5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie deszczówki Bogatynia 2022 - pośpiesz się, jeszcze zdążysz uzyskać dotacje

Opublikowano dnia 08-11-2022

Dofinansowanie deszczówki Bogatynia 2022 - jeśli się pośpieszysz, jeszcze zdążysz uzyskać dotacje

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia nadal przyjmuje wnioski na dofinansowanie deszczówki Bogatynia 2022. Czasu pozostało niewiele, jednak masz jeszcze szansę na zwrot nawet 50% poniesionych wydatków.

Poniżej zebraliśmy wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie do deszczówki Bogatynia 2022.

Beneficjenci programu dotacji na montaż zbiorników na wodę deszczową w Bogatyni

Program skierowany jest do osób fizycznych — mieszkańców zameldowanych w granicach gminy. Warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której ma być przeprowadzona inwestycja. Posesja musi znajdować się w granicach administracyjnych gminy. 


Cele

Dotacja udzielana jest na zakup i instalację systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w miejscu ich powstania.

W grupę tę zaliczają się zbiorniki na wodę deszczową zarówno podziemne, jak i naziemne.Jaka jest wysokość dofinansowania deszczówki Bogatynia 2022?


Poczytaj więcej o programie Moja Woda na naszym blogu tutaj ...

Władze miasta ustalają wysokość wsparcia finansowego na podstawie osiągniętego efektu ekologicznego. Może ono wynosić do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł.

Ostateczna kwota dotacji na instalację systemów deszczowych Bogatynia 2022 wzrasta też wraz z pojemnością zbiorników i wynosi dla:

l  pojemności powyżej 2 m³ – 1000 zł
l  pojemność powyżej 3 m³ – 1500 zł
l  pojemność powyżej 4 m³ – 2000 zł
l  pojemność powyżej 5 m³ – 2500 zł.


UWAGA:

Do kosztów kwalifikowanych wliczają się jedynie te poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą Bogatynia.
Ponadto sam zakup elementów systemu bez ich montażu nie jest kosztem kwalifikowanym. Instalacja może odbyć się we własnym zakresie, ale zgodnie z terminem ustalonym w umowie dotacyjnej. Zakończenie prac będzie weryfikowane przez wskazanego pracownika Urzędu Miasta i Gminy.

Kwota dofinansowania zbiorników na wodę deszczową jest udzielana w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków.

Na jedną nieruchomość można przeprowadzić kilka inwestycji objętych programem dotacyjnym, w tym także uzyskać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków Bogatynia 2022.


Czy to wystarczy?


W naszym sklepie znajdziesz rozwiązania, które pozwolą optymalnie wykorzystać środki dotacji na montaż zbiorników na deszczówkę Bogatynia 2022 r.

Wśród naziemnych zbiorników na wodę deszczową wybór jest zawężony w pojemnościach od 1000l. W Dom i Woda znajdziesz jednak kilka propozycji, np. estetyczny zestaw dwóch, designerskich zbiorników w kształcie kolumn — każdy o pojemności 2000m³. Koszt zakupu to 10 000 zł, a wysokość dotacji wynosić może 1500-2000 zł.

Innym przykładem jest innowacyjny, naziemny zbiornik na wodę deszczową METEOR o pojemności 2500 l w cenie 6400,00 zł. Tymczasem wysokość dofinansowania do deszczówki Bogatynia 2022 wynosić będzie ok. 1000 zł.

W przypadku podziemnych zbiorników na wodę deszczową wybór jest znacznie większy. Należy jednak pamiętać, że do ceny zakupu trzeba doliczyć także koszty instalacji, które wynieść mogą 30-50% inwestycji. 

Rozpiętość cenowa pomiędzy systemami jest znaczna. Wśród ciekawych opcji dostępnych w Dom i Woda możemy wymienić:

l  Zbiornik na deszczówkę Water Garden o pojemności 3000 l w cenie 4600,00 zł z dofinansowaniem deszczówki Bogatynia 2022 r. do 1000 zł
l  Zbiornik na wodę deszczową EkoLine o pojemności 340000, za którego zapłacisz 5600,00 zł.


Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania dotacji?

Podstawą jest wniosek na dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową. Jego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Należy do niego dołączyć:

l  tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja;
l  oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Bogatynia;
l  zgody właściciela/współwłaścicieli na wykonanie systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na nieruchomości (dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie jest jedynym właścicielem posesji lub też jedynie ich przedstawicielem).


Jak, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji na montaż zbiorników na deszczówkę?


Wniosek należy złożyć osobiście w:

 Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia w Biurze Obsługi Interesantów:
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Termin nie jest jasno określony. Wyznacznikiem natomiast jest czas zakończenia inwestycji. Zgodnie z regulaminem prace powinny być zakończone do 30 listopada 2022 r.


Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji

Po zakończeniu prac należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji na montaż zbiorników na deszczówkę Bogatynia 2022. Należy do niego dołączyć:

l  kserokopie rachunków i faktur związanych z inwestycją;
l  kopię zaświadczenia o przyjęcie zgłoszenia o prowadzeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia na budowę;
l  kopię pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane;
l  certyfikat lub aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność zakupionego systemu z obowiązującymi normami prawnymi;
l   odbioru technicznego, jeśli taki jest wymagany.

Z Dom i Woda masz większe szanse powodzenia

Czasu masz niewiele, jednak istnieje szansa na spełnienie tych wymagań. Większość systemów z Dom i Woda dostarczamy w ciągu kilku dni roboczych.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci z doborem odpowiedniego rozwiązania.

Pozostaje więc kwestia instalatorów. Przy zakupie urządzeń w naszym sklepie przekażemy Ci kontakty do profesjonalnej firmy z Twojego regionu, co pozwoli Ci przyspieszyć realizację inwestycji.i

Czytaj więcej o dotacjach na naszym blogu


Zobacz jak uzyskać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków
 

Galeria

Pozostałe wpisy