5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zbiornik SID na szambo 5000l - 5m3

zbiornik-sid-5000-l-na-szambo

Stan: Nowy produkt

Dostępność: do 14 dni

Dane techniczne :
  • Pojemność: 5000l
  • Szerokość: 120 cm
  • Wysokość 120 cm
  • Długość: 325 cm
  • Wysokość włazu rewizyjnego- 50cm
  • Ilość/średnica włazów(szt x cm)- 1 x 60cm
  • Materiał: polietylan wysokiej gęstości, jednokomorowy
  • Waga: 161kg

Zestaw zawiera:
  • Zbiornik bezodpływowy/ szambo - 5000l
  • Pokrywę

Możliwość zakupu dodatkowych nadstawek: 30 lub 50cmCertyfikat:

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0888

Atest Higieniczny:


BK/W/0338/02/2018
Oszczędzasz 1 789 zł5 658 zł brutto 7 447 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni: 7 447 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

 
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ZBIORNIKA NA DESZCZÓWKĘ ZB 5m3 HDPE
 
WOBET HYDRET
 
Zbiorniki WOBET-HYDRET o pojemności 5m3 przeznaczone są do bezciśnieniowego magazynowania lub retencji wody deszczowej oraz przeznaczone są do zabudowy podziemnej. Zbiorniki mogą zbierać i magazynować wodę deszczową z połaci dachowych lub powierzchni utwardzonych, takich jak prywatne podjazdy czy parkingi.
 
Woda ze zbiornika nie nadaje się do spożycia. Zbiorniki są wyposażone w:
 
wlot DN110
filtr koszowy zatrzymujący zanieczyszczania stałe (liście, patyki itp.) umieszczony w pierwszym włazie rewizyjnym
przelew DN110
opcjonalnie - uszczelniony, zakorkowany otwór DN110 w pokrywie od strony odpływu, przeznaczony do umieszczenia przewodu ssącego układu ciśnieniowego, np. BP3 GARDEN SET PLUS, BP2 CISTERN

Zasada działania
 
Zanieczyszczenia zawarte w wodzie deszczowej (liście, drobne patyki, igliwie itp.) zostaną zatrzymane przez filtr koszowy. Bardzo drobne zanieczyszczenia o frakcji mniejszej niż wielkość oczek filtra mogą przedostawać się do zbiornika i w zależności od ciężaru mogą opadać na dno zbiornika lub unosić się na powierzchni. W momencie przepełnienia się zbiornika, nadmiar wody deszczowej będzie odpływał przelewem DN110 do wykonanego wcześniej przez użytkownika elementu rozsączającego wody deszczowe, np. system pakietów rozsączających.
 
Zbiornik opcjonalnie może być wyposażony w otwór DN110 przeznaczony do umieszczenia przewodu ssącego układu ciśnieniowego poboru wody deszczowej. Urządzenia wchodzące w skład układu ciśnieniowego należy podłączyć i eksploatować zgodnie z instrukcją ich producenta.
 
Zalecenia eksploatacyjne
 
Filtr koszowy należy czyścić min. raz w miesiącu. Zawartość kosza należy wyrzucić w zależności od ich składu do odpadów stałych (piasek) lub organicznych lub na kompost (liście, igliwie, patyki).
Nieczystości zgromadzone na dnie zbiornika należy systematycznie usuwać, ponieważ ich zawartość może prowadzić do pogorszenia jakości wody (głównie parametrów organoleptycznych, jak zapach). Częstotliwość usuwania zależy od skali zanieczyszczania elementów, z których zbierana jest woda deszczowa, jednak zaleca się usuwanie min. raz na 3 lata.
W przypadku silnie zanieczyszczonych ropopochodnymi i olejami powierzchni, z których zbierane są wody deszczowe, należy przed zbiornikiem na wody deszczowe zainstalować separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny), np. TSK lub BSK.

Zalecenie BHP
 
Nie należy zostawiać zbiornika z otwartymi pokrywami. Pokrywy zbiornika posiadają po dwa wkręty zabezpieczające przed otwarciem i należy je demontować tylko na czas prowadzenia czynności serwisowych związanych ze zbiornikiem. Po zakończeniu tych czynności pokrywy należy ponownie zabezpieczyć wkrętami.
Bezwzględnie zabrania się najeżdżania pojazdami na pokrywy zbiornika. Zabroniona jest lokalizacja zbiornika w okolicy ruchu lub postoju pojazdów silnikowych, które mogą spowodować dodatkowe obciąż

POSADOWIENIE ZBIORNIKA W GRUNTACH PIASZCZYSTYCH O POJEMNOŚCI 5m3
 
Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez występowania wód gruntowych:
 
Wykop: Wykonaj wykop tak, aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna przestrzeń 0,5 m. (D) w celu obsypania i zagęszczania piaskiem. Zbiornik montuj na 10 cm podsypce piaskowej (B). Następnie poziomuj i lekko obsyp piaskiem w celu ustabilizowania go.
Wypełnianie: Wewnętrzne słupy zbiornika (E) wypełniaj mieszanką cementu ,,350" ze żwirem frakcji 1-3mm warstwami 25cm (A) w tym samym tempie jak obsypkę zewnętrzną. Obsypuj zbiornik warstwami o grubości 25 cm (A) i zagęść każdą warstwę.
Montaż: W trakcie montażu do zbiornika nalewaj wodę w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu wypełnienia wykopu.

Posadowienie zbiornika w terenach o możliwości wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych:
 
Wykop: Wykonaj wykop tak, aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna przestrzeń 0,5m (D) z każdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne szalowania. Obniż poziom wód gruntowych przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu na czas montażu.
Wypełnianie: Wypełnij dno całego wykopu (nie tylko pod zbiornik) betonem na wysokość 15 cm (C). Pozostałą część wykopu wypełniaj betonem warstwami o grubości 25 cm (A) do przekroczenia górnego płaszcza zbiornika. Wewnętrzne słupy zbiornika (E) wypełniaj mieszanką cementu warstwami 25 cm (A). Dodatkowo można zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny.

Montaż:
W trakcie montażu zbiornika zalewaj wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu wypełnienia wykopu.
Należy pamiętać, że odległość między zbiornikami nie może być mniejsza niż 1 m. Montaż powinien być wykonywany z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów BHP. Zbiornik jest przystosowany do przykrycia warstwą gruntu nieprzekraczającą 0,5 m.