5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

Oczyszczalnia bezprądowa Aqt Water do 10 osób

przydomowa-oczyszczalnia-bezpradowa-smart-flow-10-rlm

Stan: Nowy produkt

Dostępność: Dostawa w ciągu 2-3 tygodni

Dane techniczne oczyszczalni:

Ilość RLM: 10osób
Średnia przepustowość: 1,5m3/d
Długość zbiorników:

Zbiornik1:226,5cm
Zbiornik2:226,5cm
Zbiornik3:157cm

Szerokość zbiorników:
Zbiornik1:122cm
Zbiornik2:122cm
Zbiornik3:157cm

Wysokość zbiorników:
Zbiornik1:179cm
Zbiornik2:179cm
Zbiornik3:215,5cm

Średnica wlotu/wylotu:11cm
Wysokość do wlotu:155,5cm
Wysokość do wylotu:29,5cm
Średnica pokrywy:
1: 64cm
2. 64cm

Waga: 600kg

16 997 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Oczyszczalnia działa bezprądowo , pracuje w technologii złoża zraszanego. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych.Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane do środowiska. Oczyszczalnia pracuje z wysoką skutecznosćiąw każdych warunkach- dzięki temu, że oczyszczalnia działa bezprądowo na jej prace nie wpłynie brak prądu czy nierównomierny dopływ ścieków bytowych.


Montaż


Polecamy doświadczonych zewnętrznych instalatorów, którzy są odrębnymi od Dom i Woda, działającymi na własny rachunek podmiotami prawnymi, do montaży zakupionych u nas przydomowych oczyszczalni. Polecani przez nas instalatorzy wykonują montaże na terenie całego kraju. Po zakupie oczyszczalni  przekazujemy kontakt do instalatora, który podczas bezpłatnej wizyty zaplanuje profesjonalną instalację urządzeń i przygotuje propozycję kosztu montażu.Jak oczyszczalnia oczyszcza ścieki?

1. Ścieki surowe dopływają do osodanika wstępnego, w którym ulegają wstępnemu podczyszczaniu, które polega na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń, opadają na dni zbiornika. Gromadzony osad ulega stabilizacji biologicznej w warunkach beztlenowych, znanej powszechnie jako fermentacja metanowa i trwająca 90-180dni. Sklarowane ścieki ze środkowej strefy zbiornika pozbawione zawiesin przepływają grawitacyjnie przez filtr do bioreaktora. Osadnik wstępny wymaga wybierania osadu minimalnie raz w roku, a maksymalnie raz na dwa lata.

2. Kiedy wstępnie ścieki  bytowe zostaną oczyszczone dopływają do bioreaktora, za pomocą perforowanych rur są równomiernie rozprowadzane na powierzchni złoza biofiltracyjnego

3. W bioreaktorze ścieki pzrepływają przez pierwszą warstwę biofiltracyjną, w której są biologicznie oczyszczanie, potem następuje biodegradacja zanieczyszczeń. Następnie przepływają przez warstwę napowietrzającą i w ostatnim kroku dopływają do warstwy biofiltracyjnej, oprócz właściwości biologicznego oczyszczania pełni rolę filtracyjną.

4. Złoże biofiltracyjne jest napowietrzane bez przerwy w sposób naturalny przez zastosowanie wentylacji niskiej i wysokiej oraz warstwy filtracyjnej z kształtek PP

5. Oczyszczone ścieki bytowe przepływają poza zbiornik bioreaktora i odprowadzane są do odbiornikaOGÓLNE ZASADY MONTAŻU OCZYSZCZALNI:

1.Wykonaj wykop.
2.Wykonując wykop zalecane jest na dnie projektowanego wykopu ostatnie 20 cm podkopać ręcznie w celu zabezpieczenia rodzimego gruntu przed osiadaniem oczyszczalni.
3.Wykonaj podsypkę pod zbiorniki oczyszczalni. Posadowij i wypoziomuj zbiorniki. Podsypka powinna być wykonana poprzez zmieszanie piasku z cementem w proporcji 3:1 (piasek : cement)
4.Sprawdź zgodność rzędnej posadowienia z projektem, sprawdź wypoziomowanie zbiornika.
5.Rozpocznij napełnianie osadnika wstępnego wodą
6.W czasie napełniania zbiornika wodą wykonaj obsypkę piaskiem (pamiętając przytym o usunięciu z niego ostrych kamieni) i chudym betonem. Obsypka powinna być wykonana równolegle do poziomu wody w zbiorniku.
7.Podłącz przyłącza kanalizacyjne i wentylacyjne