5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zestaw domowo- ogrodowy STANDARD ze zbiornikiem Octagon 7500l

zestaw-retencyjny-do-domu-ogrodu-ze-zbiornikiem-octagon-7500l

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa w ciągu 5 dni roboczych

 • To kompletny zestaw do zagospodarowania i wykorzystania deszczówki w domu: spłukiwanie w toalecie, pranie w pralkach oraz użycia wody deszczowej w ogrodzie: podlewanie roślin, warzyw, nawadnianie, porządki wokół domu.  Zestaw zawiera:

  • Zbiornik na deszczówkę o pojemności 7500l
  • Pokrywę TopCover
  • Rurę wznoszącą VS60
  • Uszczelkę
  • Centralę  Aqamatic Domestic S PLUS
  • Filtr Maxi
  • Rurę przedłużającą do filtra MAXI
  • Przejście szczelne
  • Pływający pobór wody
  • Filtr domowy do wody


Dane techniczne zbiornika:

 • Pojemność: 7500l
 • Długość: 448cm
 • Szerokość: 245 cm
 • Wysokość korpusu: 107,5cm
 • Wysokość z kołnierzem: 137,5cm
 • Właz rewizyjny: DN 600
 • Przyłącza: 3x DN110
 • Waga:305kg
 • Materiał:ekologiczny polietylen (PE – MDPE)
 • Posadowienie w wodach gruntowych , maksymalnie 1,0 m powyżej dna zbiornika
 • Posadowienie w gruntach słabo przepuszczalnych
 • Maksymalne posadowienie gruntem: 1,5m
 • Dopuszczalny jest ruch tylko samochodów osobowych nad zbiornikiem, wyklucza się samochody ciężarowe


10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

Oszczędzasz 698 zł25 569 zł brutto 26 267 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni: 26 267 zł

Ilość

Więcej informacji

Zbiornik kwalifikuje się do zakupu w programie dotacji MOJA WODA 

Na fakturze są opisy produktów zgodnie z wymaganiami w/w programu, dodatkowo do faktury dołączamy specyfikację zakupionych produktów zgodnie z regulaminem dotacji programu Moja Woda i programów dotacji miejskich.
 

Montaż


Montaże są wykonywane na terenie całego kraju. 
Przekazujemy kontakt do doświadczonych instalatorów, żeby skrócić czas poszukiwania montażysty. Instalator przyjedzie na bezpłatną wizytę, omówi szczegóły montażu i przygotuje wycenę usługi.

Dom i Woda nie wykonuje usług montażu zakupionych produktów. Instalatorzy są odrębnymi firmami, a skorzystanie z ich usług jest oczywiście dobrowolną decyzją każdego Klienta.
Klient kupujący w sklepie Dom i Woda może otrzymać kontakt do doświadczonego instalatora, jednak umowę na montaż Klient powinien podpisać z firmą instalacyjną, która wycenia zleconą usługę,  wystawia oddzielną fakturę i ta firma ponosi odpowiedzialność za swoją pracę, rozpatruje ewentualne roszczenia czy reklamacje.
Montaż możesz wykonać również sam, poinformuj nas o tym, wyślemy Ci instrukcję.Warto wiedzieć:


Dopuszczalny jest montaż zbiornika w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (według zasad z instrukcji montażu).

Niewielka wysokość, dzięki temu potrzebny jest płytszy wykop, a tym samym mniej prac ziemnych.

Zbiornik jest płaski, ma wytrzymałą konstrukcję. Ma niewielki ciężar i prosty montaż.

 

Są 3 przyłącza ø110 mm oraz otwór rewizyjny DN600 w każdym zbiorniku.
Ma dedykowane miejsce do wykonana króćca dla połączenia bateryjnego.

Zbiorniki mają 10 lat gwarancji.

Zbiorniki Octagon, to odlewy polietylenowe. Materiał zbiorników charakteryzuje się odpornością na warunki środowiskowe oraz substancje chemiczne. Zbiorniki nie ulegają korozji oraz nie wymagają dodatkowej konserwacji powierzchni. Zależnie od głębokości i miejsca posadowienia oraz przeznaczenia zbiornika możliwy jest dobór nadbudowy o wymaganej wysokości i pokrywy o wymaganej wytrzymałości.

 

Zbiorniki Octagon przeznaczone są do magazynowania lub retencji wód deszczowych oraz ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i rolniczych. Zbiornik może stanowić magazyn przepływowy lub bezodpływowy. Ponadto zbiorniki mogą być stosowane jako obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych. Wszystkie zbiorniki typoszeregu są przeznaczone do posadowienia w ziemi.


Centrala deszczowa Aqua- Matic Domestic S PLUS

AquaMatic Domestic S Plus to wielostopniowa, samozasysająca pompa odśrodkowa zapewniająca cichą pracę oraz szybki i bezproblemowy rozruch systemu. Jest jednostką centralną wytwarzającą ciśnienie w systemie zagospodarowania wody deszczowej. AquaMatic Domestic S Plus monitoruje i kontroluje system zagospodarowania wody deszczowej. Centrala zabezpiecza pompę przed suchobiegiem oraz pozwala na jej wyłączenie w przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia w instalacji.
System zagospodarowania wody deszczowej może funkcjonować poprawnie również przy pustym zbiorniku magazynującym, ponieważ w takiej sytuacji przez urządzenie do odbiornika doprowadzana jest woda wodociągowa. Do centrali należy doprowadzić podłączenie wody wodociągowej. W przypadku braku deszczówki w zbiorniku centrala automatycznie przełączy się na tryb pracy z wodą z sieci. Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 1717 dotyczące swobodnej przerwy powietrznej. Rura ssąca jest zakończona pływającym poborem wody.

Centrala musi znajdować się w pomieszczeniu, gdzie zapewniona będzie przez cały rok dodatnia temperatura. Zalecanym miejscem do jej montażu jest m.in. piwnica, garaż czy też pomieszczenie techniczne.
Istotne, aby odległość, a także różnica wysokości pomiędzy centralą, a dnem zbiornika były jak najmniejsze. Pozwoli to na uniknięcie problemów na ssaniu


Filtr MAXI z rurą przedłużającą

Oczyszcza wodę dopływającą do zbiornika, dzięki temu 
zanieczyszczenia  spływające z wodą z dachu nie dostają się do zbiornika. Filtr znajduje się poza zbiornikiem, więc jego konserwacja jest łatwa, a usuwanie zanieczyszczeń z kosza osadczego jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć pokrywę i wyciągnąć kosz za zamocowaną do niego rączkę. Filtr Maxi może być stosowany do
350 m2 po
wierzchni dachu.
Filtr domowy do wody

Służy do oczyszczania wody metodą wirowania. Podczas oczyszczania nie występują znaczące spadki ciśnienia. Zanieczyszczenia pozostawiane są na dnie przezroczystego klosza, a rękaw filtrujący dalej oczyszcza wodę. Montuje się go na instalacji tłocznej przed rozgałęzieniem na poszczególne punkty poboru, stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń do instalacji.


Szczelne przejście

Niezbędby element, przeznaczony  do wykonania bezciśnieniowych, szczelnych przepustów rurowych w otworach technicznych z uwzględnieniem wodoszczelności.

 

Rura wznosząca VS60

Wysokość 63, 5 cm, Średnica 60 cm.


Uszczelka DN600

Zabezpiecza zbiornik przed dostaniem się wody od strony pierścieni oraz rur wznoszących.


 
Pokrywa zbiornika – TopCover

Średnica 60 cm.

Pokrywa zbiornika jest zakwalifikowana do obciążalności do 150 kg.

Posiada zabezpieczeniem przed dziećmi.


Zobacz zbiorniki  Octagon w dostępnych pojemnościach oraz  wersjach wytrzymałościowych:


Montaż zbiornika- informacje ogólne

a) Lokalizacja względem budynków
Teren powyżej zbiornika nie może zostać zabudowany. Wykop pod zbiornik powinien być zaplanowany w pewnej odległości od budynków. Minimalna odległość wykopu od budynku wynosi 1 m. W przypadku, gdy dno wykopu jest głębsze niż fundamenty budynku odległośćwykopu od budynku powinna stanowić dwukrotność różnicy poziomów między dolną krawędzią fundamentów budynku, a dnem wykopu.
b) Przygotowanie do montażu
Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy sprawdzić jego stan pod kątem mechanicznych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku transportu należy
zgłosić dostawcy lub producentowi w celu określenia stopnia uszkodzenia i dopuszczenia do użytkowania. W przypadku podejrzenia uszkodzeń zbiornika - wykonać próbę
szczelności.
c) Dopuszczalne obciążenia zbiorników
Zbiorniki wyposażone w pokrywy polietylenowe dopuszczone do obciążenia ruchem pieszym. Dopuszcza się stosowanie zwieńczeń klasy A, B, C lub D innych producentów. Włazy klasy B, C, D montuje się na płycie betonowej/pierścieniu odciążającym przenoszącym obciążenia pionowe, nie przenosząc ich bezpośrednio na zbiornik. Zwieńczenie powinno być dostosowane do warunków posadowienia oraz przewidywanego obciążenia zewnętrznego. Wybór odpowiedniego zwieńczenia zbiorników w zależności od występujących obciążeń, powinien być zgodny z normą EN 124 oraz projektem budowlanym.
dowienia
d) Warunki posadowienia


- Dopuszcza się ruch rowerowy i pieszy nad zbiornikiem, maksymalny naziom gruntu do 1,5m. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyżej dna zbiornika.
- Dopuszcza się ruch pojazdów osobowych 4,8 kN/koło [minimalny naziom gruntu 0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyżej dna
zbiornika.
e) Wykonanie wykopu
Wykop należy wykonać odpowiednio głębszy oraz co najmniej 30 cm szerszy od zbiornika w celu wykonania obsypki. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną robót. Prace w wykopach o głębokości większej niż 2 m muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości należy obowiązkowo zabezpieczyć
przez:
wykonanie skarp pochylonych o kącie 45° dla gruntów średnio spoistych,
wykonanie skarp o kącie nachylenia nie większym niż kąt stoku naturalnego
w gruntach piaszczystych nasypowych,
umocnienie ścian przez rozparcie lub podparcie dla wykopów o ścianach pionowych.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał itp.
Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:
sprawdzać skarpy i obudowę przed każdym rozpoczęciem robót,
wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów,
nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu,
przy pojawieniu się wód gruntowych należy obniżyć ich poziom 30 cm poniżej planowanego położenia zbiornika.

Montaż zbiornika w prostych warunkach gruntowo-wodnych (brak wodygruntowej, grunty przepuszczalne)
Na dnie wykopu umieścić 5-10 cm warstwę mieszanki pospółki (0-4 mm) z cementem 32,5 w stosunku 1:3, zagęścić i wypoziomować dno wykopu. Sprawdzić głębokość wykopu i porównać z dokumentacją. Następnie opuścić zbiornik na dno wykopu. Sprawdzić stabilność posadowienia zbiornika oraz rzędne króćców. Kolejnym etapem jest zasypanie wykopu żwirem płukanym (maksymalne uziarnienie 8/16 mm), pozbawionym zanieczyszczeń. Zasypywania należy dokonywać warstwami o wysokości około 10 cm, zagęszczając grunt ręcznie. Nie zagęszczać mechanicznie, aby nie zdeformować zbiornika. W trakcie zasypywania zalewać zbiornik wodą tak, aby poziom wody był zawsze wyższy niż poziom obsypki. Woda w zbiorniku będzie stanowić odpór dla naporu gruntu z zewnątrz. Po zakończeniu montażu wodę można wypompować ze zbiornika dopiero po pierwszych obfitych deszczach lub sztucznym obfitym nawodnieniu terenu wokół zbiornika.