5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023 - śpiesz się i zdobądź nawet 12 000 zł

Opublikowano dnia 29-03-2022
Aktualizacja z dnia 27.04.2023r.


Urząd Miasta Krakowa po raz kolejny uruchomił program na dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023.

UWAGA!

Trzeba się jednak spieszyć, gdyż wnioski można składać tylko od 8 do 12 maja 2023r.
Jest się, o co starać. Można otrzymać nawet 12 000 zł wsparcia finansowego.


Jeśli jesteś mieszkańcem Krakowa lub prowadzisz działalność na terenie miasta, zebraliśmy dla Ciebie wszystkie niezbędne informacje. Dowiedz się, jakie wymagania musisz spełnić, ubiegając o dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023. 


Dotacja na wsparcie mikroretencji Kraków 2023 - cele

Program Urzędu Miasta Krakowa przewiduje szerokie wsparcie obejmujące wsparcie finansowe do systemów małej retencji, które w realny sposób przyczyniają się do poprawy gospodarki wodnej na terenie miasta.

Dofinansowaniem do deszczówki Kraków 2023
objęty jest zatem zakup i montaż:
 • systemów nawadniających tereny zielone w tym ogrody itp.
Tak rozbudowana lista systemów na dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023 daje szerokie możliwości aranżacji przestrzeni ekologicznej zarówno w prywatnych ogrodach, na mniejszych działkach, jak i nieruchomościach firmowych.


Beneficjenci

Lista osób, które mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do mikroretencji Kraków 2023 jest dość długa. Podobnie, jak w roku ubiegłym są to:
 • osoby fizyczne
 • przedsiębiorcy;
 •  wspólnoty mieszkaniowe
 •  osoby prawne
 •  jednostki samorządu terytorialnego

Wysokość dofinansowania do deszczówki Kraków 2023


Ze względu na znajomość tematu, zajmiemy się tutaj przede wszystkim wsparciem na zbiorniki naziemne i podziemne.

Beneficjenci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację dokumentów, mogą uzyskać dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023 w wysokości  do 80% poniesionych kosztów koniecznych, w kwotach brutto:


1. na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, lecz nie więcej niż 12 000 zł i nie więcej niż poniesione koszty konieczne;

2. na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, lecz nie więcej niż 1200 zł i nie więcej niż poniesione koszty konieczne, minimalna pojemność zbiornika lub minimalna sumaryczna pojemność kilku zbiorników wynosi 400 l;

3. na wykonanie systemu bioretencji w wysokości 1000 zł za każdy pełny m3 pojemności systemu, lecz nie więcej niż 12 000 zł; minimalna pojemność systemu 1 m3 ;

4. na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe w wysokości 200 zł za 1 mb drenażu, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

5. na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów w wysokości 50 zł za 1 m2 powierzchni terenu, lecz nie więcej niż 12 000 zł;

6. na wykonanie zielonego dachu – w wysokości 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, lecz nie więcej niż 12 000 zł; minimalna powierzchnia zielonego dachu to 20 m², kąt nachylenia max. 30°, grubość warstw substratu: dach ekstensywny – min. 8 cm, dach intensywny – min. 25 cm
na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć:


UWAGA: Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w ramach pomocy de minimis.


Kosztami kwalifikowanymi (koniecznymi) dofinansowania do deszczówki Kraków 2023 są tylko wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej oraz związane z zakupem i montażem systemów małej retencji. Nie wlicza się do nich m.in.
 •  uzyskania pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji;
 •  przygotowania dokumentacji;
 • oczyszczenia terenu np. wywiezienia gruzu powstałego w wyniku inwestycji.


Dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023 - konieczne dokumenty

Wniosek to nie wszystko. Osoby fizyczne muszą do niego dołączyć także zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym:
 •   zgodę współmałżonka jeśli nieruchomość należy do wspólnoty małżeńskiej;
 •   zgodę i upoważnienie wszystkich współwłaścicieli, jeśli osoba składająca wniosek do nich nie należy
Przedsiębiorcy wraz z wnioskiem na dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023 muszą przedłożyć także wszelkie niezbędne oświadczenia wymagane przy pomocy de minimis i objęte osobnym regulacjami prawnymi.

Wzory wszystkich dokumentów dostępne są na stronie urzędu w Biurze Informacji Publicznej.

Jak i gdzie złożyć dokumenty:

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Kraków 2023 przyjmowane są tylko 0d 8 do 12 maja 2023r.  Należy się więc spieszyć.

Dokumenty można składać:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej:

− składa się w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa;
− składa się w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8); 3
− przesyła się na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków, przy czym decyduje data dzienna wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.


Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej:

− opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
− podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.plRozliczenie końcowe

Zgodnie z uchwałą beneficjenci zobowiązują się do rozliczenia dotacji zgodnie z umową dotacyjną, w której jest zapis do 2 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji .

Szczegółowe terminy określać będzie indywidualnie umowa dotacyjna.Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji w ramach mikroretencji Kraków 2023


Aby uzyskać wsparcie w ramach dofinansowania do deszczówki Kraków 2023 w zakresie instalacji podziemnego zbiornika należy wniosku:

 •   fakturę lub rachunkiek wystawiony z tytułem montażu lub modernizacji, wyszczególniającym koszty osobno dla każdego zadania,
 •   fakturę lub rachunek z wystawionym tytułem zakupu towarów dla wykonania zadania;
 •   oświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę, że wyszczególnione towary z faktur zakupowych zostały przeznaczone na realizację zadania objętego dotacją,
 •   dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie i po realizacji zadani
 •    oświadczenie wnioskodawcy o upoważnieniu do korzystania z dokumentacji fotograficznej;                                                                                                                                           


Natomiast w przypadku rozliczenia dotacji na instalację zbiornika naziemnego beneficjent powinien złożyć wniosek wraz z:

 •   fakturą lub rachunkiem wystawionym z tytułem zakupu towarów dla wykonania zadania, przy czym będzie on akceptowany tylko wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej
 •  oświadczeniem beneficjenta o podłączeniu do rynny naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu, o pojemności minimum 200 l oraz o wykorzystaniu do tego celu towarów objętych fakturą zakupową,
 •   dokumentacją fotograficzną wykonaną w trakcie i po realizacji zadania,
 •   oświadczeniem wnioskodawcy o upoważnieniu do korzystania z dokumentacji fotograficznej.
 • Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa


Dom i Woda doradzi

Dom i Woda to miejsce, w którym znajdziesz szereg ekologicznych rozwiązań, dzięki którym stworzysz przestrzeń przyjazną środowisku. Posiadamy najwyższej klasy zbiorniki naziemne i podziemne, skrzynie i tunele rozsączające i studnie chłonne spełniające wszystkie wymogi europejskie. Dzięki temu masz gwarancję wysokiej jakości. 
Jedna nie jesteśmy tylko sklepem. Doradzamy naszym klientom, pomagając im wybrać rozwiązanie dopasowane do ich potrzeb. Bierzemy pod uwagę:
 •   wielkość dachu, z którego będzie zbierana woda
 •   rodzaj gruntu
 •   wysokość wód gruntowych
 •   średni roczny opad w regionie
 •   ilość osób w gospodarstwie domowy
 •  
Skontaktuj się z nami, jeśli nie chcesz kupować kota w worku. Z nami zyskasz pewność trafionej inwestycji, która będzie funkcjonalna i praktyczna przez dekady.
Współpracujemy z profesjonalnymi firmami montażowymi z całej Polski - także z regionu Krakowa. Przekażemy Ci do nich kontakt. Instalacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta. To zapewnia optymalne wykorzystanie systemów, satysfakcję z użytkowania przez dekady oraz utrzymanie warunków gwarancji.
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy