5,0 Opinie w Google opinie z Google

Pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Opublikowano dnia 13-09-2023

Pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przestrzegania ściśle określonych regulacji, które dotyczą nie tylko prawa budowlanego, ale także specyfiki urządzenia, którego zadaniem jest odprowadzenie wody pościekowej. Kluczowym elementem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dowiedz się, kiedy pozwolenie wodnoprawne na przydomową oczyszczalnię ścieków jest wymagane, kiedy możesz o nim zapomnieć oraz jak dokładnie wygląda procedura jego uzyskania.

Kiedy potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Od 9 sierpnia 2022 r. budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³na dobę wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Obejmuje ono urządzenia wodne używane do wprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi na potrzeby domowe lub gospodarstwa rolnego. Dotyczy więc takich systemów jak:

       zbiorniki retencyjne, do których zaliczają się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

       drenaże,

       studnie.

W praktyce oznacza to, że pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane, jeśli przydomowa oczyszczalnia ścieków wpłynie na ilość albo jakość wód gruntowych lub powierzchniowych, czyli w sytuacjach, gdzie ścieki są kierowane do gruntu zarówno znajdującego się w obrębie nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, jak i poza jej granicami.

Zezwolenie jest wymagane także, gdy woda szara będzie odprowadzana do wód, rowów melioracyjnych lub urządzeń i gruntów, które nie stanowią naszej własności.

 Te wymogi reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 poz. 2625 z późniejszymi zmianami). Warto zaznaczyć, że wniosek o pozwolenie wodnoprawne na oczyszczalnię przydomową trzeba złożyć w odpowiednim Nadzorze Wodnym jeszcze przed złożeniem zgłoszenia budowlanego.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne?

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć w biurze Nadzoru Wodnego, które jest najbliżej miejsca planowanej inwestycji. Następnie wnioski i dokumenty przekazywane są do odpowiednich organów. Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego zależy od szczegółów dotyczących budowy i może być realizowana przez:

  1. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich,
  2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
  3. Ministerstwo Infrastruktury.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zależy od skomplikowania projektu i jego wpływu na środowisko wodne. Dlatego warto wcześniej skonsultować się z lokalnymi władzami lub specjalistami w dziedzinie prawa wodnego, aby wybrać odpowiednią ścieżkę i przestrzegać wymaganych procedur.

Jakich dokumentów potrzebujesz do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od Wód Polskich przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

W celu złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przydomową oczyszczalnię niezbędne jest dołączenie kilku załączników. Umożliwią one dokładną analizę inwestycji przez odpowiednie organy. Dokumenty, jakie należy przygotować to:

  1. Operat wodnoprawny.
  2. Ocena wodnoprawna.
  3. Opis inwestycji, który dokładnie przedstawia planowane działania.
  4. Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych oraz warunkach zabudowy.
  5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości znajdujących się w zasięgu wpływu planowanego korzystania z wód lub urządzeń wodnych.
  7. Dokumentacja hydrogeologiczna.

Wzór wniosku oraz spis dokumentów, które mogą być dodatkowo wymagane podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne dostępne są na stronie internetowej Wód Polskich.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni?

Opłaty związane z uzyskiwaniem pozwolenia wodnoprawnego wynoszą 250 zł za jedno pozwolenie. W jednej decyzji może być zawarte kilka pozwoleń wodnoprawnych, a koszt jaki trzeba pokryć, mnoży się przez liczbę wydanych pozwoleń. Jednak maksymalna kwota opłaty nie może przekroczyć 5000,15 zł.

Regulacja opłaty dokonywana jest na rachunek bankowy Wód Polskich. Dowód uiszczenia opłaty powinien zostać dołączony do wniosku o wydanie wodnoprawnego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Warto zaznaczyć, że jeśli wniosek jest składany przez Wody Polskie, to opłata nie jest przez nich wymagana. W przypadku, gdy nie zostanie rozpoczęte postępowanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot zapłaconej opłaty. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym opłata została uiszczona.

Pozwolenie na oczyszczalnię przydomową — opłata za pełnomocnictwo

Warto wiedzieć, że istnieje również opłata skarbowa w wysokości 17 złotych za ewentualne pełnomocnictwo. Należy ją uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, jeśli na jego terenie znajduje się jednostka Wód Polskich, do której składany jest wniosek. Opłata nie jest wymagana w przypadku pełnomocnictw udzielanych mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Zazwyczaj sprawa dotycząca uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zostaje rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Jednak istnieją okoliczności wyjątkowe, które mogą wydłużyć ten termin do maksymalnie dwóch miesięcy. Opóźnienia w wydaniu pozwolenia na oczyszczalnię przydomową wynikają z czynników takich jak braki w dostarczonej dokumentacji lub okoliczności niezależne od Wód Polskich. Przydomowa oczyszczalnia ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego może mieć swoje konsekwencje. Dlatego warto poczekać na rozpatrzenie sprawy i rozpocząć budowę po uzyskaniu zgody.

Pozwolenie zazwyczaj wydawane jest na 10 lat.

Dom i Woda śpieszy z pomocą

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem nowoczesnym i ekonomicznym. Pozwala ograniczyć zużycie wody, a także znacznie obniżyć koszty eksploatacji w stosunku do klasycznego szamba. Jest też rozwiązaniem ekologicznym.

Co więcej, instalacja bio oczyszczalni o odpowiednich parametrach nie wymaga podłączenia nieruchomości do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego, jeśli taki będzie w przyszłości w jej pobliżu.

Jednak montaż przydomowej oczyszczalni to proces czasochłonny. Oczekiwanie na profesjonalną ekipę, składanie wniosku do starostwa, a jeszcze wcześniej uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków trwa co najmniej kilka tygodni. Część biurokratyczną i formalną mogą wydłużać jeszcze ewentualne błędy i poprawki w przesłanych wnioskach.

Możesz ich uniknąć i skrócić czas na uzyskanie pozwoleń.

W Dom i Woda uruchomiliśmy usługę wypełnienia wniosków do zgłoszenia wodnowodnoprawnego. Po otrzymaniu od Ciebie niezbędnych dokumentów, przygotujemy pełny, skompletowany wniosek w ciągu 2-4 dni roboczych. Gwarantujemy bezbłędność wynikającą z doświadczenia naszych ekspertów.

Cena ich pracy to 700,00 zł netto. Jeśli zdecydujesz się zakupić u nas system przydomowej oczyszczalni ścieków, kwota ta spada do 350,00 zł.

W ofercie mamy także przygotowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dzięki temu masz z głowy przynajmniej część formalności.

Skontaktuj się. Nie pozwolimy na Twoją stratę czasu!


Galeria

Pozostałe wpisy