5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do zbierania deszczówki Gdańsk 2023r

Opublikowano dnia 07-09-2022
Dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2022/ 2023 - jeszcze zdążysz skorzystać

Ciągle przyjmowane  są wnioski na dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2023. Warto się o nie ubiegać, gdyż władze miasta gotowe są sfinansować nawet 100% wydatków.  Co więcej, dotacja udzielana jest na inwestycje zakończone w zeszłym i w tym roku.

Jeśli jesteś mieszkańcem miasta, posiadasz nieruchomość w jego granicach i jesteś zainteresowany ekologicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, jakimi są systemy retencyjne, poniżej znajdziesz niezbędne informacje, które ułatwią Ci złożenie wniosku na dofinansowanie deszczówki Gdańsk 2023.

Beneficjenci - sprawdź, czy jesteś jednym z nich

Zapewne tak, gdyż Urząd Miasta ujął w programie właściwie wszystkie grupy. Dotacje na instalację systemów małej retencji w Gdańsku mogą uzyskać:
l  osoby fizyczne;
l  osoby prawne;
l  przedsiębiorcy,
l  wspólnoty mieszkaniowe,
l  spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2023?

Dotacje przydzielane są na montaż nowych systemów małej retencji, których celem jest odprowadzenie wód opadowych do gruntu w miejscu powstania lub bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Można zatem uzyskać dofinansowanie do deszczówki Gdańsk na:

Wszystkie te rozwiązania są innowacyjnym sposobem na dołożenie cegiełki do walki z suszą i ratowania planety.
l  Zapobiegają marnotrawieniu bezcennej, słodkiej wody opadowej.
l  Zasilają grunt, minimalizując zjawisko suszy;
l  Zapobiegają lokalnym podtopieniom. 


Jaka jest wysokość dofinansowania do deszczówki Gdańsk 2023?

Urząd Miasta Gdańska zdecydował się zwracać nawet 100% wartości inwestycji. Ograniczeniem jest natomiast kwota.
Osoby fizyczne, prawne i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot do 4000 zł.
Tymczasem dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych maksymalna kwota dotacji na instalację systemów małej retencji wynosi 10 000,00 zł.

UWAGA:
Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

Wymagane dokumenty

Obligatoryjny jest wniosek, którego wzór znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdańsk. Należy do niego dołączyć:
l  oświadczenie wnioskującego o posiadaniu zgody wszystkich właścicieli na przeprowadzenie inwestycji, jeśli osoba wnioskująca nie jest jedyną posiadającą tytuł do dysponowania nieruchomością;
l  protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie inwestycji;
l  kserokopie rachunków lub faktur VAT dotyczących montażu systemów małej retencji;
l  oświadczenie (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku), że wniosek o dotację nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej,
l  przedsiębiorcy muszą udzielić wszystkich informacji i złożyć oświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielania tego typu wsparcia.


Gdzie i jak należy składać wnioski o dotacje na montaż systemów retencji Gdańsk 2023 ?


Są dwa sposoby dostarczenia dokumentów. Można to zrobić osobiście, składając wnioski w Biurze przydzielonym do obsługi danego regionu.
l  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu
l  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu
l  ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Wnioski można również wysłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpłynięcia do Urzędy Miasta Gdańska. 

W Dom i Woda służymy pomocą
Masz dodatkowe pytania dotyczące zalet i funkcjonalności systemów rozsączających lub nie wiesz, które rozwiązanie będzie dla Ciebie optymalne?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości, bezpłatnie doradzimy i pomożemy w wyborze.

Z nami nie musisz się też martwić, że nie zdążysz ze złożeniem wniosku na dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2023. Większość systemów rozsączających dostępna jest w Dom i Woda od ręki. Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

Natomiast jeśli masz problem ze znalezieniem profesjonalnej firmy montażowej w regionie Gdańska, równie chętnie przyjdziemy z pomocą. Współpracujemy z siecią instalatorów, którzy montują systemy zgodnie z zaleceniami producenta - fachowo i szybko tak, aby optymalnie wykorzystać ich możliwości, a Tobie zapewnić satysfakcję z trafnego wyboru.

Skontaktuj się z nami.

Galeria

Pozostałe wpisy