5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

System Aqua Control +

sterownik-aqua-control-graf

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa w ciągu 5 dni roboczych

Aqua Control+

Sterownik centralny systemu ZWD, AQUA Control
(sterowanie pompą, pomiar poziomu wody, rezerwowe zasilanie wodą pitną, płukanie filtra) – kod 351021


Automatyka kontrolno-pomiarowa z funkcją rezerwowego zasilania wodą pitną
W trakcie montażu należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji.
Nie zastosowanie się do tych zaleceń powoduje utratę gwarancji.

W przypadku montażu innych urządzeń związanych z realizacją dodatkowych opcji sterownika należy skorzystać z osobnych instrukcji montażu i użytkowania dołączonych do tych urządzeń.
Przed rozpoczęciem montażu nabywca jest zobowiązany sprawdzić zakupione artykuły w celu wykrycia ewentualnych wad i stwierdzić kompletność dostawy.
Ewentualne reklamacje należy zgłosić przed rozpoczęciem montażu !

2 217 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Przed przystąpieniem do montażu lub użytkowania urządzenia należy się dokładnie zapoznać ze wskazówkami bezpieczeństwa!

Podczas instalacji oraz ogólnie przy pracach z prądem zmiennym o napięciu 230V należy koniecznie stosować się do odpowiednich przepisów oraz PN (Polskich Norm). Urządzenia pracujące pod napięciem 230V mogą być montowanie wyłącznie przez instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia. Miejsce montażu musi zapewniać bezpieczne i pewne ułożenie wszystkich podłączanych przewodów.
Przewody napięciowe oraz sygnałowe nie mogą być uszkodzone ani narażone na mechaniczne naprężenia. Miejsce montażu należy zaplanować w taki sposób, aby w razie niebezpieczeństwa bądź awarii wtyczka sieciowa była łatwo dostępna i umożliwiała odłączenie urządzenia od sieci. Należy uniemożliwić dzieciom niekontrolowany dostęp do urządzenia oraz podłączonych do niego przewodów. Przed zdjęciem obudowy należy wyciągnąć wtyczkę sieciową, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. W przypadku wymiany bezpiecznika należy także wyciągnąć wtyczkę sieciową. Uszkodzony bezpiecznik należy wymienić na identyczny, zgodny z normą. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania zaleceń zawartych w tej instrukcji oraz niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

Opis urządzenia

Sterownik AquaControl+ jest elektronicznym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pracą instalacji do użytkowego wykorzystania wody deszczowej. Został on zaprojektowany specjalnie dla systemów wykorzystania wody deszczowej, głównie w budownictwie mieszkaniowym. Sterownik można stosować w różnych typach zbiorników (zbiorniki plastikowe, betonowe, piwniczne oraz podziemne). Zbiorniki żelbetowe oraz zbiorniki z metalu stosować można jedynie w ograniczonym zakresie, i to przy ścisłym przestrzeganiu poniższych zaleceń. Zbiorniki metalowe wywołują błąd pomiaru wysokości słupa wody. Aby tego uniknąć lub zminimalizować błąd, układ pomiarowy należy zamontować możliwie daleko od elementów metalowych. Na przykład w przypadku metalowego, cylindrycznego zbiornika sondę pomiarową należy umieścić w środku zbiornika.
Sterownik umożliwia łatwe i komfortowe wprowadzanie nastaw sterujących. Poziom wody w zbiorniku odczytywany jest na podświetlanym wyświetlaczu LCD, odbywa się to w odstępach 1% (w odniesieniu do efektywnej wysokości zbiornika [20]).
Układ pomiarowy zasilany jest bezpiecznym napięciem 12V.

Wszystkie wprowadzone wartości, jak na przykład wysokość zbiornika, zapamiętywane są na stałe i nie znikają w przypadku wyciągnięcia wtyczki sieciowej lub zaniku napięcia. Zalety sterownika:

  - poziom wody podawany jest w postaci cyfrowej w odstępach co 1%, a także dodatkowo w postaci graficznej w formie poziomego paska
  - możliwość doboru w odstępach co 1% punktów sterujących rezerwowym zasilaniem wodą pitną
  - automatyczne przepłukiwanie przewodu do rezerwowego zasilania wodą pitną – możliwość ustalenia jak często (w dniach) oraz jak długo (w sekundach) ma trwać płukanie.
  - obsługa przy pomocy wyświetlacza tekstowego (możliwość wyboru języka)
  - sygnalizacja stanów pracy urządzenia przy pomocy 3 dodatkowych diod LED
  - auto-diagnostyka przetwornika sygnałów pochodzących z sondy poziomu wody oraz samej sondy
  - powiadamianie o błędach przy pomocy komunikatów tekstowych