5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2023 - wypełnij wniosek i skorzystaj nawet z 10 000 zł wsparcia.

Opublikowano dnia 30-03-2022

Dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2023 - kto może skorzystać?

Aktualizacja: 8 luty 2023

Urząd Miasta w systemie ciągłym prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2023. Kwota wsparcia nie jest mała. Beneficjenci mogą liczyć nawet na 10 000,00 zł. Zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje o programie. Przeczytaj, jeśli jesteś mieszkańcem Gdyni lub przedsiębiorcą działającym w granicach miasta.


Grupa beneficjentów jest dość rozbudowana. Urząd Miasta udziela dotacji na małą retencję Gdynia 2023:


- osobom fizycznym
- osobom prawnym
- przedsiębiorcom
- wspólnotom mieszkaniowym

Jakie inwestycje objęte są dotacją?

Celem programu jest poprawa mikroretencji w granicach miasta. Wsparcie finansowe udzielane jest na wszelkie systemy, które pozwalają zbierać, gromadzić i wykorzystywać wodę w miejscu jej opadu, uniemożliwiając jej odpływ np. do kanalizacji.


Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2023 można więc składać na budowę i montaż:

- naziemnych zbiorników na wodę deszczową

- podziemnych zbiorników na wodę opadową

- ogrodów deszczowych w pojemnikach i gruncie

- tuneli i skrzynek rozsączających

- oczek wodnych

- studni chłonnych

- nawierzchni przepuszczalnych ścieżek i podjazdów.


Lista inwestycji jest niezwykle rozbudowana. Pozwala na wprowadzenie ekosystemu mikroretencji dopasowanego do aranżacji i charakteru nieruchomości.


Wysokość dofinansowania do deszczówki Gdynia 2023

Beneficjenci bez względu na grupę, którą reprezentują oraz na rodzaj inwestycji, mogą uzyskać 80% zwrotu kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji nie może jednak przekroczyć 10 000 zł.

Dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2022 przeznaczone jest na zakup wszystkich elementów niezbędnych do instalacji oraz poprawnego działania systemów. Ponadto do kosztów kwalifikowanych zaliczane są prace montażowe.

Uwaga:

Niezwykle istotny jest fakt, że zwrot przyznawany jest tylko na wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej. Wszystkim wnioskodawcom zaleca się więc cierpliwość do momentu dopełnienia formalności związanych z dofinansowaniem do deszczówki Gdynia 2022.


Przedsiębiorcom dotacja udzielana jest w formie pomocy de minimis.


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2023


Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia. Jednak on sam nie wystarczy. Należy do niego dołączyć także:

-  kopię aktu prawnego potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie przeprowadzona inwestycja

-  zgodę współmałżonka, jeśli działka jest wspólnotą małżeńską

- zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym

- pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa reprezentant właścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - stosowną uchwałę

- rodzaj i opis inwestycji

- zgodę konserwatora zabytków, jeśli taka jest wymagana

- zdjęcia nieruchomości sprzed rozpoczęcia inwestycji

Przedsiębiorcy powinni jeszcze złożyć wszystkie niezbędne dokumenty konieczne przy wsparciu de minimis.


Gdzie i jak złożyć dokumenty?

Program ma charakter ciągły. Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Gdynia 2022 rozpatrywane są do momentu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na ten cel na dany rok. Dokumenty, które wpłyną po tym czasie, będą rozpatrywane w kolejnym roku.

Wnioski należy złożyć:

- osobiście w:

Wydziale Środowiska

Referat Ekorozwoju

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Numer pokoju: 515

- przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny:

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,

81-382 Gdynia


Kolejne kroki


Po pozytywnym rozpatrzeniu podpisywana jest umowa dotacyjna, która szczegółowo określa terminy wykonania oraz sposób rozliczenia inwestycji.

Jednak zgodnie z uchwałą Beneficjent w ciągu 30 dni od zakończenia prac musi złożyć wniosek o rozliczenie dotacji na deszczówkę Gdynia 2022.


Wśród wymaganych wówczas dokumentów znajdują się:

- oświadczenie o przeprowadzeniu inwestycji zgodnie z przedłożonymi planami

-  faktury dokumentujące poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty

-  protokół zdawczo-odbiorczy

-  zgłoszenie o pozwolenie na budowę, jeśli takie było wymagane

-  zgody wodnoprawne, jeśli były wymagane

-  fotografie z każdego etapu inwestycji


Wypłata ustalonej wysokości dofinansowania do deszczówki Gdynia 2023 następuje na konto lub w formie gotówki w kasie Urzędu Miasta Gdynia.

Beneficjent zobowiązany jest utrzymać inwestycję przez 5 lat. W przeciwnym razie kwota będzie podlegała zwrotowi.


Dom i Woda - fachowe doradztwo

W Dom i Woda posiadamy szereg ekologicznych rozwiązań, które umożliwiają stworzenie przyjaznego otoczenia zarówno wokół domu, jak i w firmie. Wszystkie nasze produkty posiadają stosowne certyfikaty, a doskonała jakość gwarantuje satysfakcję z użytkowania przez dekady.

Jednak nie jesteśmy tylko sklepem. W Dom i Woda zajmuje się doradztwem w kwestii wyboru odpowiednich rozwiązań. Zależy nam bowiem na zadowoleniu klienta z trafnej decyzji. W przypadk podziemnych zbiorników na wodę deszczową, skrzynek i tuneli rozsączających poddajemy analizie takie elementy jak:

 1. wielkość dachu, z którego zbierana będzie deszczówka

 2. rodzaj gruntu

 3. wysokość wód gruntowych

 4. średni roczny opad w regionie

 5. liczba osób w gospodarstwie domowym

Dopiero po rozważeniu tych części składowych, proponujemy klientom różne rozwiązania, które spełnią ich oczekiwania.

Współpracujemy także z siecią profesjonalnych firm montażowych - także z regionu Gdyni. Dzielimy się kontaktem, aby dać Klientom pewność, że system został prawidłowo zainstalowany. To gwarantuje jego optymalne funkcjonowanie.

Skontaktuj się z nami.Galeria

Pozostałe wpisy