5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022 - rusza kolejna edycja programu “Złap deszczówkę”

Opublikowano dnia 16-03-2022

 

 DOFINANSOWANIE DO DESZCZÓWKI LUBLIN 2022

Od 7 marca Urząd Miasta Lublina przyjmuje wnioski na dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022 r. Można uzyskać zwrot do 5000,00 zł. W tym roku miasto przeznaczyło na realizację programu 150 000 zł, co pozwoli na montaż lub odnowienie minimum 30 systemów małej retencji.


Jesteś mieszkańcem i właścicielem nieruchomości w granicach miasta?
Przeczytaj poniższe informacje. Przedstawiamy Ci najważniejsze wymogi stawiane przy dofinansowaniu do deszczówki Lublin 2022 r.


Złap deszczówkę Lublin 2022 - beneficjenci

Podobnie, jak w poprzedniej edycji, program dofinansowania do zbiorników na deszczówkę Lublin 2022 skierowany jest do osób indywidualnych.

Jakie warunki musisz spełnić?


Beneficjentami mogą być:


  - mieszkańcy Lublina

  - posiadający akt własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w granicach miasta.

Dodatkowy warunek: w lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza.


Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022 - na co przyznawane są środki


Dotacja obejmuje:

 - zakup i montaż nowych zbiorników do zbierania, gromadzenia i wykorzystywania deszczówki w miejscu jej opadu;

 - modernizację istniejących systemów małej retencji w celu poprawy ich funkcjonalności.

UWAGA!!!

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022 nie jest przyznawane na zbiorniki, których instalacja wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

Co to oznacza w praktyce?

Wniosek na dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022 można składać na naziemne zbiorniki na wodę deszczową.

Zgodnie polskim prawem podziemne systemy małej retencji o pojemności do 10m³ wymagają jedynie zgłoszenia, a większe - pozwolenia.

Wysokość dotacji

Urząd Miasta w ramach programu Złap deszczówkę Lublin 2022 udziela wsparcia w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000,00 zł.

Czy to wystarczy na montaż systemów małej retencji?

Jest to kwota wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z kupnem i montażem naziemnych zbiorników na wodę deszczową. Koszt ich uzależniony jest od wykonania, użytych materiałów oraz od pojemności. Na kompletne systemy małej retencji wydasz od 600,00 zł. Tymczasem największe - 2000-litrowe zestawy naziemnych zbiorników na wodę opadową kosztują około 4500-10 000,00 zł. Dobrą wiadomością jest fakt, że nie wymagają instalacji przez profesjonalną ekipę montażową. Czytelne instrukcje pozwolą Ci na samodzielne podłączenie.

UWAGA!

Zgodnie z regulaminem dofinansowania do deszczówki Lublin 2022 dotacją nie są objęte wydatki poniesione przed złożeniem wniosku.

Regulamin zabrania również podwójnego finansowania.

Termin składania wniosku na dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022

Dokumenty przyjmowane są 07 marca do 08 kwietnia 2022 r. Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną. Wzory wszystkich dokumentów znajdują się w Biurze Informacji Publicznej UM Lublina.

Gdzie powinieneś złożyć dokumenty na dotację na deszczówkę Lublin 2022?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

1. osobiście w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin ul. Tomasza Zana 38 (VII piętro pokój nr 710), Lublin.

2. osobiście w jednym z  Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin zlokalizowanych przy ul:

a.        Wieniawskiej 14

b.        Wolskiej 11,

c.        Filaretów 44,

d.        Franciszka Kleeberga 12A,

e.        Szaserów 13-15

3.  w godzinach: 7:45 – 15:15

l  elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przy rozpatrywaniu wniosków liczy się kolejność ich wpłynięcia.

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2022 - rozliczenie dotacji

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku następuje podpisanie umowy dotacyjnej, która jasno określa m.in. termin realizacji inwestycji. Beneficjenci muszą przedłożyć protokół z jej zakończenia zgodnie z datą wskazaną w umowie, ale nie później niż do 15 listopada br. Zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w w/w dokumencie.

Dom i Woda - bogata oferta i doradztwo

Szukasz odpowiednich zbiorników na deszczówkę do Twojej nieruchomości?
Nie wiesz, jaki system spełni Twoje oczekiwania i potrzeby Waszej rodziny?
Nie wiesz, na jakie parametry zwrócić uwagę, by zbiornik na wodę deszczową był trwały?

Zobacz nasze NAZIEMNE zbiorniki na deszczówkę: ZBIORNIKI NAZIEMNE

Polecamy kompletne zestawy do zbierania deszczówki ze zbiornikiem naziemnym: KOMPLETNE ZESTAWY

 


Skontaktuj się z Dom i Woda.

W swojej ofercie posiadamy szeroką ofertę rozwiązań ekologicznych dla domów i ogrodów. Jednak nie tylko sprzedajemy. Także doradzamy, by zakup był świadomą i satysfakcjonującą decyzją.
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy