy dno wykopu jest głębsze niż fundamenty budynku odległośćwykopu od budynku powinna stanowić dwukrotność różnicy poziomów między dolną krawędzią fundamentów budynku, a dnem wykopu.
b) Przygotowanie do montażu
Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy sprawdzić jego stan pod kątem mechanicznych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu należy
zgłosić dostawcy lub producentowi w celu określenia stopnia uszkodzenia i dopuszczenia do użytkowania. W przypadku podejrzenia uszkodzeń zbiornika - wykonać próbę
szczelności.
c) Dopuszczalne obciążenia zbiorników
Zbiorniki wyposażone w pokrywy polietylenowe dopuszczone do obciążenia ruchem pieszym. Dopuszcza się stosowanie zwieńczeń klasy A, B, C lub D innych producentów. Włazy klasy B, C, D montuje się na płycie betonowej/pierścieniu odciążającym przenoszącym obciążenia pionowe, nie przenosząc ich bezpośrednio na zbiornik. Zwieńczenie powinno być dostosowane do warunków posadowienia oraz przewidywanego obciążenia zewnętrznego. Wybór odpowiedniego zwieńczenia zbiorników w zależności od występujących obciążeń, powinien być zgodny z normą EN 124 oraz projektem budowlanym.
dowienia
d) Warunki posadowienia


- Dopuszcza się ruch rowerowy i pieszy nad zbiornikiem, maksymalny naziom gruntu do 1,5m. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyżej dna zbiornika.
- Dopuszcza się ruch pojazdów osobowych 4,8 kN/koło [minimalny naziom gruntu 0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyżej dna
zbiornika.
e) Wykonanie wykopu
Wykop należy wykonać odpowiednio głębszy oraz co najmniej 30 cm szerszy od zbiornika w celu wykonania obsypki. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną robót. Prace w wykopach o głębokości większej niż 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć
przez:
wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów średnio spoistych,
wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym niż kąt stoku naturalnego
w gruntach piaszczystych nasypowych,
umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał itp.
Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:
sprawdzać skarpy i obudowę przed każdym rozpoczęciem robót,
wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów,
nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu,
przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego położenia zbiornika.

Montaż zbiornika w prostych warunkach gruntowo-wodnych (brak wodygruntowej, grunty przepuszczalne)
Na dnie wykopu umieścić 5-10 cm warstwę mieszanki pospółki (0-4 mm) z cementem 32,5 w stosunku 1:3, zagęścić i wypoziomować dno wykopu. Sprawdzić głębokość wykopu i porównać z dokumentacją. Następnie opuścić zbiornik na dno wykopu. Sprawdzić stabilność posadowienia zbiornika oraz rzędne króćców. Kolejnym etapem jest zasypanie wykopu żwirem płukanym (maksymalne uziarnienie 8/16 mm), pozbawionym zanieczyszczeń. Zasypywania należy dokonywać warstwami o wysokości około 10 cm, zagęszczając grunt ręcznie. Nie zagęszczać mechanicznie, aby nie zdeformować zbiornika. W trakcie zasypywania zalewać zbiornik wodą tak, aby poziom wody był zawsze wyższy niż poziom obsypki. Woda w zbiorniku będzie stanowić odpór dla naporu gruntu z zewnątrz. Po zakończeniu montażu wodę można wypompować ze zbiornika dopiero po pierwszych obfitych deszczach lub sztucznym obfitym nawodnieniu terenu wokół zbiornika.