Skontaktuj się z nami: 533 327 679

Inwestycje

Wykorzystanie wody deszczowej w obiektach komercyjnych (inwestycje).

Dom i Woda Sp. z o.o. przedstawia opis systemu wykorzystania wody deszczowej dla obiektów komercyjnych i publicznych:

Woda deszczowa z dachu poprzez studzienki filtracyjne trafia do zbiornika podziemnego zewnętrznego, z którego jest tłoczona pompami zatapialnymi do centrali deszczowej do zbiornika buforowego w centrali, centrala zaś tłoczy wodę deszczową oddzielną instalacją deszczową do urządzeń sanitarnych, do centrali należy doprowadzić również rezerwowe zasilanie wodą wodociągową.

Centrala składa się z 2 pomp pracujących naprzemiennie, zbiornika buforowego, do którego doprowadzony jest przewód ze zbiornika podziemnego oraz zasilanie rezerwowe wodą pitną, sterownika, który steruje pracą pomp i zmianą zasilania pomiędzy wodą deszczową a wodą pitną, przełączenie na wodę pitną następuje po przekroczeniu zadanego poziomu minimalnego wody deszczowej, który jest mierzony przy pomocy sondy hydrostatycznej.

Nadmiar wody ze zbiornika magazynującego, jeżeli warunki na to pozwalają, można odprowadzić do układu rozsączającego zbudowanego ze skrzynek lub tuneli.

 

Obszary zastosowania skrzynek retencyjno-rozsączających

 

1.Rozsączanie wody deszczowej

Czasowe zatrzymywanie wody deszczowej w podziemnym zbiorniku zbudowanym z modułów w postaci skrzynek lub tuneli, owiniętym geowłókniną przepuszczającą wodę i zapobiegającą zamulaniu zbiornika, z którego woda stopniowo przesiąka do wód gruntowych z prędkością zależną od współczynnika filtracji gruntu. W przypadku braku kanalizacji deszczowej instalacja rozsączająca stanowi jedyne rozwiązanie dla odprowadzenia wody opadowej.


2. Retencja

Podziemny zbiornik przetrzymujący wodę w okresie nadmiernie intensywnych opadów. Natężenie odpływu do kanalizacji deszczowej kontrolowane jest przy pomocy regulowanego dławika. Retencja jest zalecana wtedy, gdy istniejąca kanalizacja deszczowa w wyniku dalszej rozbudowy osiedli czy obszarów przemysłowych nie ma wystarczających możliwości odprowadzenia ścieków.
W przypadku zbiornika retencyjnego szczelnego uszczelnienie układu wykonuje się z folii PVC.


3. Wykorzystanie wody deszczowej

Zbieranie wody deszczowej dla celów użytkowych, takich jak podlewanie trawników, prac porządkowych, czy zasilanie spłuczek WC, a nawet pralek. W obliczu kurczenia się zasobów wód gruntowych oraz wzrastających kosztów uzdatniania wody do jakości wody pitnej i kosztów jej przesyłania oraz zastępowanie wody pitnej przez wodę deszczową w dopuszczalnych obszarach zastosowań będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.
Przy pomocy modułów w postaci skrzynek retencyjno-rozsączających można zbudować dowolnej objętości zbiornik i o dowolnych wymiarach. Uszczelnienie wykonuje się z folii PVC.

 

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne dla rozsączanie i retencji

  • Retencja – zatrzymanie wody, odciążenie sieci kanalizacyjnej
  • Zmniejszenie zużycia wody pitnej – odciążenie sieci wodociągowej, ochrona zasobów wód podziemnych
  • Oszczędności dla inwestora – mniejsza konsumpcja wody pitnej, mniejsze opłaty za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji
  • Zagospodarowanie wody deszczowej w sytuacji braku dostępu do infrastruktury.

 

Obsługa projektantów


Wyceny inwestycyjne: wykonujemy pod konkretny projekt.
Transport: koszt dostarczenia na budowę uwzględniamy w ofercie, służy temu oddzielna pozycja.
Rysunki Cad: wysyłamy do projektantów wraz z opracowaniem po konkretnych zapytaniach na temat naszych produktów. Rysunki umożliwią wrysowanie w projekt licznych detali.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 533 327 679
Lub poprzez kontakt mailowy: bok@domiwoda.pl

Zespół Dom i Woda Sp. z o.o.