5,0 Opinie w Google opinie z Google

Gdzie ubiegać się o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków?

Opublikowano dnia 12-10-2022
Biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealną alternatywą dla tych, którzy nie mają możliwości lub nie chcą przyłączenia do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Jakie są obecnie szanse na uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków? Gdzie szukać wsparcia finansowego? Jakie są formy udzielenia ewentualnych dotacji? Dzisiaj odpowiemy na te pytania.

Kto udziela dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Sytuacja z dotacjami na działania ekologiczne jest różna w zależności od regionu. Niektóre samorządy terytorialne decydują się na samodzielne wprowadzanie tego typu programów. Dlatego warto zasięgnąć informacji w wydziale ochrony środowiska w:
l  urzędzie gminy,
l  urzędzie miasta,
l  starostwie powiatowym.

Innym źródłem finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twoim regionie.
Jakie są możliwości uzyskania dofinansowania przydomowej oczyszczalni z WFOŚiGW?
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego działają niezależnie od siebie. Wielkość środków przyznawana im przez NFOŚiGW jest różna w zależności od regionu oraz jego potrzeb ekologicznych i klimatycznych. Niektóre programy w jednych województwach są kontynuowane, w innych nabory wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków już wygasły lub pojawią się w przyszłości. Dlatego warto aktualizować wiedzę, śledząc stronę WFOŚiGW odpowiedzialnego za Twój region, dowiadywać się osobiście lub telefonicznie.

Obecnie mamy dwie możliwości uzyskania dofinansowania do przydomowej oczyszczalnie ścieków:
l  dofinansowanie na zasadach ogólnych;
l  ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dofinansowanie na zasadach ogólnych

W tym przypadku składanie wniosku na przydomową oczyszczalnię ścieków jest możliwe, jeśli taki typ inwestycji ujęty został na liście przedsięwzięć priorytetowych danego WFOŚiGW. Wykaz ten jest co roku uaktualniany i publikowany na stronach internetowych biur regionalnych. 

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Inicjatorem przedsięwzięcia jest NFOŚiGW, który rozdziela środki pomiędzy jednostki wojewódzkie i określa zasady ich wykorzystania. Program ruszył 1 lipca 2019 r. i trwać ma do 2023 r.

W ramach programu można uzyskać wsparcie m.in. na:
l  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw rodzinnych, agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej;
l  lokalne oczyszczalnie ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie z wyłączeniem obszarów aglomeracji wymienionych w KPO.

Wyjątkiem jest Toruń, gdzie WFOŚiGW uruchomił program
Eko-Klimat, w ramach którego udziela pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Jakie są formy dotacji?

Bezzwrotne dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy do rzadkości. Jeśli się pojawia, to oferują je zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego.
Większość programów opiera się natomiast na pożyczkach z możliwością częściowego umorzenia.
Warunki udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Poszczególne WFOŚiGW mają podobne regulaminy, a wymogi narzucone są przez założenia programu.
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego same ustalają warunki udzielania wsparcia finansowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i mogą one znacząco różnić się w poszczególnych regionach.
Ważnym elementem determinującym przyznanie dotacji na oczyszczalnie ścieków jest rodzaj systemu. Zazwyczaj dofinansowanie można uzyskać jedynie na biologicznie oczyszczalnie ścieków.
WFOŚiGW w ocenie wniosków bierze pod uwagę także końcowy efekt klimatyczny i rzeczowy inwestycji.

W Dom i Woda sprawdzimy dla Ciebie wszystko
Nie masz czasu na rozmowy z urzędami i telefony do WFOŚiGW?
My to rozumiemy.
Zrobimy to za Ciebie.


Zgłoś się do nas
, a sprawdzimy, czy w Twoim regionie przydzielane są środki na ten cel.

Ponadto nasza specjalistka ds. dotacji unijnych zdejmie Ci z głowy przygotowanie wniosku, który bywa skomplikowany i czasochłonny. Tobie pozostanie przygotowanie formalnej dokumentacji, do której nie mamy dostępu.

Bezpłatnie oferujemy doradztwo w doborze odpowiednich rozwiązań. Przeanalizujemy Twoją sytuację, uwarunkowania terenu i możliwości, aby zaproponować Ci najlepszą przydomową oczyszczalnię ścieków, która będzie odpowiadać Waszym potrzebom.

Mamy też rozbudowaną sieć kontaktów z instalatorami z całego kraju. Na pewno znajdziemy profesjonalną firmę w Twoim regionie. Dzięki temu montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przebiegnie zgodnie z zaleceniami producenta, co jest gwarancją poprawnego działania i optymalnego wykorzystania możliwości systemu.

 

 

 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy