5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Oczyszczalnia Kingspan BioAir 2 dla 6 osób z pompą na wypływie

przydomowa-oczyszczalnie-dla-4-osob

Stan: Nowy produkt

Dostępność: od 7 do 10 dni roboczych

Oczyszczalnia Kinspan BioAir ® 2 - kod. 1056943

Zalety oczyszczalni BioAir Kingspan:
Sprawdzone masywne zbiorniki wykorzystane z oczyszczalni BioFicient Kingspan
Dmuchawy wiodącego producenta SECOH (najwyższa energooszczędna seria JDK-S),
Możliwość grawitacyjnego wylotu oraz opcjonalnie z pompą na wylocie: w standardzie pompa GRUNDFOS KP250,
Możliwość zamówienia w wersji z dmuchawą pod pokrywą lub zewnętrzną skrzynką,
Brak sterowania i elektrozaworów.
Zintegrowana dmuchawa (znajdująca się wewnątrz zbiornika)
 
Dane techniczne
Waga: 180 kg 
Szerokość: 1540 mm
Długość:  2500 mm
Wysokość całkowita: 2104 mm
Pojemność zbiornika: 3m3 (3000l)
Zabezpieczenie przed dziećmi: 2 zamki na klucz
 
Ważne uwagi dla instalatora i inwestora 
1. Wlot 160mm,Wylot Ø110 mm.
2. Napowietrzanie scieków odbywa się za pomocą dmuchawy umiejscowionej pod pokrywą włazu lub w dedykowanej szafce zewnętrznej w zależnośći od konfiguracji produktu
3. Głębokość wlotu jest regulowalna za pomocą teleskopowej rury włazu. Głębokośc należy dobrać w zależnośći od warunków przyłączy
4. Należy zapoznać się z instrukcją montażu i serwisowania przed przystąpieniem do instalacji oczyszczalni.
5. Elementy wenylacji należy połączyć z przyłączem wentylacyjnym. Elementy systemy wentylacji nie są dołączone do produktu
6. Waga pustego zbiornika to około 180 kg.
 

13 493 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

BioAir® Nowa technologia oczyszczania ścieków firmy Kingspan

 
Dzięki elastycznym opcjom instalacji,produkt można umiejscowić na wielu obszarach działki.
 
BioAir przeznaczony jest do zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 15 osób, obsługując nieruchomości jedno i wielorodzinne. Oczyszczalnia została zaprojektowana tak, aby ścieki surowe były finalnie oczyszczone do bardzo wysokiego standardu jakościowego, osiągając redukcję BZT5 na poziomie aż 97,5%.
 
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych (IPS) wyposażonej w wysokosprawną pompę pływakową Grundfos.
 
Jak działa oczyszczalnia BioAir® Kingspan?
 
Komora główna
Dopływające do zbiornika ścieki surowe poddawane są intensywnemu napowietrzaniu.
Dzięki temu procesowi aktywowane są bakterie tlenowe, które tworzą osad czynny oczyszczający biologicznie ścieki.
 
Komora klarowania
Osad czynny jest cięższy od wody, dlatego opada na dno. Stąd jest stale recyrkulowany do komory głównej. 
Ścieki oczyszczone wypływają grawitacyjnie lub ciśnieniowo do cieku wodnego lub gruntu.
 
Grawitacyjny przeplyw
Ciecz posiadająca zawieszone cząstki osadu czynnego przepływa grawitacyjnie do komory klarowania.
 
 
Opcja z pompą na wypływie
 
Niesprzyjający spadek terenu?
 
Opcja IPS jest dla Ciebie!
 
W niektórych warunkach gruntowo-wodnych zastosowanie pompy jest konieczne.
 
Biologiczne oczszczalnie ścieków BioAir mogą być wyposażone w opcjonalne pompy na odpływie – opcja o nazwie IPS

INSTRUKCJA MONTAŻU DOTYCZĄCA ZBIORNIKA NA OCZYSZCZALNIĘ

PROCEDURA MONTAŻU W PRZYPADKU GRUNTU SUCHEGO
 
Proszę wykonać wykop o długości i szerokości o 150-200 mm większej od wymiarów zbiornika i
wypoziomować podstawę. W przypadku stosowania kołków poziomujących, należy umieszczać je
wyłącznie w rogach dołu, możliwie najdalej od zbiornika.

Należy upewnić się, że wykop jest suchy. W razie zebrania się w wykopie wód deszczowych lub
powierzchniowych, należy ją wypompować.

Należy zapewnić podłoże z zagęszczonej podsypki piaskowo – cementowej (proporcja 3:1) o
grubości 150-200 mm.

Zbiornik należy wstawić do wykopu za pomocą liny lub zawiesia przełożonego przez zamocowane
na zbiorniku specjalne uchwyty. W żadnym wypadku zawiesie nie powinno być mocowane do rury
wlotowej lub rury wylotowej.

Należy umieścić rurę wlotową równo z przykanalikiem. Proszę zauważyć, że rury wlotowe i wylotowe
są wyraźnie oznaczone na zbiorniku. Specjalny profil podstawy pomoże wypoziomować zbiornik,
ale należy upewnić się, że zbiornik znajduje się w położeniu poziomym w celu zachowania 100 mm
różnicy pomiędzy rurami wlotowymi i wylotowymi.

W PRZYPADKU GRUNTU MOKREGO LUB GRUNTU SŁABO PRZEPUSZCZALNEGO

Procedura montażu dla mokrego gruntu jest podobna do procedury w przypadku gruntu suchego,
należy zastosować się do następujących punktów:

Podstawę i przestrzeń w wykopie wokół zbiornika należy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową
o minimalnej grubości 200 mm. W przypadku gruntu mokrego instalator powinien zapewnić, aby
podstawa miała wytrzymałość odpowiednią do obciążenia wywieranego przez zbiornik i jego
zawartość. Jeśli podstawa wykopu jest niestabilna, tj. kurzawka lub podobny grunt, należy wykonać
dodatkowy wykop 250-300 mm poniżej poziomu podstawy i wypełnić ubitym gruzem. Należy umieścić
folię na gruzie i po bokach wykopu przed wykonaniem podstawy.

Należy upewnić się, że woda zostanie wypompowana z wykopu w czasie montażu oraz w czasie
wypełniania zasypką.

Zasypka powinna składać się z dobrze wymieszanej mieszanki piaskowo - cementowej
Należy zapewnić, aby mieszanka była dobrze zagęszczona wokół zbiornika. Nie należy stosować
zagęszczania mechanicznego.

Mieszanka piaskowo - cementowa powinna sięgać do poziomu dolnej krawędzi rur.
Pozostałą przestrzeń wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym.

Zbiornik należy stopniowo wypełniać wodą do poziomu powyżej poziomu wypełnienia wykopu w celu
stabilizacji ciśnienia w zbiorniku.

Pełną instrukcję montażu można uzyskać po zakupie oczyszczalni.

NASTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI NIE WOLNO SPŁUKIWAĆ W OCZYSZCZALNI:

• Olej silnikowy, smar, środki zapobiegające zamarzaniu, płyn hamulcowy, itd.
• Olej do smażenia i tłuszcz.
• Środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki grzybobójcze i inne ogrodowe środki chemiczne.
• Farby, rozcieńczalniki, benzyna lakowa, terpentyna, kreozot, itd.
• Środki do czyszczenia rur/komercyjne środki czyszczące.
• Środki do czyszczenia podłóg kamiennych/cegły na bazie kwasu.
• Leki (Proszę zwracać niezużyte leki do apteki w celu bezpiecznej utylizacji).
• Płyny do wywoływania zdjęć.
• Pieluchy, ręczniki sanitarne, szmaty, miękkie zabawki, piłeczki tenisowe, itd. Mimo że takie przedmioty
zazwyczaj niebezpośrednio uszkadzają biomasę, mogą one powodować problemy, z których
najmniejszym jest zablokowanie kanalizacji. Pieluszki jednorazowe i ręczniki sanitarne oraz chusteczki
toaletowe, mimo że są biorozkładalne, nie rozkładają się w pełni w oczyszczalni i mogą doprowadzić
do jej wadliwego działania.
• Skroplin po kondensacie z kotła grzewczego bez wcześniejszego ich uzdatnienia.
• Popłuczyn po procesie zmiękczania wody.

Przygotujemy dokumentację do zgłoszenia oczyszczalnie za Ciebie !

Dokumenty:
 
Instalacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót budowlanych  do właściwego Starostwa Powiatowego.
 
Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.
 
Usługa zawiera przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zgłoszenia robót budowlanych na bazie danych producenta i dokumentów przekazanych przez klienta. Kompletna uzgodniona z Starostą dokumentacja jest przedkładana przez klienta w odpowiednim Urzędzie Gminy wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia użytkowania instalacji po jej zamontowaniu i uruchomieniu.
 
 
Procedura przygotowania dokumentów do zgłoszenia wygląda następująco:
 
1. Opłata za wniosek – zlecenie wykonania zgłoszenia.

Kup przygotowanie Wniosku do zgłoszenia budowy oczyszczalni oraz
jeżeli starostwo wymaga Zezwolenie wodno prawne.
 
2. Przygotowanie wniosku z załącznikami 2-4 dni robocze, od momentu przesłania kompletnych dokumentów. Weryfikacja informacji na geoportalu i MPZP, w celu sprawdzenia, jaki rodzaj oczyszczalni możliwy jest do realizacji.
 
3. Prześlemy na maila wypełnione dokumenty,
 
4. Twoim zadaniem będzie złożenie dokumentów osobiście do właściwego Starostwa.
 
5. Oczekiwanie  21 dni do legalizacji, jeśli nie będzie uwag, po upływie 21 dni możesz legalnie montować oczyszczalnię.
 
6. Konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni do właściwego Urzędu Gminy.
 
7. Cieszysz się z oszczędności i wygody mając nową instalację z kompletem dokumentacji.
  
 
Dodatkowo doradzimy Ci w wyborze rodzaju oczyszczalni, dostosowanej do ilości domowników i warunków administracyjno – gruntowych, dostarczymy zakupiony towar i polecimy doświadczonych montażystów do instalacji.
 
 
Do uzupełnienia dokumentów będziemy potrzebować danych od dostawcy oczyszczalni (my się tym zajmiemy)  oraz tych, które  tylko Ty możesz nam przekazać:
 
1. Adresu inwestycji, aby ustalić właściwy Urząd Gminy/Starostwa.
 
2. Aktualnej mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego w skali 1:500 lub 1:1000 w wersji elektronicznej(formaty DWG,PDF,JPG) - konieczny załącznik do wniosku oraz do sporządzenia mapy lokalizacji oczyszczalni.
 
3. Zaświadczenia z UG lub podmiotu zarządzającego siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy o braku dostępu do kanalizacji sanitarnej.
 
4. Inne dokumenty - możesz zostać poproszony o nie po wstępnej weryfikacji inwestycji przez projektanta lub uwagach Starostwa do zgłoszenia.
 
5. Rodzaju oczyszczalni – po uzgodnieniu z dostawcą.
 
6. Ilości osób przebywających na stałe w gospodarstwie
 
7. Rodzaju gruntów
 
8. Poziomu wód gruntowych.
 
9. Głębokości, na której rura kanalizacyjna wychodzi z budynku
 
10. Rodzaju drenażu
 
Po zakończeniu montażu należy zgłosić we właściwym urzędzie rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni.
 
 
UWAGA:
 
Usługa nie zawiera kosztów ew. badań geologicznych, uzgodnień kolizji sieci uzbrojenia terenu, uzyskania zgody Wód Polskich na odprowadzenie ścieków do otoczenia itp.
W przypadku sprzeciwu Starosty z przyczyn niezależnych od nas (np. z powodu braku danych ze strony klienta o projekcie kanalizacji w okolicy itp.) nie zwracamy kosztów wykonanej usługi.
 
Główne korzyści z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
 
Inwestycja na lata - jest znacznie trwalszym rozwiązaniem niż tradycyjne szambo. Tworzywo sztuczne, z którego wykonane są zbiorniki na oczyszczalnie są niezwykle odporne na działanie czynników zewnętrznych, w tym substancji chemicznych.
 
Tania eksploatacja - szambo na pierwszy rzut oka wydaje się mniej kosztowną inwestycją, jednak oczyszczalnię opróżnia się jedynie raz w roku, co znacznie obniża koszty użytkowania.
 
Zwrot inwestycji w ciągu 5 lat - jest to możliwe dzięki stosunkowo rzadkiemu opróżnianiu (1x w roku) 
 
Masz dodatkowe pytania?
 
Zadzwoń: 533 327 679 lub napisz: bok@domiwoda.pl