5,0 Opinie w Google opinie z Google

Skorzystaj z dofinansowania do deszczówki Poznań 2023 - wnioski można składać tylko do 27 kwietnia 2023r.

Opublikowano dnia 25-05-2022

Aktualizacja informacji z dnia 27 marca 2023r.


W tym roku Urząd Miasta Poznania przeznaczył 900 tys. na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023. 
Śpiesz się jednak.  Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 można składać tylko do 27 kwietnia br. lub do wyczerpania środków.

Jeśli jesteś mieszkańcem tego miasta oraz posiadasz nieruchomość zlokalizowaną w jego granicach, a marzą Ci się ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Zebraliśmy tu wszystkie najważniejsze informacje. 

Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 - beneficjenci

Grupa osób, które mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na zakup systemów małej retencji w Poznaniu 2023 jest dość długa. Obejmuje:
l  osoby fizyczne;
l  osoby prawne;
l  przedsiębiorców;
l  spółdzielnie mieszkaniowe;
l  wspólnoty mieszkaniowe.

Cele dofinansowania do deszczówki Poznań 2023 r.

Dotacją objęte są inwestycje na systemy gromadzenia wody deszczowej i do ponownego jej wykorzystywania w miejscu powstania opadu.

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 można składać na:
l  muldy chłonne;
l  ogrody deszczowe w gruncie lub w pojemniku.

Dotacją objęty jest zarówno montaż nowych systemów, jak i modernizacja już istniejących.Wysokość dotacji

Kwota dotacji do deszczówki Poznań 2023 wynieść może maksymalnie 6000 zł i pokrywać 80% kosztów kwalifikowanych. 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą liczyć na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 w wysokości 80% poniesionych wydatków, do kwoty 50 000 zł.

Koszty kwalifikowane obejmują:

l  zakup systemów małej retencji wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do ich prawidłowej instalacji;
l  montaż;
l  koszty modernizacji istniejących systemów deszczowych.

Dotacją do deszczówki Poznań 2023 nie objęte są natomiast wydatki na m.in.:

l  dostosowanie infrastruktury technicznej do instalacji systemów retencyjnych;
l  uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń;
l  sporządzenie dokumentacji technicznej instalacji.

UWAGA:

l  Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 nie dotyczy również kwoty VAT, którą przedsiębiorcy mogą odliczyć.
l  Ustawodawca wprowadził zakaz podwójnego finansowania. Oznacza to, że nie można składać wniosku na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 na inwestycje dotowane z innego źródła niż prywatne.
l  Zwracane są tylko wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej. Zalecamy więc cierpliwość.


Wymagane dokumenty

Podstawą jest prawidłowo wypełniony wniosek na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023, którego wzór znaleźć można m.in. na stronie Urzędu Miasta Poznań 

Jednak on sam nie wystarczy. Wśród obligatoryjnych dokumentów znajdują się jeszcze:
l  kopia aktu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;
l  odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 30 dni od daty złożenia wniosku;
l  oświadczenie o podatku VAT (dotyczy wszystkich wnioskodawców);
l  oświadczenie o niepobieraniu dofinansowania do inwestycji z innych źródeł.

Ponadto, w zależności od sytuacji indywidualnej, wnioskodawcy powinni dołączyć:

l  zgodę wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji, jeśli wnioskodawca nie ma wyłącznego prawa do dysponowania nieruchomością;
l  pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich właścicieli do reprezentowania ich przez wnioskodawcę w zakresie dopełniania formalności i realizowania inwestycji;
l  wszystkie oświadczenia wymagane przy pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców;
l  aktualny odpis z CEIdG - dotyczy przedsiębiorców.

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023 - jak, gdzie i kiedy?

Dokumenty można składać:


l  drogą pocztową, przesyłając listem poleconym na adres:
Urzędu Miasta Poznania, z dopiskiem "Mała retencja"
pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
l  za pośrednictwem platformy ePUAP;
l  osobiście w Biurze Podawczym funkcjonującym pod podanym wyżej adresem. 

Nabór wniosków na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2023  trwa od  28 marca 2023 i potrwa do 27 kwietnia 2023 lub do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Dokumenty rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia, przy czym liczy się data stempla pocztowego w przypadku wybrania tej metody.


Przyznanie i rozliczenie dotacji
Urząd Miasta Poznania zobligowuje się do podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania do deszczówki Poznań 2023 w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej i kompletnej dokumentacji.


Po tym czasie następuje podpisanie umowy dotacyjnej i Beneficjent może przystąpić do realizacji inwestycji. Czas jej zakończenia upływa 31 października 2023 r. Do tego dnia Beneficjent powinien złożyć:

l  wniosek o rozliczenie dotacji do deszczówki Poznań 2023 zgodnie z opracowanym wzorem;
l  protokół zdawczo-odbiorczy prac;
l  dokumenty finansowe (faktury, rachunki) potwierdzające wysokość wydatków;
l  dokumentację fotograficzna - 4-5 zdjęć.


Dom i Woda - profesjonalny sklep i fachowe doradztwo


W naszym sklepie znajdziesz dokładnie to, czego szukasz. Posiadamy różnorodne systemy małej retencji, które pozwolą Ci zagospodarować przestrzeń w sposób ekologiczny, a także zmniejszyć rachunki za wodę.

Oferujemy podziemne zbiorniki na wodę deszczową od 1m3 do 16m3 idealne do domów mieszkalnych, przedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych.

Działkowicze i właściciele mniejszych nieruchomości znajdą u nas designerskie naziemne zbiorniki na wodę deszczową, które poza swoją praktyczną stroną charakteryzują się wyjątkową estetyką. Ozdobią dom zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.

Jednak jesteśmy nie tylko sklepem. Prowadzimy też fachowe doradztwo. Bezpłatnie przeanalizujemy lokalizację Twojej nieruchomości, rodzaj gruntu, średni opad w regionie oraz ilość osób w gospodarstwie. Na tej podstawie otrzymasz propozycje dopasowane dokładnie dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami, zwłaszcza że czasu zostało niewiele i szkoda tracić go na szukanie “po omacku”.

 

 

 

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy