5,0 Opinie w Google opinie z Google

Ile oszczędzamy zbierając deszczówkę ?

Opublikowano dnia 31-12-2020

Bilansu zysków ze zbierania z deszczówki

Zbieranie wód opadowych na terenie własnej posesji to niewątpliwa oszczędność w postaci dostępu do wody, którą można wykorzystać do na wiele sposobów w porze bezdeszczowej np. do tradycyjnego podlewania upraw, nawadniania trawników za pośrednictwem systemu zraszaczy oraz wszelkich prac ogrodowych.


Dane opadowe

Wg dostępnych danych literaturowych w Polsce, średnio opad występuje w ciągu roku kalendarzowego przez 140 - 220 dni. Oczywiście opad ten charakteryzuje się różnym stopniem natężenia, dlatego wielkość opadów opisuje się parametrem określanym jako - suma opadów w roku. W Polsce średnia wartość sumy opadów wynosi 600 mm. Parametr ten jest zmienny, uzależniony od ukształtowania powierzchni i waha się w przedziale od nawet poniżej 500 mm w środkowej części naszego kraju do ponad 1000 mm w Tatrach. Ponieważ zdecydowanie większa powierzchnia Polski to niziny - opad średni kształtuje się bliżej dolnej granicy wskazanego powyżej przedziału.

Ponadto wg danych z IMGW – obserwowane na terenie Polski w ostatnim wieloleciu opady, wskazują na tendencję spadkową wartości rocznych sum opadów oraz zmianę struktury opadów, tj. wzrost liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu a także wzrost długości dni bezdeszczowych. Tym bardziej warto jest łapać każdą kroplę wody opadowej aby zatrzymać ją na terenie własnej posesji.


Przykład - ile wody można zebrać wody opadowej ?

Jeśli zastanawiasz się ile deszczówki jesteś w stanie zyskać zbierając ją z dachu swojego domu zapraszam do przygotowanej przeze mnie statystyki w tym zakresie. Wykonane poniżej obliczenia oparłam o rzeczywiste dane dotyczące mojego domu mieszkalnego, znajdującego się na terenie jednej z dzielnic domków jednorodzinnych we Wrocławiu.

Dane i wyniki obliczeń:

·         powierzchnia dachu mojego domu to ok. 171 m2 (dach dwuspadowy, 1260 x 1100 cm, nachylenie 36°);

·         średnia suma opadów we Wrocławiu to 600 mm;

·         współczynnik spływu (uzależniony od rodzaju powierzchni i jej spadku) wynosi 0,9;

·         orientacyjny spływ wód opadowych z powierzchni mojego dachu wynosi zatem Q » 92 m3/rok.

Pamiętajmy, że deszcz matematyki się nie trzyma a metody szacowania opierają się na danych statystycznych i obserwacjach meteorologicznych. Jednakże ta prosta kalkulacja pokazuje jaką ilość wody możemy zyskać i wykorzystać na terenie własnej posesji w ciągu roku, zbierając ją tylko z własnego dachu.

 

Oszczędność na deszczówce – prosty rachunek

Samą zebraną wodę opadową mamy za darmo, nie wliczam tu kosztów inwestycji w system do jej zbierania. Ten w łatwy sposób można wyliczyć.

Gdybym taką samą ilość wody w ciągu roku, tj. 92 m3 pobrała z mojej instalacji wodociągowej to zapłaciłabym ponad 1 050 zł (cena jednostkowa za 1 m3 pobranej wody i odprowadzonej jako ściek we Wrocławiu to obecnie 11,45 zł). W przypadku rozliczania się tylko za dostawę wody (gdy mamy ogrodowy zawór czerpalny) to ponoszę niższe koszty, bo pomniejszone o odbiór ścieków. Wówczas pobór 92 m3 wody wyniesie około 517 zł (stawka za 1 m3 wody to 5,62 zł).


Podsumowanie

Z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne – brak pokrywy śnieżnej w zimie oraz coraz częstsze i długotrwałe okresy bezdeszczowe, z mocnym nasłonecznieniem w lecie – nawadnianie naszych ogrodów jest nieuniknione. To warunkuje możliwość stworzenia własnej zielonej przestrzeni wokół siebie, która cieszy nasze oczy i umożliwia stworzenie mikroklimatu do przebywania w naszym ogrodzie.

W chwili obecnej kładzie się nacisk na retencję wody w gruncie, na który trafia opad.

Zbieranie deszczówki i używanie jej w porze bezdeszczowej to więc rozwiązanie idealne.________________________
Dołacz do naszych grup na Facebooku, gdzie poruszamy te kwestie:

Zadaj pytanie instalatorom zbiorników na deszczówkę lub oczyszczalni przydomowych: link do grupy
Porozmawiaj o dotacjach, poradach, poprawnych instalacjachlink do tej grupy

Przygotowała: Anna Michałowska

Autorka bloga : Jesteś Wodą  

Galeria

Pozostałe wpisy