5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 2022 Możliwości Warunki Dokumentacja

Opublikowano dnia 25-11-2021

Dotacje do oczyszczalni ścieków 2023

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników wśród właścicieli gospodarstw domowych. Jest świetną, bo bardziej ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego betonowego szamba. Co więcej, już od kilku lat można uzyskać wsparcie finansowe do jej zabudowy. Wszystko wskazuje na to, że dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2023 będzie także kontynuowane.
Dzisiaj przedstawimy, jak uzyskać wsparcie i do kogo się o niego zwrócić.

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zobacz skuteczne oczyszczalnie Bioset z technologią złóż obrotowych, zadzwoń możemy o nich opowiedzieć więcej ... 


Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2023 - kto udziela dotacji

O wsparcie należy pytać w gminach, które otrzymują środki z dwóch źródeł. Najczęściej jest to odpowiadającym im Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast drugi sposób finansowania, dość rzadki, to bezpośrednie fundusze unijne. Otrzymuje je gmina, która realizuje własny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków — wysokość dofinansowania
Ostateczną wartość dotacji określa dana gmina, jeśli posiada na to odrębne środki. Jej wkład może wynieść nawet do 80% poniesionych kosztów.
W przypadku popularnego programu realizowanego przez WFOŚiGW w 2021 r. wysokość wsparcia wynosiła 40% poniesionych wydatków. Nie mogła przekroczyć jednak kwoty 12 000 zł.

W tym miejscu należy jednak wspomnieć o kosztach kwalifikowanych do dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotowane są:
 • zakup zbiornika wraz ze wszystkimi elementami systemu;
 • pełna instalacja tj. wynajęcie koparki i bezpośrednie prace montażowe.
Z dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyłączone są natomiast m.in.:
 • uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na budowę;
 • przeprowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • prace dodatkowe np. konieczność nasadzenia kwiatów i trawnika po przeprowadzonej instalacji lub ułożenia kostki brukowej, jeśli ta uległa zniszczeniu.

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zapytaj nas o markę Haba z technologią Green Shower (podlewanie ogrodu)


Dopłata do przydomowej oczyszczalni ścieków — wymagania w stosunku do beneficjentów

W tym wypadku wszystko zależy od regionu. Wytyczne udzielania dotacji mają zazwyczaj charakter ogólny. Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa w regulaminie własne warunki dopasowane do regionu.

Z pewnością elementami koniecznymi są:
 • stały meldunek właściciela posesji na terenie gminy,
 • lokalizacja nieruchomości w granicach gminy,
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zobacz oczyszczalnie bezprądowe marki Aqt Water


Wnioski na dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków — wymagana dokumentacja

Wszyscy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie, zobligowani są do złożenia wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej gminy lub w wersji papierowej w jej siedzibie.

Zazwyczaj należy do niego dołączyć:
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie prowadzenia budowy w jej granicach;
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy;
 • kopie zgłoszenia o planowaniu przeprowadzenia prac budowlanych na terenie posesji;
 • plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • wartość inwestycji

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zapoznaj się z polskim producentem oczyszczalni trzykomorowych Biotech


Rozliczenie na przydomową oczyszczalnię ścieków 2023

Zazwyczaj wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od momentu złożenia, a zgoda na dotacje zależy od kolejności ich wpłynięcia. Zawsze zatem warto się spieszyć.

Po zakończeniu inwestycji należy przedłożyć w urzędzie:
wniosek o rozliczenie dostępny również na stronach urzędu i w jego siedzibie;
dokumenty potwierdzające wykonanie budowy zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi planami;
kopie faktur/paragonów/rachunków dokumentujących wartość zakupu elementów systemu i koszty instalacji.

Zestaw retrofit do przeróbki szamba na oczyszczalnię polecany przez instalatorów i domiwoda.pl:
Sprawdź jak w łatwy sposób uniknąć kar za brak wywozu szamba w 2023 i 2024r. oraz jak uniknąć wysokich kosztów >>>

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków — bariery

Zazwyczaj uzyskanie dotacji na przydomową oczyszczalnię nie jest procesem żmudnym. Jednak czasem pojawiają się ograniczenia w przyznawaniu środków.
Jednym z nich może być grupa beneficjentów. Programy skierowane są głównie do osób indywidualnych. Jeśli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, która zajmuje więcej niż 50% jej powierzchni, wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie.

Inną barierą są plany rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w regionie. Jeśli zakładają one jej rozbudowę w ciągu najbliższych lat (zazwyczaj 3-4), uzyskanie dotacji również może być utrudnione.  

Nie wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków kwalifikują się na programy dotacyjne. Aby zdobyć dofinansowanie, należy wybrać te ekologiczne. Muszą one posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, a przynajmniej być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Dlatego jeszcze przed złożeniem wniosku należy dokładnie zasięgnąć informacji i przeanalizować wybór systemu.

W Dom i Woda znajdziesz szereg rozwiązań spełniających wszystkie te wymagania np.:

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Bio Solid dla 2/4 osób

Nowoczesna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc dla 6 osób

Zaawansowana Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc z przepompownią dla 6 osób


W Dom i Woda masz wszystko w jednym miejscu
Nie jesteś pewny, jaka przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dla Was odpowiednia?
Chcesz otrzymać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków?
Chcesz porady i rzetelnej informacji?
Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu dokumentacji na dofinansowanie?W Dom i Woda nie tylko prowadzimy sprzedaż ekologicznych rozwiązań dla domu. Posiadamy zespół ekspertów, którzy służą radą i pomocą, a analizę Twojej nieruchomości otrzymasz od nas gratis. Bezpłatnie przedstawimy Ci kilka rozwiązań, które dopasowane są do uwarunkowań gruntu w Twoim regionie oraz potrzeb Waszej rodziny.

Przekażemy Ci także kontakt do profesjonalnych firm w Twoim regionie, które dokonają fachowej instalacji, będącej gwarancją właściwego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie rozmawiamy o dotacjach, przepisach i montażu oczyszczalni. Dowiesz się dlaczego instalacja oczyszczalni jest opłacalna:
link do grupy

Przykładowe oczyszczalnie biologiczne polecane przez domiwoda.pl
OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA BIO SOLID/ 2- 4 osób / z deklaracją na integralny drenaż rozsączający
Biologiczna oczyszczalnia BioDisc dla 6 osób


Pozostałe wpisy