5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zbiornik na deszczówkę płaski PLATIN 7500l

platin-graf-7500l

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa od 7 do 14 dni roboczych

Zastosowanie:

Zbiornik może być instalowany w wysokiej wodzie gruntowej do wysokości zbiornika, nie wyżej jednak niż komin zbiornika .
Sprawdź w instrukcji montażu. Instalacja możliwa jedynie na terenie nieprzejezdnym  oraz jeżeli dokupimy pokrywe żeliwną to auta do 3,5t.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: 7500l

Długość: 3600 mm
Szerokosść: 2250 mm
Wysokość: 1565 mm
Waga: 380 kg


Płaski zbiornik na deszczówkę PLATINIUM o pojemności 7500l wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego nadającego się w 100% do recyklingu.
Otrzymujesz 15 letnią gwarancję na zbiornik.
Instalacja zbiornika PLATINIUM  umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody pitnej, korzystnie wpływa na poziom wód gruntowych oraz odciąża kanalizację ściekową.

Zbiornik składa się z pokrywy teleskopowej dla ruchu pieszego mini (właz PE zielony)
, nadbudowy DN 600, dł. 40cm z uszczelką .

Dlczego warto wybrać zbiornik PLATIN:

  • Po zbiorniku możesz poruszać się samochodem osobowym, którego waga nie przekracza 3,5t
  • Niska waga zbiornika w sposób zdecydowany ułatwia jego montaż
  • Zbiornik jest w 100% szczelny
  • Jesli Twoje potrzeby wzrosną, w dowolnym momencie możesz połączyć ze sobą kilka zbiorników.
  • Jeśli masz wysokie wody gruntowe możesz spokojnie zainstalować  ten zbiornik, nie jeżdżąć po nim.


Zbiornik kwalifikuje się do zakupu w programie dotacji MOJA WODA 

Na fakturze są opisy produktów zgodnie z wymaganiami w/w programu, dodatkowo do faktury dołączamy specyfikację zakupionych produktów zgodnie z regulaminem dotacji programu Moja Woda i programów dotacji miejskich.


Montaż


Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie zbiornika przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.


Oszczędzasz 238 zł14 997 zł brutto 15 235 zł brutto
Najniższa cena z 30 dni: 15 235 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Instrukcja instalacji zbiornika PLATIN:


1.1.  Bezpieczeństwo
Podczas całego zakresu robót konieczne jest przestrzeganie zasad BHP zgodnie z obowiązującym prawem  -  „prace  budowlane”.  Szczególnie  przy  wchodzeniu  na  zbiornik,  druga  osoba  musi  go zabezpieczać. Podczas ustawiania, montażu, serwisowania i napraw muszą być uwzględniane właściwe przepisy i normy. Odpowiednie uwagi są zawarte w treści poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji. Podczas  jakichkolwiek  prac  w  obrębie  układu  zbiornika  lub  na jego podzespołach, cały układ musi zawsze być oznaczony jako wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony przed nieuprawnionym uruchomieniem.
Z wyjątkiem prac wykonywanych w zbiorniku, pokrywa zbiornika musi przez cały czas pozostawać szczelnie zamknięta, ponieważ w przeciwnym razie stanowi wysokie ryzyko wypadku.  Ochrona  przed  deszczem,  zamontowana  na  czas  dostawy, stanowi  jedynie  opakowanie  transportowe.  Na  osłonę  tę  nie należy  wchodzić,  ani  też  nie  jest  ona  bezpieczna  do wykorzystywania  dla  dziecięcych  zabaw;  bezpośrednio  po dostawie należy ją wymienić na właściwą osłonę (pokrywa teleskopowa)! Należy stosować wyłącznie oryginalne nadbudowy i pokrywy.
 Dom i Woda oferuje  szeroką  gamę  akcesoriów,  z  których  wszystkie  zostały  zaprojektowane  są pod kątem  wzajemnego  dopasowania  i  które  mogą  być  rozbudowywane  dla  utworzenia  kompletnych systemów. Stosowanie elementów wyposażenia, które nie zostały dopuszczone przez producenta powoduje utratę gwarancji.
 
1.2.  Obowiązek znakowania

 Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować tabliczką z napisem „Woda niezdatna do picia“ lub odpowiednim piktogramem, aby również po latach zapobiec pomyleniu z wodą wodociągową. Również przy prawidłowym oznakowaniu może dojść do pomyłek, na przykład przez dzieci. Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory posiadające zabezpieczenie przed dziećmi.

INSTALACJA ZBIORNIKA:

5.1.  Miejsce budowy
Przed przystąpieniem do instalacji zbiornika należy ustalić następujące parametry:
•  Rodzaj gruntu na działce (piaski, piaski gliniaste, gliny...)
•  Maksymalny poziom wody gruntowej
•  Rodzaje występujących obciążeń, np. ruch pojazdów  
Aby określić warunki fizyczne gruntu, należy zlecić wykonanie badań gruntowo-wodnych.
5.2.  Wykop
W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 100 mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1000 mm od stałych elementów budowlanych. Jeżeli  głębokość  wykopu  wynosi  >  1250  mm,  należy  przewidzieć  odpowiednie  zabezpieczenie skarpy. Teren w miejscu posadowienia zbiornika musi być gładki i wypoziomowany, aby gwarantować dostateczną nośność. Głębokość  wykopu  musi  być  zwymiarowana  tak,  aby  nie  zostało  przekroczone  maksymalne przykrycie gruntem (zgodnie z pkt. 2 niniejszej instrukcji) nad zbiornikiem. Aby korzystać z systemu przez  cały  rok,  konieczne  jest  zainstalowanie  zbiornika  poniżej  warstwy  przemarzania  gruntu.  W przypadku instalacji w strefie przemarzania należy opróżnić zbiornik przed zimą.  Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 100-150mm).  
5.2.1.  Położenie na zboczu, skarpie
Przy  posadowieniu  zbiornika  w  bezpośrednim sąsiedztwie (<5m) zbocza, pagórka lub skarpy należy wykonać  odpowiednio  zaprojektowany  mur  oporowy, który  przejmowałby  nacisk  gruntu.  Mur  musi  być wyższy  o  co  najmniej  500mm  od  bryły  zbiornika  i znajdować się w odległości przynajmniej 1000mm od zbiornika.  
5.2.2.  Wody gruntowe i grunty spoiste
(nieprzepuszczające wody, np. grunt gliniasty) Jeżeli należy się spodziewać, że zbiorniki będą
zanurzone głębiej w wodzie gruntowej niż jest to pokazane na przyległym rysunku, należy zapewnić dostateczne odprowadzanie wody. (Patrz tabela dla maksymalnej głębokości zanurzania). W przypadku spoistych, nieprzepuszczalnych wody gruntów, zaleca się odprowadzanie wody gruntowej (np. poprzez pierścieniowy system drenażowy).
5.2.3.  Instalacja w obszarze z ruchem samochodów ciężarowych
Ruch samochodów ciężarowych dopuszczony jedynie wówczas, gdy wykonana jest płyta betonowa odciążająca nad zbiornikiem.
Wymiary i wytrzymałość płyty powinny być obliczone statycznie.
Zbiornik  1500 l  3000 l  5000 l  7500 l maksymalna głębokość zanurzenia 700 mm  735 mm  1000 mm  1250 mm

1.  Instalacja zbiornika

 5.2.4  Instalacja zbiornika w pobliżu obszaru z ruchem samochodowym
 Jeżeli podziemne zbiorniki są instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni jezdnej z ruchem ciężkich pojazdów o masie ponad 3,5 tony, wówczas  minimalna odległość zbiornika od tej nawierzchni powinna być równa przynajmniej głębokości wykopu.
5.2.5  Łączenie kilku zbiorników  
Dwa lub więcej zbiorników należy połączyć w miejscach do tego przeznaczonych za pomocą specjalnych uszczelek od Dom i Woda i podstawowych rur (które należy dostarczyć w miejscu ustawienia zbiornika). Otwory wykonywać za pomocą otwornicy odpowiedniej średnicy. Odległość pomiędzy zbiornikami powinna wynosić co najmniej 500 mm. Rury muszą wchodzić do wnętrza zbiornika na długość co najmniej 200 mm.
5.3  Posadowienie i napełnienie zbiornika
Posadowić zbiorniki za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając je płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu.  Dla uniknięcia odkształceń przed zasypaniem zbiornika należy napełnić go wodą do 1/3 objętości.  Następnie obsypać dookoła żwirem okrągłym o maksymalnym uziarnieniu 8/16 i zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm aż do górnej krawędzi zbiornika. Poszczególne warstwy, jak i przyśrodkowa kolumna wsporcza, muszą być dobrze zagęszczone (za pomocą ręcznego ubijaka). Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzeń zbiornika. W żadnych okolicznościach nie wolno stosować ubijarek mechanicznych. Obsypka żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 100 mm.
5.  Instalacja zbiornika
5.4  Układanie przyłączy
Wszystkie rury dopływowe i przelewowe należy układać ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku przepływu (uwzględnić przy tym późniejsze osiadanie gruntu). Jeżeli rura przelewowa zbiornika jest podłączona do publicznej kanalizacji, należy ją zabezpieczyć przed cofką (cofaniem się przepływu) za pomocą urządzenia podnoszącego (kanał mieszany) lub urządzenia przeciwzalewowego (kanał odprowadzający wyłącznie wodę deszczową). Wszystkie przewody ssawne, tłoczne i sterujące muszą być poprowadzone w rurze osłonowej, którą należy ułożyć ze spadkiem w stosunku do zbiornika, bez zagięć i możliwie w linii prostej. Wymagane łuki należy wykonać z kształtek rurowych 30°.
Ważne: Rurę osłonową należy podłączyć do otworu wykonanego powyżej maksymalnego poziomu wody.

6.1  Montaż pokrywy teleskopowej

 Pokrywa teleskopowa umożliwia dostosowanie głębokości posadowienia zbiornika do powierzchni terenu.   Regulacja w zakresie 455-655mm dla pokrywy teleskopowej Mini
oraz 455-755mm dla pokrywy teleskopowej Maxi.   Uszczelkę należy prawidłowo zamontować w otworze zbiornika i posmarować sil pastą lub innym środkiem ułatwiającym montaż. Następnie należy posmarować dolną powierzchnię pokrywy, włożyć w zbiornik i dopasować do powierzchni terenu.   
6.2  Pokrywa teleskopowa dla ruchu pieszego
Ważne: Aby zapobiec przenoszeniu obciążeń na zbiornik, obsypka wokół pokrywy "1”, wykonana ze żwiru okrągłego "2" (max. uziarnienie 8/16) powinna być równomiernie zagęszczona. Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzenia pokrywy i nadbudowy "3”.   Pokrywa powinna być zabezpieczona przed otwarciem przez dzieci.  Należy dokręcić gwint na tyle mocno, by dzieci nie mogły go otworzyć!
6.3  Pokrywa teleskopowa dla ruchu samochodów osobowych
Jeżeli zbiornik jest instalowany w terenie przystosowanym dla ruchu samochodów osobowych, pokrywa teleskopowa "1”  musi być zabezpieczona warstwą betonu "4” (klasa obciążenia  B25 = 250 kg/m2). Warstwa betonu musi wynosić co najmniej  300mm szerokości oraz około 200m wysokości dookoła pokrywy. Dozwolone przykrycie zbiornikawynosi min. 700mm i max. 1000mm.     Jest możliwość zwiększenia zagłębienia zbiornika przy użyciu teleskopowej pokrywy z żeliwnym włazem (max. wys. efektywna  440mm)  oraz dodatkowej nadbudowy (max. wys. efektywna  300mm).  
Uwaga: We wszystkich okolicznościach należy stosować żeliwną pokrywę.

Montaż dodatkowej nadbudowy
 Aby  uzyskać  większe  zagłębienie  zbiornika  można  zastosować dodatkową  nadbudowę.  W  tym  celu  należy  użyć  sil  pasty  lub innego środka ułatwiającego montaż i wsunąć ją do zbiornika z uszczelką.  Następnie  należy  posmarować  uszczelkę  w  górnej  części dodatkowej  nadbudowy  i  wsunąć  w  nią  pokrywę  teleskopową oraz dopasować do zadanej powierzchni terenu.   
 

Instrukcja instalacji zbiornika PLATIN:


1.1.  Bezpieczeństwo
Podczas całego zakresu robót konieczne jest przestrzeganie zasad BHP zgodnie z obowiązującym prawem  -  „prace  budowlane”.  Szczególnie  przy  wchodzeniu  na  zbiornik,  druga  osoba  musi  go zabezpieczać. Podczas ustawiania, montażu, serwisowania i napraw muszą być uwzględniane właściwe przepisy i normy. Odpowiednie uwagi są zawarte w treści poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji. Podczas  jakichkolwiek  prac  w  obrębie  układu  zbiornika  lub  na jego podzespołach, cały układ musi zawsze być oznaczony jako wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony przed nieuprawnionym uruchomieniem.
Z wyjątkiem prac wykonywanych w zbiorniku, pokrywa zbiornika musi przez cały czas pozostawać szczelnie zamknięta, ponieważ w przeciwnym razie stanowi wysokie ryzyko wypadku.  Ochrona  przed  deszczem,  zamontowana  na  czas  dostawy, stanowi  jedynie  opakowanie  transportowe.  Na  osłonę  tę  nie należy  wchodzić,  ani  też  nie  jest  ona  bezpieczna  do wykorzystywania  dla  dziecięcych  zabaw;  bezpośrednio  po dostawie należy ją wymienić na właściwą osłonę (pokrywa teleskopowa)! Należy stosować wyłącznie oryginalne nadbudowy i pokrywy.
 Dom i Woda oferuje  szeroką  gamę  akcesoriów,  z  których  wszystkie  zostały  zaprojektowane  są pod kątem  wzajemnego  dopasowania  i  które  mogą  być  rozbudowywane  dla  utworzenia  kompletnych systemów. Stosowanie elementów wyposażenia, które nie zostały dopuszczone przez producenta powoduje utratę gwarancji.
 
1.2.  Obowiązek znakowania

 Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować tabliczką z napisem „Woda niezdatna do picia“ lub odpowiednim piktogramem, aby również po latach zapobiec pomyleniu z wodą wodociągową. Również przy prawidłowym oznakowaniu może dojść do pomyłek, na przykład przez dzieci. Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory posiadające zabezpieczenie przed dziećmi.

INSTALACJA ZBIORNIKA:

5.1.  Miejsce budowy
Przed przystąpieniem do instalacji zbiornika należy ustalić następujące parametry:
•  Rodzaj gruntu na działce (piaski, piaski gliniaste, gliny...)
•  Maksymalny poziom wody gruntowej
•  Rodzaje występujących obciążeń, np. ruch pojazdów  
Aby określić warunki fizyczne gruntu, należy zlecić wykonanie badań gruntowo-wodnych.
5.2.  Wykop
W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 100 mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1000 mm od stałych elementów budowlanych. Jeżeli  głębokość  wykopu  wynosi  >  1250  mm,  należy  przewidzieć  odpowiednie  zabezpieczenie skarpy. Teren w miejscu posadowienia zbiornika musi być gładki i wypoziomowany, aby gwarantować dostateczną nośność. Głębokość  wykopu  musi  być  zwymiarowana  tak,  aby  nie  zostało  przekroczone  maksymalne przykrycie gruntem (zgodnie z pkt. 2 niniejszej instrukcji) nad zbiornikiem. Aby korzystać z systemu przez  cały  rok,  konieczne  jest  zainstalowanie  zbiornika  poniżej  warstwy  przemarzania  gruntu.  W przypadku instalacji w strefie przemarzania należy opróżnić zbiornik przed zimą.  Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 100-150mm).  
5.2.1.  Położenie na zboczu, skarpie
Przy  posadowieniu  zbiornika  w  bezpośrednim sąsiedztwie (<5m) zbocza, pagórka lub skarpy należy wykonać  odpowiednio  zaprojektowany  mur  oporowy, który  przejmowałby  nacisk  gruntu.  Mur  musi  być wyższy  o  co  najmniej  500mm  od  bryły  zbiornika  i znajdować się w odległości przynajmniej 1000mm od zbiornika.  
5.2.2.  Wody gruntowe i grunty spoiste
(nieprzepuszczające wody, np. grunt gliniasty) Jeżeli należy się spodziewać, że zbiorniki będą
zanurzone głębiej w wodzie gruntowej niż jest to pokazane na przyległym rysunku, należy zapewnić dostateczne odprowadzanie wody. (Patrz tabela dla maksymalnej głębokości zanurzania). W przypadku spoistych, nieprzepuszczalnych wody gruntów, zaleca się odprowadzanie wody gruntowej (np. poprzez pierścieniowy system drenażowy).
5.2.3.  Instalacja w obszarze z ruchem samochodów ciężarowych
Ruch samochodów ciężarowych dopuszczony jedynie wówczas, gdy wykonana jest płyta betonowa odciążająca nad zbiornikiem.
Wymiary i wytrzymałość płyty powinny być obliczone statycznie.
Zbiornik  1500 l  3000 l  5000 l  7500 l maksymalna głębokość zanurzenia 700 mm  735 mm  1000 mm  1250 mm

1.  Instalacja zbiornika

 5.2.4  Instalacja zbiornika w pobliżu obszaru z ruchem samochodowym
 Jeżeli podziemne zbiorniki są instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni jezdnej z ruchem ciężkich pojazdów o masie ponad 3,5 tony, wówczas  minimalna odległość zbiornika od tej nawierzchni powinna być równa przynajmniej głębokości wykopu.
5.2.5  Łączenie kilku zbiorników  
Dwa lub więcej zbiorników należy połączyć w miejscach do tego przeznaczonych za pomocą specjalnych uszczelek od Dom i Woda i podstawowych rur (które należy dostarczyć w miejscu ustawienia zbiornika). Otwory wykonywać za pomocą otwornicy odpowiedniej średnicy. Odległość pomiędzy zbiornikami powinna wynosić co najmniej 500 mm. Rury muszą wchodzić do wnętrza zbiornika na długość co najmniej 200 mm.
5.3  Posadowienie i napełnienie zbiornika
Posadowić zbiorniki za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając je płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu.  Dla uniknięcia odkształceń przed zasypaniem zbiornika należy napełnić go wodą do 1/3 objętości.  Następnie obsypać dookoła żwirem okrągłym o maksymalnym uziarnieniu 8/16 i zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm aż do górnej krawędzi zbiornika. Poszczególne warstwy, jak i przyśrodkowa kolumna wsporcza, muszą być dobrze zagęszczone (za pomocą ręcznego ubijaka). Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzeń zbiornika. W żadnych okolicznościach nie wolno stosować ubijarek mechanicznych. Obsypka żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 100 mm.
5.  Instalacja zbiornika
5.4  Układanie przyłączy
Wszystkie rury dopływowe i przelewowe należy układać ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku przepływu (uwzględnić przy tym późniejsze osiadanie gruntu). Jeżeli rura przelewowa zbiornika jest podłączona do publicznej kanalizacji, należy ją zabezpieczyć przed cofką (cofaniem się przepływu) za pomocą urządzenia podnoszącego (kanał mieszany) lub urządzenia przeciwzalewowego (kanał odprowadzający wyłącznie wodę deszczową). Wszystkie przewody ssawne, tłoczne i sterujące muszą być poprowadzone w rurze osłonowej, którą należy ułożyć ze spadkiem w stosunku do zbiornika, bez zagięć i możliwie w linii prostej. Wymagane łuki należy wykonać z kształtek rurowych 30°.
Ważne: Rurę osłonową należy podłączyć do otworu wykonanego powyżej maksymalnego poziomu wody.

6.1  Montaż pokrywy teleskopowej

 Pokrywa teleskopowa umożliwia dostosowanie głębokości posadowienia zbiornika do powierzchni terenu.   Regulacja w zakresie 455-655mm dla pokrywy teleskopowej Mini
oraz 455-755mm dla pokrywy teleskopowej Maxi.   Uszczelkę należy prawidłowo zamontować w otworze zbiornika i posmarować sil pastą lub innym środkiem ułatwiającym montaż. Następnie należy posmarować dolną powierzchnię pokrywy, włożyć w zbiornik i dopasować do powierzchni terenu.   
6.2  Pokrywa teleskopowa dla ruchu pieszego
Ważne: Aby zapobiec przenoszeniu obciążeń na zbiornik, obsypka wokół pokrywy "1”, wykonana ze żwiru okrągłego "2" (max. uziarnienie 8/16) powinna być równomiernie zagęszczona. Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzenia pokrywy i nadbudowy "3”.   Pokrywa powinna być zabezpieczona przed otwarciem przez dzieci.  Należy dokręcić gwint na tyle mocno, by dzieci nie mogły go otworzyć!
6.3  Pokrywa teleskopowa dla ruchu samochodów osobowych
Jeżeli zbiornik jest instalowany w terenie przystosowanym dla ruchu samochodów osobowych, pokrywa teleskopowa "1”  musi być zabezpieczona warstwą betonu "4” (klasa obciążenia  B25 = 250 kg/m2). Warstwa betonu musi wynosić co najmniej  300mm szerokości oraz około 200m wysokości dookoła pokrywy. Dozwolone przykrycie zbiornikawynosi min. 700mm i max. 1000mm.     Jest możliwość zwiększenia zagłębienia zbiornika przy użyciu teleskopowej pokrywy z żeliwnym włazem (max. wys. efektywna  440mm)  oraz dodatkowej nadbudowy (max. wys. efektywna  300mm).  
Uwaga: We wszystkich okolicznościach należy stosować żeliwną pokrywę.

Montaż dodatkowej nadbudowy
 Aby  uzyskać  większe  zagłębienie  zbiornika  można  zastosować dodatkową  nadbudowę.  W  tym  celu  należy  użyć  sil  pasty  lub innego środka ułatwiającego montaż i wsunąć ją do zbiornika z uszczelką.  Następnie  należy  posmarować  uszczelkę  w  górnej  części dodatkowej  nadbudowy  i  wsunąć  w  nią  pokrywę  teleskopową oraz dopasować do zadanej powierzchni terenu.   
 
Instrukcja instalacji zbiornika PLATIN:


1.1.  Bezpieczeństwo
Podczas całego zakresu robót konieczne jest przestrzeganie zasad BHP zgodnie z obowiązującym prawem  -  „prace  budowlane”.  Szczególnie  przy  wchodzeniu  na  zbiornik,  druga  osoba  musi  go zabezpieczać. Podczas ustawiania, montażu, serwisowania i napraw muszą być uwzględniane właściwe przepisy i normy. Odpowiednie uwagi są zawarte w treści poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji. Podczas  jakichkolwiek  prac  w  obrębie  układu  zbiornika  lub  na jego podzespołach, cały układ musi zawsze być oznaczony jako wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony przed nieuprawnionym uruchomieniem.
Z wyjątkiem prac wykonywanych w zbiorniku, pokrywa zbiornika musi przez cały czas pozostawać szczelnie zamknięta, ponieważ w przeciwnym razie stanowi wysokie ryzyko wypadku.  Ochrona  przed  deszczem,  zamontowana  na  czas  dostawy, stanowi  jedynie  opakowanie  transportowe.  Na  osłonę  tę  nie należy  wchodzić,  ani  też  nie  jest  ona  bezpieczna  do wykorzystywania  dla  dziecięcych  zabaw;  bezpośrednio  po dostawie należy ją wymienić na właściwą osłonę (pokrywa teleskopowa)! Należy stosować wyłącznie oryginalne nadbudowy i pokrywy.
 Dom i Woda oferuje  szeroką  gamę  akcesoriów,  z  których  wszystkie  zostały  zaprojektowane  są pod kątem  wzajemnego  dopasowania  i  które  mogą  być  rozbudowywane  dla  utworzenia  kompletnych systemów. Stosowanie elementów wyposażenia, które nie zostały dopuszczone przez producenta powoduje utratę gwarancji.
 
1.2.  Obowiązek znakowania

 Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować tabliczką z napisem „Woda niezdatna do picia“ lub odpowiednim piktogramem, aby również po latach zapobiec pomyleniu z wodą wodociągową. Również przy prawidłowym oznakowaniu może dojść do pomyłek, na przykład przez dzieci. Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory posiadające zabezpieczenie przed dziećmi.

INSTALACJA ZBIORNIKA:

5.1.  Miejsce budowy
Przed przystąpieniem do instalacji zbiornika należy ustalić następujące parametry:
•  Rodzaj gruntu na działce (piaski, piaski gliniaste, gliny...)
•  Maksymalny poziom wody gruntowej
•  Rodzaje występujących obciążeń, np. ruch pojazdów  
Aby określić warunki fizyczne gruntu, należy zlecić wykonanie badań gruntowo-wodnych.
5.2.  Wykop
W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej, powierzchnia wykopu musi być ze wszystkich stron szersza o 100 mm od zarysu bryły zbiornika. Należy zachować odstęp co najmniej 1000 mm od stałych elementów budowlanych. Jeżeli  głębokość  wykopu  wynosi  >  1250  mm,  należy  przewidzieć  odpowiednie  zabezpieczenie skarpy. Teren w miejscu posadowienia zbiornika musi być gładki i wypoziomowany, aby gwarantować dostateczną nośność. Głębokość  wykopu  musi  być  zwymiarowana  tak,  aby  nie  zostało  przekroczone  maksymalne przykrycie gruntem (zgodnie z pkt. 2 niniejszej instrukcji) nad zbiornikiem. Aby korzystać z systemu przez  cały  rok,  konieczne  jest  zainstalowanie  zbiornika  poniżej  warstwy  przemarzania  gruntu.  W przypadku instalacji w strefie przemarzania należy opróżnić zbiornik przed zimą.  Jako podsypkę stosuje się warstwę zagęszczonego żwiru okrągłego (uziarnienie 8/16, grubość ok. 100-150mm).  
5.2.1.  Położenie na zboczu, skarpie
Przy  posadowieniu  zbiornika  w  bezpośrednim sąsiedztwie (<5m) zbocza, pagórka lub skarpy należy wykonać  odpowiednio  zaprojektowany  mur  oporowy, który  przejmowałby  nacisk  gruntu.  Mur  musi  być wyższy  o  co  najmniej  500mm  od  bryły  zbiornika  i znajdować się w odległości przynajmniej 1000mm od zbiornika.  
5.2.2.  Wody gruntowe i grunty spoiste
(nieprzepuszczające wody, np. grunt gliniasty) Jeżeli należy się spodziewać, że zbiorniki będą
zanurzone głębiej w wodzie gruntowej niż jest to pokazane na przyległym rysunku, należy zapewnić dostateczne odprowadzanie wody. (Patrz tabela dla maksymalnej głębokości zanurzania). W przypadku spoistych, nieprzepuszczalnych wody gruntów, zaleca się odprowadzanie wody gruntowej (np. poprzez pierścieniowy system drenażowy).
5.2.3.  Instalacja w obszarze z ruchem samochodów ciężarowych
Ruch samochodów ciężarowych dopuszczony jedynie wówczas, gdy wykonana jest płyta betonowa odciążająca nad zbiornikiem.
Wymiary i wytrzymałość płyty powinny być obliczone statycznie.
Zbiornik  1500 l  3000 l  5000 l  7500 l maksymalna głębokość zanurzenia 700 mm  735 mm  1000 mm  1250 mm

1.  Instalacja zbiornika

 5.2.4  Instalacja zbiornika w pobliżu obszaru z ruchem samochodowym
 Jeżeli podziemne zbiorniki są instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni jezdnej z ruchem ciężkich pojazdów o masie ponad 3,5 tony, wówczas  minimalna odległość zbiornika od tej nawierzchni powinna być równa przynajmniej głębokości wykopu.
5.2.5  Łączenie kilku zbiorników  
Dwa lub więcej zbiorników należy połączyć w miejscach do tego przeznaczonych za pomocą specjalnych uszczelek od Dom i Woda i podstawowych rur (które należy dostarczyć w miejscu ustawienia zbiornika). Otwory wykonywać za pomocą otwornicy odpowiedniej średnicy. Odległość pomiędzy zbiornikami powinna wynosić co najmniej 500 mm. Rury muszą wchodzić do wnętrza zbiornika na długość co najmniej 200 mm.
5.3  Posadowienie i napełnienie zbiornika
Posadowić zbiorniki za pomocą odpowiedniego sprzętu opuszczając je płynnie i bez wstrząsów do przygotowanego wcześniej wykopu.  Dla uniknięcia odkształceń przed zasypaniem zbiornika należy napełnić go wodą do 1/3 objętości.  Następnie obsypać dookoła żwirem okrągłym o maksymalnym uziarnieniu 8/16 i zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm aż do górnej krawędzi zbiornika. Poszczególne warstwy, jak i przyśrodkowa kolumna wsporcza, muszą być dobrze zagęszczone (za pomocą ręcznego ubijaka). Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzeń zbiornika. W żadnych okolicznościach nie wolno stosować ubijarek mechanicznych. Obsypka żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 100 mm.
5.  Instalacja zbiornika
5.4  Układanie przyłączy
Wszystkie rury dopływowe i przelewowe należy układać ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku przepływu (uwzględnić przy tym późniejsze osiadanie gruntu). Jeżeli rura przelewowa zbiornika jest podłączona do publicznej kanalizacji, należy ją zabezpieczyć przed cofką (cofaniem się przepływu) za pomocą urządzenia podnoszącego (kanał mieszany) lub urządzenia przeciwzalewowego (kanał odprowadzający wyłącznie wodę deszczową). Wszystkie przewody ssawne, tłoczne i sterujące muszą być poprowadzone w rurze osłonowej, którą należy ułożyć ze spadkiem w stosunku do zbiornika, bez zagięć i możliwie w linii prostej. Wymagane łuki należy wykonać z kształtek rurowych 30°.
Ważne: Rurę osłonową należy podłączyć do otworu wykonanego powyżej maksymalnego poziomu wody.

6.1  Montaż pokrywy teleskopowej

 Pokrywa teleskopowa umożliwia dostosowanie głębokości posadowienia zbiornika do powierzchni terenu.   Regulacja w zakresie 455-655mm dla pokrywy teleskopowej Mini
oraz 455-755mm dla pokrywy teleskopowej Maxi.   Uszczelkę należy prawidłowo zamontować w otworze zbiornika i posmarować sil pastą lub innym środkiem ułatwiającym montaż. Następnie należy posmarować dolną powierzchnię pokrywy, włożyć w zbiornik i dopasować do powierzchni terenu.   
6.2  Pokrywa teleskopowa dla ruchu pieszego
Ważne: Aby zapobiec przenoszeniu obciążeń na zbiornik, obsypka wokół pokrywy "1”, wykonana ze żwiru okrągłego "2" (max. uziarnienie 8/16) powinna być równomiernie zagęszczona. Podczas zagęszczania należy unikać uszkodzenia pokrywy i nadbudowy "3”.   Pokrywa powinna być zabezpieczona przed otwarciem przez dzieci.  Należy dokręcić gwint na tyle mocno, by dzieci nie mogły go otworzyć!
6.3  Pokrywa teleskopowa dla ruchu samochodów osobowych
Jeżeli zbiornik jest instalowany w terenie przystosowanym dla ruchu samochodów osobowych, pokrywa teleskopowa "1”  musi być zabezpieczona warstwą betonu "4” (klasa obciążenia  B25 = 250 kg/m2). Warstwa betonu musi wynosić co najmniej  300mm szerokości oraz około 200m wysokości dookoła pokrywy. Dozwolone przykrycie zbiornikawynosi min. 700mm i max. 1000mm.     Jest możliwość zwiększenia zagłębienia zbiornika przy użyciu teleskopowej pokrywy z żeliwnym włazem (max. wys. efektywna  440mm)  oraz dodatkowej nadbudowy (max. wys. efektywna  300mm).  
Uwaga: We wszystkich okolicznościach należy stosować żeliwną pokrywę.

Montaż dodatkowej nadbudowy
 Aby  uzyskać  większe  zagłębienie  zbiornika  można  zastosować dodatkową  nadbudowę.  W  tym  celu  należy  użyć  sil  pasty  lub innego środka ułatwiającego montaż i wsunąć ją do zbiornika z uszczelką.  Następnie  należy  posmarować  uszczelkę  w  górnej  części dodatkowej  nadbudowy  i  wsunąć  w  nią  pokrywę  teleskopową oraz dopasować do zadanej powierzchni terenu.