5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zbiornik na deszczówkę Deflin Rain 5000 z filtrem

Zbiornik-delfin-5000l

Stan: Nowy produkt

Dostępność: 1-2 DNI ROBOCZYCH


Informacje techniczne o zbiorniku

Zastosowany materiał: PE-HD
Niewymienny kosz filtracyjny z polietylenu z gąbką
Wytłoczony otwór wentylacyjny PCV Ø110
Wlot PCV Ø110
Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakręcanym zamknięciem
typu ‘twist’
Monolityczna konstrukcja bez łączeń i spawów
ze wzmacniającym ożebrowaniem
Niewielka waga – nie trzeba stosować dźwigów przy montażu
Możliwość dobrania dowolnej pompy
Zbiornik nie posiada pompy w proponowanym zestawie

Warunki dostawy do ustalenia w zależności od ilości km.

Oszczędzasz 1 300 zł5 500 zł brutto 6 800 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni: 6 800 zł

Powiadomienie o dostępności
E-mail:
Przepisz kod:
weryfikator

Więcej informacji

INSTRUKCJA INSTALACJI

I. OGÓLNE WSKAZÓWKI
1. Przed instalacją zbiornika na wodę deszczową kluczowe jest wykonanie badań poziomu wód
gruntowych, co determinuje sposób montażu zbiornika.
2. Wielkość wykopu jest uzależniona od gabarytów i kształtu zbiornika.
3. Zbiornik na wodę deszczową DELFIN RAIN powinien być usytuowany w miejscu nienarażonym
na obciążenia takie jak: droga przejazdowa, parkingi, itp.
4. Zbiornik należy zamontować w bezpiecznej odległości od projektowanych bądź istniejących
budowli, tak żeby uniknąć niesymetrycznego, jednostronnego zwiększenia obciążenia ścian
zbiornika, przekazywanego przez fundamenty tych obiektów.
5. Pokrywa do zbiornika musi wystawać ponad powierzchnię terenu i być dostępna podczas
zabiegów konserwacyjnych.
 
II. MONTAŻ
- wysokość zasypki nad zbiornikiem maksymalnie do 80 cm.
- maksymalny okresowy poziom lustra wód podziemnych poniżej dna
zbiornika.

KROK 1
Należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci obsypki piaskowo-cementowej wokół ca-
łego zbiornika. Obsypkę piaskowo-cementową należy wykonać w proporcjach minimum 150 kg ce-
mentu na 1m3 piasku. Można zamówić gotową mieszankę w betoniarni lub przygotować starannie
suchą mieszankę na placu budowy. Montaż zbiornika wykonywać w okresie suchym, kiedy wystę-
puje obniżony poziom wód gruntowych.

KROK 2
Przygotować wykop pod zbiornik. Zbiornik nie może przylegać do ścian wykopu i być narażony na
wystające kamienie i nierówności. Należy przewidzieć min. 20 cm odstępu dookoła zbiornika na
warstwę amortyzacyjną. Po ustaleniu głębokości posadowienia należy wykonać na dnie wykopu
podsypkę piaskowo-cementową grubości min. 20 cm. Tę warstwę piasku z cementem należy do-
kładnie zagęścić i wypoziomować.

KROK 3
Na tak przygotowane podłoże ustawić zbiornik do deszczówki, wypoziomować, podłączyć rurę
PCV 110 zbierającą wody opadowe z dachu do filtra nadstawkowego.

KROK 4
Zamontować na wylocie PCV 160 trójnik PCV. Do trójnika podłączyć rurę PCV 110 odpływową z
filtra nadstawowego i rurę kanalizacyjną PCV 160 odprowadzającą nadmiar wód opadowych ze
zbiornika.

KROK 5
Rozpocząć napełnianie zbiornika wodą, równocześnie obsypując zbiornik piaskiem z cemen-tem.
Zbiornik napełnić do około 1/3 pojemności wodą, a następnie wykonać równomierną obsypkę
piaskowo-cementową na całym obwodzie do wysokości poziomu wody w zbiorniku. Obsypkę pia-
skowo-cementową należy wykonywać warstwami grubości 20 cm i zagęszczać udeptując (zabro-
nione jest używanie mechanicznych zagęszczarek do utwardzenia obsypki wokół zbiornika). W przy-
padku obsypki piaskowo-cementowej nie ma konieczności jej zagęszczania przez polewanie wodą.
WLOT Ø110 WYLOT Ø110
Z FILTRA NADSTAWKOWEGO
NADSTAWKA Z KOSZEM
FILTRACYJNYM
WYLOT Ø110
NADMIAROWY ZE ZBIORNIKA
 
KROK 6
Uzupełnić zbiornik wodą do 2/3 objętości i postępować analogicznie jak wyżej.
Po wykonaniu obsypki do poziomu 2/3 objętości zbiornika znów dolać wody, a
następnie wykonać kolejne warstwy obsypki.

KROK 7
Po sprawdzeniu szczelności połączeń rury wlotowej i wylotowej kontynuować zasypywanie zbior-
nika i rur połączeniowych warstwą piasku z cementem, a potem ziemią. Zbiornik powinien zostać
zasypany piaskiem z cementem min. 20 cm ponad górne sklepienie zbiornika. Całkowita grubość
warstwy obsypki piaskowo-cementowej i ziemi nad zbiornikiem nie powinna być grubsza niż 80
cm.

UWAGA !!!
Montaż zbiorników do deszczówki na głębokości większej niż 80 cm oraz w gruncie podmokłym
(lustro wód podziemnych ponad dnem zbiornika) bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabroniony.

III. DEMONTAŻ / MONTAŻ POMPY DO WODY DESZCZOWEJ
W przypadku awarii pompy i konieczności sprawdzenia lub wymiany należy postępować według
procedury opisanej poniżej.
Wnętrze zbiornika DELFIN RAIN (z pompą)

UWAGA!
Jeżeli pompa nie będzie używana przez okres kilku miesięcy (np. w czasie zimy), należy ją
zdemontować, oczyścić, wypłukać w czystej wodzie, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu
o dodatniej temperaturze. Podczas zabiegów konserwacyjnych zalecane jest przeczyszczenie rury
filtracyjnej w filtrze nadstawkowym oraz przepłukanie gąbki w koszu filtra