5,0 Opinie w Google opinie z Google

Eko oczyszczalnia biologiczna przydomowa

Opublikowano dnia 31-07-2020

DOM i WODA - dofinansowanie Bielsko Biała

Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię - Bielsko-Biała

Ten rok w Urzędzie Miasta Bielska-Białej upływa pod znakiem ochrony środowiska. Wśród licznych inicjatyw jest także dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków już ruszył i ma potrwać do 31 lipca 2020 r.

 

Dlatego jeśli interesuje Cię montaż oczyszczalni ścieków Bielsko Biała, warto zapoznać się z kilkoma faktami. Oto kilka najważniejszych informacji:

 

Kto jest beneficjentem programu?

Program skierowany jest do:

l  wspólnot mieszkaniowych z terenu Bielska-Białej,

l  osób prawnych,

l  osób fizycznych - mieszkańców miasta, będących właścicielami nieruchomości, na której ma być przeprowadzona inwestycja.


 

Co obejmuje dofinansowanie?

Możesz liczyć na zwrot część niezbędnych wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do 2,5m3/d. Ograniczenie to dotyczy osób indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych, dla firm nie ma takiego ograniczenia.


Jaka jest kwota dofinansowania?

l  Dla osób prawnych dotacja może wynieść do 50% całkowitych nakładów na inwestycję obejmującą przydomowe oczyszczalnie ścieków,

l  Dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych jest uzależniona od wielkości zbiorników

  o przepustowości do 1 m3 /d - 3 000 złotych

  o przepustowości od 1 m3 /d do 1,5 m3 /d – 3 500 złotych

  o przepustowości od 1,5 m3 /d do 2 m3 /d – 4 000 złotych

  o przepustowości od 2 m3 /d do 2,5 m3 /d – 4 500 złotych


 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć:

l  oświadczenie o zobowiązaniach finansowych wobec miasta Bielska-Białej

l  kserokopię kosztorysu inwestorskiego


 

Oba dokumenty dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

https://bip.um.bielsko.pl/a,74317,uchwala-nr-xvii3892020-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-okreslajacego-zasady-finansowania-ochrony-sro.html

 

Ponadto osoby prawne muszą jeszcze dołączyć:

l  kserokopię pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

l  kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub kserokopię pozwolenia na budowę obejmującego przydomową oczyszczalnię ścieków - z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


 

Natomiast osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są do dołączenia:

l  kserokopii potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja dotyczy zwykłego korzystania z wód z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub kserokopię pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

l  kserokopii potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub kserokopii pozwolenia na budowę obejmującego przydomową oczyszczalnię ścieków - z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,


Kiedy i gdzie należy składać wnioski?

Troszeczkę musisz się spieszyć, bo termin składania wniosków mija 31 lipca 2020 r. Dlatego jeśli przydomowa oczyszczalnia ścieków jest w Twoich planach

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście na:

Stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 6

43-300 Bielsko-Biała

 

Informacje dodatkowe

Więcej szczegółów możesz znaleźć w:

 

l  Biuletynie Informacji Publicznej

https://bielsko-biala.pl/dotacje-informacja-dotyczaca-srodkow-finansowych-na-ochrone-srodowiska-w-bielsku-bialej

 
_________

Dom i Woda informuje.

Możesz na nas liczyć przy wypełnianiu stosownego wniosku o zgłoszenie oczyszczalni. Zyskasz około 4 dni wolnego czasu.

Dla Ciebie:

 • pobierzemy wniosek z Urzędu Gminy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania
 • wypełnimy dokumenty wraz z załącznikami
 • przygotujemy mapę z lokalizacją oczyszczalnie - niezbędną do uzyskania zgody
 • doradzimy Ci w wyborze odpowiednich rozwiązań tak, aby oczyszczalnia spełniała swoje funkcje oraz odpowiadała wymogom Twoim i wszystkich domowników

Uwierz, że wypełnienie wniosku może być czasochłonne i dość stresogenne. Dlatego zainwestuj, a zyskany czas wykorzystaj na relaks.

Koszt i czas?

Wiemy, że to pytanie najważniejsze. Nasz udział to 450,00 zł brutto. 

Wniosek przygotujemy w ciągu 2-4 dni roboczych. Wyślemy na maila.

Twoim zadaniem będzie zanieść go osobiście do właściwego Urzędu Gminy. 

Troszkę Cię zmobilizujemy

Oczywiście zdejmiemy z Twojej głowy niemal całą papierologię. Jednak będziemy potrzebować danych, które tylko Ty, jako właściciel nieruchomości, możesz zdobyć lub udostępnić.

Od Ciebie będziemy potrzebować:

 • adresu zamieszkania, aby ustalić właściwy Urząd Gminy.
 • aktualnej mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego w skali 1:1500 i w wersji elektronicznej - konieczny załącznik do wniosku oraz do sporządzenia mapy lokalizacji oczyszczalni
 • szczegółowych informacji niezbędnych do określenia najlepszych parametrów oczyszczalni oraz wyboru najodpowiedniejszego systemu:
  • ilości osób przebywających na stałe w gospodarstwie
  • rodzaju gruntów
  • poziomu wód gruntowych
  • głębokości, na której rura kanalizacyjna wychodzi z budynku

 


Galeria

Pozostałe wpisy