5,0 Opinie w Google opinie z Google

Wykorzystanie deszczówki w gospodarstwie domowym

Opublikowano dnia 29-12-2020


Wody opadowe - pochodzenie, jakość, wykorzystanie w gospodarstwie domowym.

Opad to jeden z etapów cyklu hydrologicznego, czyli naturalnego obiegu wody w przyrodzie. Przyjmuje się, że ilość wody stanowiącej ten obieg jest stały i zachodzi równowaga pomiędzy poszczególnymi jego etapami oraz tym, że woda ta jest w nieustannym ruchu.

Pochodzenie deszczówki 

Opad to transport wody z atmosfery na powierzchnię ziemi. Przy udziale energii Słońca zachodzi proces parowania - czyli unoszenia pary wodnej w kierunku atmosfery. Tam cząsteczki pary wodnej łączą się tworząc drobne cząstki wody - tym sposobem w tzw. procesie kondensacji dochodzi do powstania chmur. Drobinki wody w chmurach, które są w ciągłym ruchu - zderzają się i łączą ze sobą. Gdy już osiągną masę umożliwiającą ich uwolnienie - opadają na ziemię w formie opadu.

Opadem może być mżawka, deszcz, śnieg lub grad. Nadal jest to woda, którą charakteryzuje różny stan fizyczny oraz wielkość kropel - w zależności od zachodzących warunków meteorologicznych.


Jakość wód opadowych

Docierająca do atmosfery para i tworzone z niej cząsteczki wody zawierają już niewielkie domieszki, niemniej znaczącego wzbogacenia wody w dodatkowe substancje dochodzi w czasie trwania opadu atmosferycznego. Jest to pierwszy etap, w których dochodzi do zanieczyszczenia deszczu. W chwili gdy krople wody mają styczność z powietrzem - wychwytują zawarte w nim zanieczyszczenia, które generowane są przede wszystkim poprzez emisję z: zakładów przemysłowych, ciągów transportowych czy lokalnych palenisk. Wówczas krople deszczu mieszają się z gazami: tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, tlenkiem azotu, związkami węglowodorów a także z pyłem, solami mineralnymi i mikroorganizmami.

Kolejny krok, w którym dochodzi do zanieczyszczania deszczu jest faza jego spływu, czyli kontaktu deszczu z powierzchnią na którą spada. Tu rodzaj zanieczyszczeń także generowany jest w dużej mierze z substancjami obecnymi w powietrzu i opadającymi na np. powierzchnię dachu.

To zatem miejsce opadu decyduje o jakości wód opadowych. Jeśli mieszkasz na osiedlu domków jednorodzinnych, których mieszkańcy nie korzystają z ogrzewania piecami węglowymi, z dala od szybkich tras ruchu i w twoim otoczeniu nie ma zakładów przemysłowych - to można założyć, że powstające w tym miejscu wody opadowe są umownie czyste.


Wykorzystanie deszczówki w gospodarstwie domowym

Zawarte w deszczu domieszki sprawiają, że nie spełnia ona warunków jakościowych jakie stawia się wodzie do picia, niemniej z powodzeniem można ją wykorzystać do wielu celów.

Woda, która płynie w naszym kranie podlega licznym procesom technologicznym i dociera do nas za pomocą wodociągów - aby można było ją bezpiecznie spożyć. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie czynności wymagające użycia wody determinują jej najwyższą jakość.

Zebrana na terenie własnej posesji deszczówka - oprócz podlewania upraw w okresie bezdeszczowym - z powodzeniem może być także wykorzystana w szeregu innych czynności takich jak: spłukiwanie chodników, tarasów (np. po pracach ziemnych), zmywanie schodów zewnętrznych, spłukiwanie samochodu (nie mam tu oczywiście na myśli mycia samochodu na terenie innym niż jest do tego przeznaczony, aby nie zanieczyścić gleby środkami myjącymi).


Zobacz przykładowy zestaw do wykorzystywania deszczówki w domu i ogrodzie

 Garden-Comfort CRISTALL ze zbiornikiem 2650l

Ponadto, warto rozważyć zastosowanie na terenie własnej posesji instalacji do zbierania i dystrybucji deszczówki umożliwiającej jej wykorzystanie do spłukiwania toalet.


Przykład systemu do wykorzystania deszczówki w domu i ogrodzie 


Dzięki tego typu rozwiązaniom jesteśmy w stanie zaoszczędzić znaczne ilości wody wodociągowej a w przypadku wykorzystania deszczówki na terenie naszego ogrodu – także zmniejszyć opłaty z tytułu wytwarzanych ścieków.

Autorka bloga : Jesteś Wodą  Galeria

Pozostałe wpisy