5,0 Opinie w Google opinie z Google

Pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków- od czego zacząć?

Opublikowano dnia 18-09-2023

Pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to coraz popularniejsze rozwiązanie. Właściciele domków jednorodzinnych doceniają ją za wygodę, wysoką higieniczność i stosunkowo niskie koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnego szamba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce proces ten czasami wymaga zgłoszenia planowanych prac i złożenia odpowiednich dokumentów do właściwego urzędu.

Z artykułu dowiesz się:

       od czego zacząć proces budowy oczyszczalni ścieków;

       jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni;

       kiedy zgłaszać i rozpoczynać budowę;

       czy dokumentacja poszczególnych etapów budowy jest wymagana.

Od czego zacząć procedurę budowy oczyszczalni ścieków?

Procedurę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest określenie, jaka będzie jej przepustowość. Zgodnie z art. 29., ust. 1, pkt 3 prawa budowlanego, kiedy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m³/d, inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę oraz ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie oznacza to całkowitej wolności i swobody. Taka mniejsza przydomowa oczyszczalnia ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego i zgody potrzebuje jednak zgłoszenia. Pamiętaj o tym.

Większe urządzenia — powyżej podanej wartości — wymagają złożenia wniosku o pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków, uzyskania zgody, a także wykonania projektu budowlanego. W przypadku odprowadzania ścieków do wód lub ziemi na własnym gruncie w ilości do 5 m³/d nie trzeba uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego.

 Wniosek o pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków — kiedy składać?

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć przed rozpoczęciem prac budowlanych. To ważne, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych. Kary mogą sięgać kilku tysięcy złotych.

Zgłoszenie instalacji małych oczyszczalni — do 7,5 m³/d — musi wpłynąć do urzędu nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem prac.

W przypadku oczyszczalni ścieków o większej przepustowości zalecamy nieco wcześniejsze działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na oczyszczalnię przydomową. Zazwyczaj rozpatrywanie wniosku trwa również do 21 dni, jednak urząd może poprosić o uzupełnienie dokumentacji, co wydłuży cały proces. Warto wziąć pod uwagę.

Wyjątkiem jest montaż oczyszczalni ścieków wraz z budową całego domu. Wtedy wystarczy wpisać ją do projektu budowlanego jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Należy wówczas uwzględnić m.in. rodzaj i wielkość systemu.

Gdzie składamy dokumenty na uzyskanie pozwolenia na oczyszczalnię ścieków?

Zgłoszenie budowy małego urządzenia oraz wniosek o pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości pow. 7,5 m³/d składasz do kompetentnego urzędu, tj. Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Jeśli po 21 dniach nie uzyskasz odmowy, przyjmuje się, że urząd wydał pozwolenie na oczyszczalnię ścieków.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy oczyszczalni

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków rozpoczyna się od uzyskania oświadczenia potwierdzającego prawo do korzystania z nieruchomości oraz deklaracji, że danego terenu nie można przyłączyć do kanalizacji.

Ponadto należy przedstawić inne dokumenty w formie tradycyjnej lub elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). W celu dokonania zgłoszenia trzeba uzupełnić oficjalny formularz udostępniany w starostwach powiatowych, urzędach miasta z prawem powiatu lub urzędach gminy. Oprócz tego należy złożyć odpowiednie rysunki, uzgodnienia, opinie i oświadczenia, określone w odrębnych przepisach prawnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków — dokumentacja:

       oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością w celach budowlanych;

       mapka geodezyjna (sytuacyjno-wysokościowa, z naniesionym projektem oczyszczalni uwzględniającym wszystkie związane nią urządzenia i przyłącza);

       opis techniczny oczyszczalni (model, wydajność itp.);

       druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

       formularz zgłoszenia budowy ze strony starostwa lub urzędu miasta.

Warto pamiętać, że w przypadku obszaru oddziaływania oczyszczalni wykraczającego poza obręb działki, dodatkowo należy uzyskać zgodę sąsiadów na budowę.

Jakie dane należy uwzględnić w zgłoszeniu przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dane, takie jak planowana lokalizacja, odległość od granicy działki, parametry techniczne oczyszczalni oraz dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości. Ważne jest, aby uwzględnić też datę rozpoczęcia budowy.

Kiedy rozpocząć budowę oczyszczalni ścieków?

Starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu ma 21 dni na wyrażenie ewentualnych zastrzeżeń i zawiadomienie o niekompletnej w dokumentacji. W przypadku braku decyzji odmownej po upływie tego okresu można przystąpić do realizacji prac. Zaakceptowane zgłoszenie jest ważne 3 lata od określonego w formularzu terminu rozpoczęcia budowy. Przepisy nakładają również obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej. Po zakończeniu budowy konieczne jest zgłoszenie się do starostwa lub urzędu miasta.

Czy dokumentowanie etapów budowy jest wymagane?

To jednak nie koniec formalności. Równie ważna jest dokumentacja już na etapie montażu. Dziennik budowy to jej istotny element, który jest obowiązkowy zarówno dla zamawiającego usługę instalacji, jak i wykonawcy. Odpowiedzialność za jego prowadzenie, zgodnie z prawem budowlanym, spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy powinny obejmować postęp prac oraz aspekty związane z bezpieczeństwem ludzi, mienia i technicznymi aspektami budowy.

Kiedy nie otrzymasz pozwolenia na oczyszczalnię ścieków przy domu

Niestety, przepisy prawa nie pozwalają na umieszczanie przydomowej oczyszczalni ścieków w dowolnym miejscu. Zabronione jest to na obszarach, które okresowo są zalewane przez wodę. Przed zainwestowaniem w oczyszczalnię warto więc skonsultować się z odpowiednim urzędem lub sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Ograniczeniem może być sama budowa i wielkość działki, na której ma zostać zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Pozwolenie nie będzie wydane, jeśli urządzenie nie będzie oddalone minimum:

       15 metrów od studni poboru wody,

       5 metrów od okien i drzwi zabudowy mieszkalnej,

       3 metry od drzew,

       2 metry od granicy działki.

Jest jeszcze jedno ograniczenie, które uniemożliwi instalację oczyszczalni przydomowej. Pozwolenia nie uzyskasz, jeśli w pobliżu jest lub będzie wkrótce przebiegać miejski system wodno-kanalizacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek się do niego podłączyć.

Pomoc Dom i Woda

Zgłoszenie z pozoru nie jest czasochłonne i wymagające. Opiera się bowiem na kilku formularzach. To jednak tylko teoria. W rzeczywistości wymaga większej znajomości przepisów prawnych, zwłaszcza prawa budowlanego oraz umiejętności interpretacji map i planów zagospodarowania przestrzennego. Finalnie okazuje się, że już ten — wstępny dopiero — etap budowy oczyszczalni ścieków pochłania mnóstwo czasu i energii.

Co więcej, nieprawidłowości i konieczność korygowania opóźnia inwestycje, a to z kolei może całkowicie zepsuć Ci plany — instalatorzy mają swoje zobowiązania i terminy, w które później trudno będzie Ci się wbić. Zwłaszcza że musisz liczyć tylko na prawdziwych specjalistów, którzy doskonale znają specyfikę urządzeń, jaką jest oczyszczalnia przydomowa. Pozwolenie więc powinno być uzyskane, jak najszybciej jest to możliwe.

Z nami jest to właśnie możliwe!

W Dom i Woda uruchomiliśmy dodatkową usługę — przygotowanie i wypełnienie wniosków o pozwolenie na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Co zrobimy za Ciebie w ramach uzyskania pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wskażemy, jakie dokumenty są niezbędne oraz gdzie je możesz uzyskać. Niestety tego nie możemy wziąć na siebie. Po ich otrzymaniu zobowiązujemy się także do sprawdzenia aktualnych danych na geoportalu i MPZP, aby ustalić, jaki system jest możliwy do montażu na Twojej działce.

Do uzyskania pozwolenia na oczyszczalnię przydomową potrzebna Ci będziesz również aktualna mapka projektowa. Możemy przygotować ją za Ciebie.

Wniosek następnie wypełnimy w ciągu zaledwie 2-4 dni roboczych. Otrzymasz go na maila.

Będziesz musiał go złożyć we właściwym dla nieruchomości Urzędzie Starostwa Powiatowego.

I poczekać 21 dni.

Dodatkowo pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego systemu. W naszej ofercie masz różnorodne produkty — od niewielkich zaledwie 2-osobowych przydomowych oczyszczalni ścieków np. oczyszczalnia Biologiczna Bio Solid po zaawansowane wyroby takie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków BioFicient dla 6 osób Kingspan ze studnią chłonną

Co więcej, współpracujemy z profesjonalnymi instalatorami na terenie całej Polski. Przekażemy Ci kontakt, abyś miał pewność, że instalacja wykonana jest prawidłowo i zgodnie z zaleceniami producenta. 

Standardowy koszt wypełnienia wniosku o pozwolenia na przydomową oczyszczalnię ścieków wynosi 700,00 zł. Dla osób, które zdecydują się na zakup systemu w Dom i Woda, oferujemy 50% rabat, czyli opłatę w wysokości 350,00 zł.

Skontaktuj się z nami i nie trać czasu!

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy