Od 6 do 15 lipca 2014 przebywamy na urlopie. W tym czasie nasi doradcy nie będą dostępni.
Złożone zamówienia będą zrealizowane po 15 lipca.

5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, 6 osób, z kompletnym drenażem, geowłókniną, rurami, wywietrznikami, kształtkami, studzienką.

Przydomowa-oczyszczalnia-ścieków-dla-6-osób

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa w ciągu 7 dni roboczych

Przeznaczenie

System służący do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych liczących maksymalnie 6 osób.

Dane techniczne:

  • Osadnik 3000 l (6 osób)
TRZYKOMOROWA OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA 3000l
 
(maksymalnie dla 6 osób) z systemem drenażowym 48mb
 
W skład kompletu wchodzi:
 
- zbiornik 3000l trzykomorowy z kominami 40cm i pokrywami 
(opcja wlotu do zbiornika fi 110 lub 160)
 
- studzienka rozdzielająca 1szt.
 
- rury drenażowe fi 110 48mb w odcinkach po 2m
 
(do ułożenia w 3 nitkach)
 
 - geowłóknina 50mb (0,5m szer.)
 
- rury pełne 6szt.
 
- wywiewki (kominki napowietrzające) fi 110 3szt.
 
- kolana fi 110 5szt.
 
- BIOPREPARAT GRATIS
 
 
Powyższe zestawienie dotyczy kompletnej oczyszczalni na 6 osobową rodzinę (przepustowość 900 L/dobę). 
 


UWAGA:

Przed instalacją systemu należy zrobić zgłoszenie dokumentacji do właściwego urzędu.
Możemy zrobić to za Ciebie.

6 500 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji


Montaż oczyszczalni ścieków

Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas oczyszczalni, zbiorników na deszczówkę: naziemnych i podziemnych. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie oczyszczalni przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń w ogrodzie i przygotuje propozycję kosztu montażu.Dokumenty:

Zdajemy sobie sprawę, że trudno wygospodarować czas na biurokracją, to dość czasochłonne, dlatego ułatwimy Ci to, a Ty zaoszczędzisz 4 dni swojego cennego czasu.

Pobierzemy wniosek z Urzędu Gminy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania i wypełnimy dokumenty wraz z załącznikami.

Przygotujemy mapę z lokalizacją oczyszczalni - niezbędną do uzyskania zgody.

Doradzimy Ci w wyborze odpowiednich rozwiązań,  tak aby oczyszczalnia spełniała swoje funkcje oraz odpowiadała wymogom wszystkich domowników.

Wniosek przygotujemy w ciągu 2- 4 dni roboczych i wyślemy na maila.

Koszt przygotowania dokumentacji, to 350zł brutto.

Twoim zadaniem będzie złożenie dokumentów osobiście do właściwego Urzędu Gminy lub Starostwa.

 

 

Do uzupełnienia dokumentów będziemy potrzebować danych, które tylko Ty możesz nam przekazać:

Adresu zamieszkania, aby ustalić właściwy Urząd Gminy/ Starostwa.

Aktualnej mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego w skali 1:1500 i w wersji elektronicznej - konieczny załącznik do wniosku oraz do sporządzenia mapy lokalizacji oczyszczalni.

Szczegółowych informacji niezbędnych do określenia najlepszych parametrów oczyszczalni oraz wyboru najodpowiedniejszego systemu:

  • ilości osób przebywających na stałe w gospodarstwie
  • rodzaju gruntów
  • poziomu wód gruntowych
  • głębokości, na której rura kanalizacyjna wychodzi z budynku

 

Główne korzyści z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

Inwestycja na lata - jest znacznie trwalszym rozwiązaniem niż tradycyjne szambo. Polietylen, z którego wykonany jest zbiornik, jest niezwykle odporny na działanie czynników zewnętrznych, w tym substancji chemicznych.

Tania eksploatacja - szambo na pierwszy rzut oka wydaje się mniej kosztowną inwestycją, jednak oczyszczalnię opróżnia się jedynie raz w roku, co obniża koszty użytkowania.

Zwrot inwestycji w ciągu 5 lat - jest to możliwe dzięki stosunkowo rzadkiemu opróżnianiu, a także braku filtrów wymagających okresowego czyszczenia i wymiany.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń proszę: 533 327 679


 

Warto wiedzieć:


Prawidłowe dobranie oraz wykonanie oczyszczalni ścieków to warunki konieczne dla jej prawidłowego funkcjonowania przez wiele lat. Obsługa tego typu rozwiązania ogranicza się jedynie do wywożenia osadów raz na rok. Budowa trzykomorowa osadnika sprawia, że droga oczyszczania ścieków jest wydłużona, przez co nie ma potrzeby doposażenia ich w filtry, które wymagałyby okresowego czyszczenia oraz wymiany. Zbiorniki są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, co zapewnia ich trwałość i odporność na czynniki chemiczne. Są lekkie, co ułatwia ich transport i montaż. Zbiorniki nie wymagają izolacji termicznej dzięki zachodzącym w nich procesom.

Oczyszczalnie są inwestycją przewidzianą na długie lata eksploatacji, dlatego są znacznie korzystniejszym rozwiązaniem w porównaniu do szamba. Koszt budowy szamba jest co prawda niższy od kosztu oczyszczalni, ale eksploatacja szamba jest znacznie droższa z powodu kosztów regularnego, częstego wywożenia ścieków. W związku z tym po pewnym okresie inwestycja się zwraca i w późniejszym okresie przynosi nam dość znaczne oszczędności.

Pierwszą rzeczą przy doborze oczyszczalni jest ustalenie pojemności osadnika.

Pojemność wymaganą oblicza się mnożąc liczbę użytkowników przez 150 litrów (średnie, dobowe zużycie wody na jedną osobę) oraz przez współczynnik 3-dniowego okresu podczyszczania w osadniku.

Uzyskana w ten sposób wartość jest dość elastyczna, lecz nie należy od niej znacząco odbiegać, gdyż ma to wpływ na prawidłowe funkcjonowanie. Zbyt mały osadnik uniemożliwi prawidłowe podczyszczenie ścieków. Natomiast zbyt duży ograniczy działanie bakterii beztlenowych rozwijających się w osadniku.

Tego typu rozwiązanie działa dwuetapowo. Pierwsza faza odbywa się w zbiorniku z udziałem bakterii beztlenowych, druga natomiast - tzw. tlenowe doczyszczenie ścieków z udziałem bakterii tlenowych, dla których pokarmem jest reszta podczyszczonych ścieków – przebiega w złożu rozsączającym, gdzie następuje biochemiczny rozkład zanieczyszczeń.

Złoże rozsączające można zbudować z tuneli rozsączających 300, co upraszcza budowę i pozwala na samodzielny montaż. Istotą tego typu rozwiązania jest układ podziemnego rozsączania wstępnie podczyszczonych ścieków wprowadzający je do gruntu. Tego typu rozwiązanie umożliwia infiltrację ścieków na dużej powierzchni oraz sorpcję, czyli zatrzymanie składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin.

Tunel został tak zaprojektowany, by ścieki rozlewały się w trzech kierunkach. Zaletą jest ich wytrzymałość, łatwość transportu i montażu. Jeden tunel 300 l zastępuje około 7 m rury drenarskiej DN100 w złożu wykonanym metodą tradycyjną, co znacznie obniża nakłady pracy i materiałów na budowę złoża.

Wymagana ilość tuneli zależy od współczynnika filtracji gruntu. W gruntach dobrze oraz średnio przepuszczalnych należy stosować od 1 szt. do 1,5 szt. tunelu na osobę, zaś dla gruntów słabo przepuszczalnych nawet do 3 szt. tuneli na osobę. Tunele montuje się w ciągi łącząc ze sobą po kilka szt. Ciągi układa się równolegle od jednego do trzech ciągów. Odstęp między ciągami, licząc od osi do osi, powinien wynosić min. 150 cm. Na końcu każdego ciągu należy zainstalować kominek wentylacyjny, który ma za zadanie napowietrzanie złoża rozsączającego. Tunele należy ułożyć na warstwie około 20 cm żwiru lub tłucznia o frakcji 16-32 mm. Zasypka boczna ze żwiru lub tłucznia powinna mieć szerokość min. 20 cm. Cały układ należy odseparować od gruntu rodzimego przykrywając od góry geowłókniną min. 100 g/m2.