Od 6 do 15 lipca 2014 przebywamy na urlopie. W tym czasie nasi doradcy nie będą dostępni.
Złożone zamówienia będą zrealizowane po 15 lipca.

5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zbiornik płaski Water Flat AQT 5000l

Zbiornik płaski Water Flat AQT 5000l

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa od 7 do 14 dni roboczych

Dane techniczne:

Pojemność: 5000l
Waga: 200kg
Długość: 2930mm
Szerokość: 2300mm
Wysokość: 1265mm

Średnica włazu: 1x600mm
W zbiorniku jest już pokrywa


Do zbiornika możesz dokupić pokrywę z wbudowaną skrzynką poboru: POKRYWA DO ZBIORNIKÓW WATER


Zbiornik kwalifikuje się do zakupu w programie dotacji MOJA WODA 

Na fakturze są opisy produktów zgodnie z wymaganiami w/w programu, dodatkowo do faktury dołączamy specyfikację zakupionych produktów zgodnie z regulaminem dotacji programu Moja Woda i programów dotacji miejskich.


Montaż

Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie zbiornika przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.


DARMOWA DOSTAWA ZBIORNIKA.

9 100 zł

Darmowa dostawa

Powiadomienie o dostępności
E-mail:
Przepisz kod:
weryfikator

Więcej informacjiInstrukcja montażu zbiornika płaskiego 5000l:

1. Lokalizacja zbiornika na działce

Zbiornik płaski High Groundwater powinien być zainstalowany w takim miejscu aby możliwy był łatwy dostęp do miejsca podłączenia oraz filtra zainstalowanego wewnątrz nadbudowy. Usytuowanie zbiornika na działce należy uzgodnić z inwestorem, lokalizacja w terenie powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
2.
Przygotowanie wykopu pod zbiornik

Wymiary wykopu zależą od wielkości wybranego zbiornika. Szczegółowe wymiary zbiorników płaskich High Groundwater zestawiono na końcu instrukcji. Dno wykopu powinno być stabilne, dobrze wyrównane, pozbawione kamieni i innych ostrych elementów, które mogłyby uszkodzić zbiornik. Na dnie wykopu powinna być ułożona warstwa piasku o miąższości min. 300 mm. W przypadku sytuacji gdy zbiornik będzie musiał być posadowiony w okolicy skarpy należy obowiązkowo określić rodzaj i stateczność gruntu. Jeśli okaże się to konieczne należy wybudować ścianę oporową.
W gruntach piaszczystych należy wykonać odpowiednie skarpowanie, aby zabezpieczyć wykop przed obsypywaniem. W przypadku gruntów gliniastych nie ma konieczności wykonywać pochylonych ścian. Wykop pod zbiornik powinien być na tyle szeroki aby możliwe było po posadowieniu wykonanie obsypki (min. 300 mm) i jej odpowiednie ręczne zagęszczenie. W przypadku zbiorników instalowanych głębiej
niż 1000 mm ppt obsypka boczna musi mieć szerokość min. 500 mm, a wykop powinien mieć wymiary większe od wymiarów zbiornika o min. 600mm
Uwaga Dom i Woda zwaraca na to szczególną uwagę !!!!
Jeśli grunt w miejscu montażu jest niestabilny min. zalegają wody gruntowe zbiornik należy postawić na płycie betonowej o grubości około 100mm, a wokół zbiornika wykonać odpowiednie odwodnienie.

3.
Montaż zbiornika w wykopie


3.1. We Wcześniej przygotowanym wykopie należy umieścić zbiornik. Zbiornik do wykopu należy włożyć za pomocą specjalnych narzędzi np. koparki lub dźwigu z
wykorzystaniem pasów.
3.2. Po ustawieniu zbiornika należy zainstalować (o ile nie zostało to wcześniej zamontowane) nadbudowę, pokrywę zbiornika oraz dostarczone wyposażenie.
3.3. Gdy zbiornik jest już odpowiednio ustawiony, zainstalowane zostało dostarczone wyposażenie przystąpić do obsypywania zbiornika. W pierwszym kroku należy zalać zbiornik wodą do wysokości 1/3 objętości. Następnie można rozpocząć obsypywanie zbiornika równymi warstwami, jednocześnie stabilizując ułożone warstwy. Następnie dalej napełniać wodą do 2/3 objętości i ponownie obsypywać boki zbiornika 300 mm warstwami. Obsypywanie należy wykonać do wysokości przelewu awaryjnego. Zagęszczanie należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, który mógłby uszkodzić zbiornik.
3.4. Materiał obsypki:  Obsypka musi być odpowiednia do zagęszczania, charakteryzować się dobrą przepuszczalnością, odpornością na ścinanie i zamarzanie oraz nie zawierać żadnych ostrych przedmiotów
Wlot Przelew
* Najlepszym materiałem jest żwir okrągły o max. uziarnieniu 8/16 mm
* Nie należy używać do obsypki gruntu rodzimego
* Nie należy używać gruntów ciężkich (nieprzepuszczalnych)
3.5. Należy podłączyć doprowadzenie wody deszczowej rurą kanalizacyjną DN110 – podłączenie w nadbudowie zbiornika. Rura dopływowa powinna mieć spadek w kierunku zbiornika > 1%
3.6. Przelew awaryjny na odpływie zbiornika należy połączyć rurą kanalizacyjną DN110 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika, który odbierze nadmiar zgromadzonej w zbiorniku wody deszczowej. Rura odpływowa (przelew) powinien mieć spadek w kierunku odbiornika > 1%.
3.7. Króciec techniczny należy wykorzystać do wyprowadzenia przewodu tłocznego wody deszczowej, do wprowadzenia zasilania do ewentualnej pompy zatapialnej zainstalowanej w zbiorniku. W tym celu należy wykorzystać dostępne w sprzedaży przejścia szczelne.
3.8. W momencie jak zostały już podłączone opisane wcześniej przewody należy przystąpić do dalszego obsypywania zbiornika do wysokości pokrywy. Minimalna szerokość obsypki wokół nadbudowy to 200mm. W ostatnim kroku pozostałą powierzchnię obsypać gruntem rodzimym. Ważne aby w gruncie tym nie znajdowały się kamienie i inne ostre elementy.
3.9. Pokrywę zbiornika należy zabezpieczyć przed otwieraniem przez dzieci.

4.
Niestandardowe warunki instalacji


4.1. Zbiorniki
płaskie High Groundwater 6000lw standardowej wersji przygotowane są do montażu w miejscu ruchu pieszego – klasa obciążenia A. W sytuacji gdy zbiornik ma być instalowany w miejscu ruchu samochodów osobowych (klasa obciążenia B15) należy dodatkowo przedłużyć nadbudowę – tak aby min. odległość pomiędzy górą zbiornika, a poziomem gruntu wynosiła minimum 800 mm. Dodatkowo należy zaprojektować wykonać odpowiedni pierścień odciążający z pokrywą betonową lub żeliwną. W przypadku innych, nie opisanych w instrukcji przykładowych montaży należy skontaktować się z producentem w celu ustalenia warunków montażu zbiornika.
4.2. Aby móc korzystać ze zbiornika w okresie zimowym, należy zainstalować zbiornik w strefie mrozoodpornej lub odpowiednio go zabezpieczyć. W tym celu zbiornik można posadowić głębiej wykorzystując tym samym dostępne nadbudowy rewizyjne.
4.3. Montaż na terenach powodziowych jest zabroniony 
4.4. Montaż w strefach gdzie występują grunty spoiste mocno nawodnione jest
możliwy pod warunkiem gdy wykonany zostanie pod dnem oraz w bocznych strefach
odpowiedni drenaż odwadniający. W tym przypadku należy także piasek, który wykorzystywany jest do obsypki zastąpić żwirem płukanym o frakcji 8/16.
4.5. Jeśli przelew awaryjny nie może być odprowadzony do kanalizacji deszczowej należy zaprojektować odpowiedni odbiornik gruntowy – w tym celu należy skontaktować się z projektantem.
4.6. Zbiorniki przeznaczone do montażu poziomego, nadają się do montażu w terenach gdzie występuje nachylenie.
4.7. Zbiorniki należy instalować w odpowiedniej odległości od budynków – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.8. Zbiorniki muszą być instalowane zgodnie z instrukcją. W przypadku uszkodzeń zbiornika spowodowanego nieprawidłowym montażem producent nie ponosi odpowiedzialności.
4.9. Zaleca się regularne czyszczenie filtra zainstalowanego wewnątrz nadbudowy

5.
Transport i składowanie


Podczas transportu zbiorniki powinny być zabezpieczone przed upadkiem, swobod-nym przemieszczaniem po powierzchni ładunkowej oraz uderzeniami o ostre krawę-dzie. Nacisk na ściany zbiorników musi być równomierny, aby nie doprowadzić do deformacji kształtu. Składowanie powinno odbywać się na płaskiej, równej po-wierzchni, nie dłużej niż sześć miesięcy, jeżeli zbiorniki narażone są na działanie pro-mieni słonecznych. Zbiorniki należy przenosić przy pomocy wózka widłowego lub wykorzystując w tym celu zamontowane na zbiorniku uchwyty transportowe. Ewentu-alne zanieczyszczenia należy spłukać czystą wodą. Zbiorniki powinny być fabrycznie szczelne, zamknięte oryginalnymi pokrywami.