5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Zestaw skrzynek rozsączających EcoBloc 12szt. na 225 m2 dachu

zestaw-skrzynki-rozsaczajace

Stan: Nowy produkt

Dostępność: od 3 do 4 dni

Dane techniczne:

Długość: 80 cm
Szerokość: 80cm
Wysokość: 35 cm
Dno skrzynki wysokość: 4cm
Pojemność : skrzynka 225 l
Dno skrzynki: 25 l
Przyłączenia : ø 110, 160, 200, w ścianach bocznych większa średnica na zamówienie do 10 t /m2
Materiał: PP
Waga skrzynki: 9kg
Dno skrzynki: 4kgMontaż

Zapewniamy doświadczonych instalatorów do montaży zakupionych u nas zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych, tuneli i innych produktów. Montaże wykonujemy na terenie całego kraju. Przekazujemy też kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.

3 267 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Instrukcja montażu skrzynek Eco Bloc:Szerokość:. 1,6m
 
Długość: 2,4 m

Wysokość: 0,74 m

Ułożenie: 2 rzędy x 3 szt. x 2 warstwy

 

Zestawienie elementów :

Skrzynka Ecobloc 225 - 12szt

Dno skrzynki- 6 szt.

Płyty boczne- 10 par

Łączniki opak. 10 szt. - 1 paczka

Geowloknina 2,5 x 100 m - 10 mb

Wywietrznik d110 - 1 szt.

 
Wytyczne montażowe dla układów rozsączających zbudowanych z modułów rozsączających EcoBloc maxx 225 l do odbioru wód opadowych z dachów i powierzchni trwałych.
 
1. Montaż modułów EcoBloc maxx 225 (EB-m 225).
Na dokładnie wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć i wyrównać warstwę płukanego żwiru o granulacji  8/16. Grubość warstwy podsypki powinna być ok. 15  -  30  cm.  Na  tak  przygotowanym podłożu należy ułożyć pasy wodoprzepuszczalnej geowłókniny TS50. Pasy geowłókniny powinny zachodzić na siebie na 30  –  50 cm. Następnie na geowłókninie układane  są moduły EB-m  225.  Pod dolną warstwę modułów podkłada się płyty denne (płyty denne układane są tylko pod dolną warstwą). Moduły  w  każdej  warstwie  należy  połączyć  między sobą  przy  pomocy  specjalnych łączników  wciskanych  od  góry  w  połowie  krawędzi  bocznej  modułów. Nie  potrzeba  stosować łączników  między  warstwami,  ponieważ moduły  posiadają od  spodu  uformowane  bolce,  które wchodzą w odpowiednie otwory ściany górnej modułów poniżej.  Moduły  na czas transportu są wsunięte jeden w drugi. Podczas montażu kolejnej warstwy moduł wyższej warstwy należy obrócić o 90  stopni względem modułu niższej warstwy, żeby oparł  się jeden na drugim.  Najlepiej  moduły układać  tak,  aby wszystkie  w  danej  warstwie  były  zorientowane jednakowo. Ścianki boczne montujemy tylko na ścianach zewnętrznych całego układu, na każdej warstwie.
 Przed zasypaniem cały zespół modułów powinien  być całkowicie owinięty  geowłókniną, przy czym krawędzie poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie 30 – 50 cm. Zasypkę boczną o grubości min.  30 cm należy wykonać z płukanego żwiru 8/16.  Zasypkę boczną od góry przykryć geowłókniną, co zabezpieczy ją przed kolmatacją i zapewni większą szybkość wsiąkania wody z układu.
Następnie  wykop  należy  zasypywać  równomiernymi  warstwami  ziemi  przy  ich  jednoczesnym
zagęszczaniu.  Pierwszą warstwę nad całym układem (min. 15 cm) należy wykonać z piasku bez grubych frakcji. Dla  ułatwienia  zagęszczania warstw nad  układem  pierwszą  warstwę  przykrycia najlepiej również wykonać ze żwiru.
 
 
 
2. Podłączenia rur wlotowych i odpowietrzających.
 
2.1. Podłączenie rur wlotowych ø 110, ø 160, ø 200, ø 250.
 
Rury wlotowe ø  110, ø  160,  ø  200, ø  250 podłączyć  można z  boku  modułu  przez  wycięcie odpowiedniego  otworu  w  specjalnie  uformowanych  miejscach  w ściankach bocznych.  Rurę należy wsunąć do oporu w głąb modułu. Od zewnątrz na rurze zacisnąć szczelnie geowłókninę.
2.2. Podłączenie rur wlotowych ø 315, ø 400.
 
Podłączenie rur d315 i d400 można wykonać albo przez specjalną płytę z adapterem mocowaną do boku układu modułów, albo przez studnię inspekcyjną zintegrowaną Vario 800 x 800. W studni Vario należy wyciąć otwór o odpowiedniej średnicy w wyznaczonym miejscu.  Rurę wetknąć do środka na głębokość min. 15  cm  (jeżeli układ jest wyposażony w kanały  inspekcyjne,  należy pamiętać, aby pozostawić w studni odpowiedni prześwit, żeby możliwe było przeprowadzenie inspekcji i płukania przy pomocy odpowiednich urządzeń). Od zewnątrz zacisnąć na rurze szczelnie geowłókninę. Studnia Vario umożliwia również podłączenie rury d200.
 2.3. Podłączenie rur odpowietrzających.
 
Podłączenia  rur  odpowietrzających  wykonuje  się  analogicznie  jak  rur  dolotowych  (punkt  2.1). Podłączenie  rury  odpowietrzającej  wykonuje  się  w  najwyższej  warstwie  układu. Jeżeli  układ opatrzony jest studniami inspekcyjnymi Vario 800 x 800 z rurami trzonowymi d600, to rury odpowietrzające można podłączyć do rur trzonowych d600 przy pomocy uszczelek in-situ.

3. Posadowienie pod terenem z obciążeniem komunikacyjnym.
 
Minimalne przykrycie gruntem:
ruch samochodów ciężarowych do 40 t – 80 cm plus grubość nawierzchni.
Nawierzchnia i jej podbudowa muszą być przystosowane do  obciążeń komunikacyjnych, które będą występować.
Maksymalne przykrycie gruntem:
ruch samochodów ciężarowych do 40 t – 225 cm wraz z nawierzchnią,
teren zielony – 275 cm.