Moja Woda - odbierz dotację do 6000zł. Sprawdź.

5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022 - nawet 50% wsparcia jeszcze w tym roku

Opublikowano dnia 08-11-2022
Masz jeszcze szansę na uzyskanie dotacji na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022.
Urząd nadal przyjmuje wnioski na wsparcie finansowe inwestycji. Czasu pozostało jednak niewiele, dlatego….


… poniżej zebraliśmy wszystkie informacje, które pomogą Ci złożyć
wniosek na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w Bogatyni.

Beneficjenci programu

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia udziela dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2022 r. osobom fizycznym. Wsparcie skierowane jest do mieszkańców zameldowanych w granicach administracyjnych gminy i posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być przeprowadzona inwestycja.

Warunki uzyskania dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022

l  Celem programu jest dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bogatynia.
l  Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się wydatki poniesione wyłącznie po podpisaniu umowy dotacyjnej.
l  Dofinansowanie nie może być przyznane na inwestycje wykonane na nieruchomościach, które mogą być przyłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
l  Wsparcie finansowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022 nie zostanie udzielone także, gdy inwestycja finansowana jest z innego źródła niż prywatne środki (zakaz podwójnego finansowania).
l  Zakup systemu bez jego montażu nie jest kosztem kwalifikowanym. Instalacja może być wykonana we własnym zakresie, jednak musi zostać zakończona w terminie ustalonym w umowie dotacyjnej. Weryfikację jej zakończenia dokona wskazany pracownik Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
l  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Bogatynia jest udzielane na systemy zlokalizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska i na podstawie obowiązującej dokumentacji takiej jak operat wodnoprawny i pozwolenie na budowę.

Jaka jest wysokość dofinansowania deszczówki Bogatynia 2022?

Władze miasta ustalają ostateczną kwotę dotacji na podstawie osiągniętego efektu ekologicznego. Może ona wynosić do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł.

Dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022 jest udzielane w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków.

Na jedną nieruchomość można przeprowadzić kilka inwestycji objętych programem, w tym także uzyskać dofinansowanie zbiorników na deszczówkę Bogatynia 2022.
 Na każde przedsięwzięcie Beneficjent musi jednak złożyć osobny wniosek.

Czy to wystarczy?

Na ostateczne koszty przydomowej oczyszczalni ścieków wpływ mają m.in.

l  wielkość systemu;
l  metoda produkcji;
l  rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków;
l  stopień zaawansowania technologicznego;
l  dostępne funkcjonalności;
l  producent;
l  okres gwarancji.

Najbardziej ekonomiczną opcją są przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem, których całkowity koszt (zakup wraz z instalacją) wynosi od ok. 7000 zł. Na biologiczne oczyszczalnie ścieków trzeba wydać od ok. 13.000 zł do nawet 25 0000 zł.


Wymagane dokumenty

Podstawą jest wniosek na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022 dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Należy do niego dołączyć:

l  tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja;
l  oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Bogatynia;
l  zgody właściciela/współwłaścicieli na wykonanie systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na nieruchomości (dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie jest jedynym właścicielem posesji lub też jedynie ich przedstawicielem).


Jak, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji na montaż zbiorników na deszczówkę?

Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej na obowiązujących drukach, najlepiej osobiście w:

 Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia w Biurze Obsługi Interesantów:
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Termin składania dokumentów nie jest określony, jednak inwestycja musi być zakończona do 30 listopada 2022 r.


Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji


Po zakończeniu prac wymagany jest wniosek o rozliczenie dotacji na montaż zbiorników na deszczówkę Bogatynia 2022. Dodatkowe dokumenty:

l  kserokopie rachunków i faktur związanych z inwestycją;
l  kopia zaświadczenia o przyjęcie zgłoszenia o prowadzeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia na budowę;
l  kopia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane;
l  certyfikat lub aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność zakupionego systemu z obowiązującymi normami prawnymi;
l   odbiór techniczny;
l  oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji — odpowiedni druk znajduje się na stronie BIP gminy Bogatynia.Z Dom i Woda masz większe szanse powodzenia
Wprawdzie czas goni, jednak nie wszystko stracone. W Dom i Woda posiadamy systemy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodne z normami i obowiązującymi przepisami prawa. Większość z nich dostępna jest „od ręki”. Dostarczymy je pod Twoje drzwi w ciągu kilku dni roboczych.

Jesteśmy nie tylko sklepem. Bezpłatnie doradzamy wybór odpowiedniego rozwiązania, co pozwala zoptymalizować inwestycję i dopasować system zarówno do potrzeb właścicieli, jak i warunków lokalizacji nieruchomości np. rodzaju gruntów.

Posiadamy także sieć kontaktów z profesjonalnymi firmami montażowymi na terenie całego kraju — także z regionu Bogatyni. Po zakupie przydomowej oczyszczalni ścieków w Dom i Woda, przekażemy namiary, co pozwoli oszczędzić czas.

Skontaktuj się z nami. Zrobimy wszystko, aby umożliwić Ci skorzystanie z dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022. 

Galeria

Pozostałe wpisy