5,0 Opinie w Google opinie z Google

Jak uzyskać dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków? - Poznaj ogólną procedurę przyznawania dofinansowania

Opublikowano dnia 13-02-2022

Jak uzyskać dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków? - Poznaj ogólną procedurę przyznawania dofinansowania


Przydomowa oczyszczalnia wprowadza oszczędności do domowego budżetu, jest tańsza w eksploatacji niż popularne szambo, a do tego pozwala żyć ekologicznie. Mimo że jej budowa nie jest tania, zwrot z inwestycji następuje w ciągu zaledwie kilku lat. Zwłaszcza jeśli wsparta była dofinansowaniem. Zobacz więc, jak wygląda ogólna procedura przyznawania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Już wkrótce może Ci się przydać, gdyż wkrótce ruszą zapewne kolejne programy wspomagające .

Kto udziela dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?


Są dwa podstawowe źródła wsparcia finansowego. Jednym jest właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, drugim natomiast odpowiedni urząd gminy.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie istnieją ogólne wytyczne rozpatrywania wniosków i wielkości dofinansowań. Dotacje udzielane są ze względu na specyfikę regionu. W niektórych częściach kraju bierze się pod uwagę przepustowość, w innych najważniejszą rolę gra współczynniki RML tj. równoważnej liczby mieszkańców.
Dlatego należy dokładnie sprawdzić warunki przyznawania dotacji.

Gdzie szukać informacji o dofinansowaniach budowy oczyszczalni ścieków 2022?


Na początku warto spróbować kontaktu telefonicznego lub osobistego z odpowiednim urzędem gminy, lub WFOŚiGW w celu zdobycia informacji o istnieniu programu dotacyjnego, lub o ewentualnych planach jego wdrożenia.
Jeśli takie przedsięwzięcie jest, szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej urzędu (zazwyczaj w wydziale ochrony środowiska) lub Wojewódzkiego Funduszu.
Tu też będzie znajdować się stosowny regulamin udzielania dofinansowania przydomowej budowy oczyszczalni ścieków 2022. Z tych dokumentów uzyskasz szczegółowe warunki procedury udzielania dotacji w tym m.in.:
 • grupy wnioskodawców, które mogą ubiegać się o wsparcie finansowe
 • wysokość dotacji

 • koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

 • wymagana dokumentacja

 • wymagania techniczne i prawne wobec montowanych systemów

 • terminy składania wniosków

 • tryb ich rozpatrywania

 • czas realizacji

Z regulaminu dowiesz się także, czy możesz wliczyć wydatki poniesione przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Jak zdobyć wniosek na dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków 2022?


Jego wzór załączony jest zazwyczaj do regulaminu. Można go też często pobrać ze strony internetowej urzędu. Dostępny jest też na stronie BIP. Wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieszczane są zwykle na stronie internetowej. Ich pobranie zajmuje zazwyczaj tylko chwilę.
Jeszcze do niedawna istniała możliwość otrzymania wzoru wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków osobiście w urzędzie lub w placówce WFOŚiGW. Jednak ze względu na pandemię w ostatnim roku to rozwiązanie było mocno ograniczone.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dotację na domowe oczyszczalnie ścieków 2022?


Dokładna lista znajduje się w regulaminie.

Zazwyczaj wśród wymaganych dokumentów są:

 • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym

 • pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca występuje w imieniu właścicieli

 • kopia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych przydomowej oczyszczalni ścieków

 • kopia lub oświadczenie o zameldowaniu na czas stały na terenie gminy

 • zakres prac wraz z kosztorysem

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków?


Dokładny okres również podany jest w regulaminie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zazwyczaj jest to ok. 14-30 dni. W tym czasie wnioskodawcy mogą być poproszeni o ewentualne złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków formalnych.
Po tym czasie następuje podpisanie umowy dotacyjnej.

Na co powinieneś zwrócić uwagę, składając wniosek o dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków?


Wśród istotnych kwestii są.
Wymogi dotyczące zbiornika i całego systemu
Nie wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków objęte są dofinansowaniem. Dotacja zazwyczaj dotyczy biologicznych systemów, które spełniają przynajmniej europejskie warunki określone w normie PN-EN 12566-3+A1:2009.
Często dofinansowanie dotyczy jedynie nowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Zwróć na to baczną uwagę.
Wymogi lokalowe w stosunku do wnioskodawców
Wiele programów dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków kierowanych jest jedynie do osób fizycznych, - właścicieli nieruchomości. Wynika z tego szereg ograniczeń. Wniosek może być odrzucony, jeśli:
prowadzisz na terenie gospodarstwa działalność np. masz zarejestrowaną własną firmę;
wynajmujesz minimum 50% powierzchni i czerpiesz z tego korzyści finansowe.
 
Plany rozwoju miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej
Jeśli w ciągu 3 lat w pobliżu Twojej nieruchomości powstanie sieć wodno-kanalizacyjna, prawdopodobnie wniosek zostanie odrzucony. Ty będziesz miał obowiązek podłączenia się do miejskiego systemu.
Pomoc Dom i Woda

W Dom i Woda oferujemy szereg biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi różnych programów dotacyjnych i dopasowanych do rodzaju gruntu, nieruchomości oraz potrzeb mieszkańców gospodarstwa domowego.

Jednak nie jesteśmy tylko sklepem...
Doradzamy najlepsze rozwiązania. Analizujemy każdą sytuację osobno i dopasowujemy produkty pod jej specyfikę.

Wypełnimy też za Ciebie wniosek.
Nie masz czasu na formalności? Zrobimy to za Ciebie. Zajmiemy się stroną formalną zarówno w programach dotacyjnych WFOŚiGW, jak i poszczególnych urzędów. Oszczędzisz swój bezcenny czas.

Co więcej, współpracujemy z profesjonalnymi firmami montażowymi na terenie całego kraju. Dzięki temu Twoja biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie zainstalowana prawidłowo. To zagwarantuje optymalne jej funkcjonowanie, utrzymanie gwarancji, a Tobie satysfakcję z dobrej inwestycji. 

Skontaktuj się z nami.
Galeria

Pozostałe wpisy