Od 6 do 15 lipca 2014 przebywamy na urlopie. W tym czasie nasi doradcy nie będą dostępni.
Złożone zamówienia będą zrealizowane po 15 lipca.

5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Warszawa 2022r- Spiesz się!

Opublikowano dnia 17-03-2022
Dofinansowanie do deszczówki Warszawa 2022 - śpiesz się!

Jeszcze tylko do końca marca można składać wnioski na przyznanie dotacji na budowę zbiorników na wodę opadową w stolicy. Dofinansowania do deszczówki Warszawa 2022 udziela Urząd Stołecznego Miasta Warszawa. Procedura nie jest skomplikowana, a uzyskać można zwrot 80% poniesionych wydatków.
Dla wszystkich zainteresowanych zebraliśmy podsumowanie wszystkich wymogów, jakie należy spełnić, ubiegając się dotacje na systemy małej retencji w Warszawie.  

Beneficjenci

Program skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Wnioski na dofinansowanie do deszczówki 2022 składać mogą:
osoby fizyczne;
przedsiębiorcy;
osoby prowadzące działalność gospodarczą;
jednostki z sektora finansów publicznych.

Warunkami bezwzględnymi są natomiast:

- osoba składająca wniosek musi być właścicielem nieruchomości, na której przeprowadzona będzie inwestycja lub posiadać pełnomocnictwo
- nieruchomość położona jest w granicach miasta stołecznego Warszawa

Cele dofinansowania do deszczówki Warszawa 2022

Zgodnie z rozporządzeniem wsparcie przyznawane jest na zakup i montaż systemu służących do zbierania, gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej w miejscu opadu. Oznacza to, że programem objęte są instalacje:

- naziemnych zbiorników na wodę deszczową;
- podziemnych zbiorników na deszczówkę;
- tuneli i skrzynek rozsączających.  

Wysokość dofinansowania do deszczówki Warszawa 2022

Miasto udziela wsparcia finansowego w wysokości 80% poniesionych wydatków na budowę systemów małej retencji, ale wprowadza też ograniczenia kwotowe:

- 4000,00 zł dla osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą
- 10 000,00 zł dla przedsiębiorców i wszystkich pozostałych grup

Jednostki z sektora finansów publicznych nie mają granicy kwotowej, a dofinansowanie do deszczówki Warszawa przyznawane jest w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.  

Wymagane dokumenty

Podstawą jest wniosek na dofinansowanie do deszczówki Warszawa 2022. Należy do niego dołączyć:

- zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeśli wnioskodawca nie ma wyłącznych praw do dysponowania nieruchomością;
- pełnomocnictwo do prowadzenie sprawy otrzymania dofinansowania do deszczówki Warszawa, jeśli wnioskodawca jest jedynie przedstawicielem właściciela/właścicieli;
- oświadczenie o pomocy de minimis (przedsiębiorcy i rolnicy) wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi prawem.

Gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek na dofinansowanie do deszczówki Warszawa 2022

Skompletowane dokumenty można dostarczyć:

osobiście w: Wydziale Obsługi Mieszkańców odpowiednim dla dzielnicy wnioskodawcy;
drogą pocztową wysyłając kopertę na adres: Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
Przy rozpatrywaniu liczy się termin ich wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego. Trzeba wziąć to pod uwagę przy wybraniu drugiej możliwości.

Kolejne krok

Po pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy dotacyjnej, która określa m.in. termin wykonania inwestycji, sposób jej rozliczenia.

Po zakończonych pracach beneficjent musi złożyć wniosek o rozliczenie dotacji na budowę systemu małej retencji Warszawa 2022 wraz z:

dokumentacją fotograficzna każdego etapu prac;
oryginałami faktur i rachunków za zakup sprzętu oraz wykonanie prac instalacyjnych;
protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniem o wykonaniu zgodnie z umową dotacyjną.
Wypłata środków następuje w ciągu 21 dni od momentu zapoznania się przedstawiciele Urzędu z w/w informacjami.

Dom i Woda chętne do pomocy

W naszym sklepie znajdziesz profesjonalne systemy retencyjne każdego rodzaju, które pozwolą Ci zaaranżować ekologiczną przestrzeń w ramach przyznawanych środków na dofinansowanie do deszczówki Warszawa 2022.

Udzielamy także niezbędnego wsparcia w dopasowaniu odpowiednich produktów do warunków glebowych, specyfiki regionu, rocznych średnich opadów oraz potrzeb rodziny. Pomoc w tym zakresie nasi klienci otrzymują gratis.

Obecna edycja programu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa kończy się lada moment. Nie masz czasu na ślęczenie nad dokumentami?

Zrobimy to za Ciebie. W naszych szeregach posiadamy specjalistkę, która zjadła zęby na wypełnianiu wniosków zarówno z lokalnych programów, jak i z ogólnopolskiego przedsięwzięcia Moja Woda. Może pochwalić się 100% skutecznością.
Zachęcamy więc do kontaktu.
Galeria

Pozostałe wpisy