5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, 4 osoby, z kompletnym drenażem, geowłókniną, rurami, wywietrznikami, kształtkami, studzienką.

oczyszczalnia-trzykomorowa-drenazowa-tunelowa

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa w ciągu 7 dni roboczych

OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA DRENAŻOWA 2000l
(maksymalnie dla 4 osób) z systemem drenażowym
W skład kompletu wchodzi
- zbiornik 2000l trzykomorowy z kominami 60cm i pokrywami 
(opcja wlotu do zbiornika fi 110 lub 160) 
- studzienka rozdzielająca 1szt. 
- rury drenażowe fi 110 48mb w odcinkach po 2m 
- rury pełne 5szt. 
- geowłóknina 40mb 
- kominki napowietrzające 3szt 
- elementy PCV do montażu 
- BIOPREPARAT GRATIS 

Powyższe zestawienie dotyczy kompletnej oczyszczalni na 4-osobową rodzinę (przepustowość 600 L/dobę).
Zbiornik wymaga zastosowania obsypki cementowo-piaskowej przy montażu.

4 997 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Powyższe zestawienie dotyczy kompletnej oczyszczalni na 4-osobową rodzinę (przepustowość 600 L/dobę).
Zbiornik wymaga zastosowania obsypki cementowo-piaskowej przy montażu.
Przeznaczenie:

System służący do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych liczących maksymalnie 4 osoby.


Dane techniczne:
  • Osadnik 2000 l (4 osoby)

UWAGA:

Instalacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót budowlanych  do właściwego Starostwa Powiatowego.

Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.

Kup przygotowanie wniosku.


Montaż


Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie oczyszczalni przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.


Dokumenty:
Instalacja oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót budowlanych  do właściwego Starostwa Powiatowego.

Wiemy, że wymaga to znajomości przepisów, procedur i dokumentacji, a dodatkowo biurokracja zajmuje czas, dlatego zrobimy to za Ciebie.

 
Usługa zawiera przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie zgłoszenia robót budowlanych na bazie danych producenta i dokumentów przekazanych przez klienta. Kompletna uzgodniona z Starostą dokumentacja jest przedkładana przez klienta w odpowiednim Urzędzie Gminy wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia użytkowania instalacji po jej zamontowaniu i uruchomieniu.


     Procedura przygotowania dokumentów do zgłoszenia wygląda następująco:
 
1. Opłata za wniosek – zlecenie wykonania zgłoszenia. Kup przygotowanie wniosku
 
2. Przygotowanie wniosku z załącznikami 2-4 dni robocze, od momentu przesłania kompletnych dokumentów. Weryfikacja informacji na geoportalu i MPZP, w celu sprawdzenia, jaki rodzaj oczyszczalni możliwy jest do realizacji.
 
3. Prześlemy na maila wypełnione dokumenty,
 
4. Twoim zadaniem będzie złożenie dokumentów osobiście do właściwego Starostwa.
 
5. Oczekiwanie  21 dni do legalizacji, jeśli nie będzie uwag, po upływie 21 dni możesz legalnie montować oczyszczalnię.
 
6. Konieczne jest zgłoszenie rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni do właściwego Urzędu Gminy.
 
7. Cieszysz się z oszczędności i wygody mając nową instalację z kompletem dokumentacji.
  
 
Dodatkowo doradzimy Ci w wyborze rodzaju oczyszczalni, dostosowanej do ilości domowników i warunków administracyjno – gruntowych, dostarczymy zakupiony towar i polecimy doświadczonych montażystów do instalacji.


Do uzupełnienia dokumentów będziemy potrzebować danych od dostawcy oczyszczalni (my się tym zajmiemy)  oraz tych, które  tylko Ty możesz nam przekazać:

1. Adresu inwestycji, aby ustalić właściwy Urząd Gminy/Starostwa.

2. Aktualnej mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego w skali 1:500 lub 1:1000 w wersji elektronicznej(formaty DWG,PDF,JPG) - konieczny załącznik do wniosku oraz do sporządzenia mapy lokalizacji oczyszczalni.

3. Zaświadczenia z UG lub podmiotu zarządzającego siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy o braku dostępu do kanalizacji sanitarnej.

4. Inne dokumenty - możesz zostać poproszony o nie po wstępnej weryfikacji inwestycji przez projektanta lub uwagach Starostwa do zgłoszenia.

5. Rodzaju oczyszczalni – po uzgodnieniu z dostawcą.

6. Ilości osób przebywających na stałe w gospodarstwie

7. Rodzaju gruntów

8. Poziomu wód gruntowych.

9. Głębokości, na której rura kanalizacyjna wychodzi z budynku

10. Rodzaju drenażu
 
Po zakończeniu montażu należy zgłosić we właściwym urzędzie rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni.

 
UWAGA:

Usługa nie zawiera kosztów ew. badań geologicznych, uzgodnień kolizji sieci uzbrojenia terenu, uzyskania zgody Wód Polskich na odprowadzenie ścieków do otoczenia itp.
W przypadku sprzeciwu Starosty z przyczyn niezależnych od nas (np. z powodu braku danych ze strony klienta o projekcie kanalizacji w okolicy itp.) nie zwracamy kosztów wykonanej usługi.

Główne korzyści z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

Inwestycja na lata - jest znacznie trwalszym rozwiązaniem niż tradycyjne szambo. Tworzywo sztuczne, z którego wykonane są zbiorniki na oczyszczalnie są niezwykle odporne na działanie czynników zewnętrznych, w tym substancji chemicznych.

Tania eksploatacja - szambo na pierwszy rzut oka wydaje się mniej kosztowną inwestycją, jednak oczyszczalnię opróżnia się jedynie raz w roku, co znacznie obniża koszty użytkowania.

Zwrot inwestycji w ciągu 5 lat - jest to możliwe dzięki stosunkowo rzadkiemu opróżnianiu (1x w roku) 


Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń: 533 327 679 lub napisz: bok@domiwoda.pl
 
Warto wiedzieć:
 
Prawidłowe dobranie oraz wykonanie oczyszczalni ścieków to warunki konieczne dla jej prawidłowego funkcjonowania przez wiele lat. Obsługa tego typu rozwiązania ogranicza się jedynie do wywożenia osadów raz na rok. Budowa trzykomorowa osadnika sprawia, że droga oczyszczania ścieków jest wydłużona, przez co nie ma potrzeby doposażenia ich w filtry, które wymagałyby okresowego czyszczenia oraz wymiany. Zbiorniki są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, co zapewnia ich trwałość i odporność na czynniki chemiczne. Są lekkie, co ułatwia ich transport i montaż. Zbiorniki nie wymagają izolacji termicznej dzięki zachodzącym w nich procesom.

Oczyszczalnie są inwestycją przewidzianą na długie lata eksploatacji, dlatego są znacznie korzystniejszym rozwiązaniem w porównaniu do szamba. Koszt budowy szamba jest co prawda niższy od kosztu oczyszczalni, ale eksploatacja szamba jest znacznie droższa z powodu kosztów regularnego, częstego wywożenia ścieków. W związku z tym po pewnym okresie inwestycja się zwraca i w późniejszym okresie przynosi nam dość znaczne oszczędności.

Pierwszą rzeczą przy doborze oczyszczalni jest ustalenie pojemności osadnika.
Pojemność wymaganą oblicza się mnożąc liczbę użytkowników przez 150 litrów (średnie, dobowe zużycie wody na jedną osobę) oraz przez współczynnik 3-dniowego okresu podczyszczania w osadniku. I tak pojemność osadnika dla czteroosobowej rodziny obliczymy w następujący sposób:

4 (osoby) x 150 (litrów) x 3 (doby) = 1800 litrów

Uzyskana w ten sposób wartość jest dość elastyczna, lecz nie należy od niej znacząco odbiegać, gdyż ma to wpływ na prawidłowe funkcjonowanie. Zbyt mały osadnik uniemożliwi prawidłowe podczyszczenie ścieków. Natomiast zbyt duży ograniczy działanie bakterii beztlenowych rozwijających się w osadniku.

Tego typu rozwiązanie działa dwuetapowo. Pierwsza faza odbywa się w zbiorniku z udziałem bakterii beztlenowych, druga natomiast - tzw. tlenowe doczyszczenie ścieków z udziałem bakterii tlenowych, dla których pokarmem jest reszta podczyszczonych ścieków – przebiega w złożu rozsączającym, gdzie następuje biochemiczny rozkład zanieczyszczeń.
Złoże rozsączające można zbudować z tuneli rozsączających 300, co upraszcza budowę i pozwala na samodzielny montaż. Istotą tego typu rozwiązania jest układ podziemnego rozsączania wstępnie podczyszczonych ścieków wprowadzający je do gruntu. Tego typu rozwiązanie umożliwia infiltrację ścieków na dużej powierzchni oraz sorpcję, czyli zatrzymanie składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin.

Tunel został tak zaprojektowany, by ścieki rozlewały się w trzech kierunkach. Zaletą jest ich wytrzymałość, łatwość transportu i montażu. Jeden tunel 300 l zastępuje około 7 m rury drenarskiej DN100 w złożu wykonanym metodą tradycyjną, co znacznie obniża nakłady pracy i materiałów na budowę złoża.

Wymagana ilość tuneli zależy od współczynnika filtracji gruntu. W gruntach dobrze oraz średnio przepuszczalnych należy stosować od 1 szt. do 1,5 szt. tunelu na osobę, zaś dla gruntów słabo przepuszczalnych nawet do 3 szt. tuneli na osobę. Tunele montuje się w ciągi łącząc ze sobą po kilka szt. Ciągi układa się równolegle od jednego do trzech ciągów. Odstęp między ciągami, licząc od osi do osi, powinien wynosić min. 150 cm. Na końcu każdego ciągu należy zainstalować kominek wentylacyjny, który ma za zadanie napowietrzanie złoża rozsączającego. Tunele należy ułożyć na warstwie około 20 cm żwiru lub tłucznia o frakcji 16-32 mm. Zasypka boczna ze żwiru lub tłucznia powinna mieć szerokość min. 20 cm. Cały układ należy odseparować od gruntu rodzimego przykrywając od góry geowłókniną min. 100 g/m2.