5,0 Opinie w Google opinie z Google

"Pszczyna łapie deszczówkę" – nowy program dotacji 2023

Opublikowano dnia 29-12-2022

"Pszczyna łapie deszczówkę"

 
Urząd Gminy Pszczyna przyjmuje wnioski na dofinansowanie deszczówki Pszczyna od 1 stycznia 2023 roku. Masz  szansę na zwrot poniesionych wydatków w kwocie 2500 zł. Przepisy w zakresie udzielania przez gminę Pszczyna dotacji będą obowiązywały do 30 czerwca 2024 roku.
 
Poniżej zebraliśmy wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie do deszczówki Pszczyna 2023.
 
 
Kto może być wnioskodawcą ? 
 
Ubiegającym się o dotację może być: 
1. właściciel,
2. współwłaściciel
3. użytkownik wieczysty nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.
 
Cele programu 
Projekt zrealizuje cel utrzymania zasobów wód gruntowych oraz poprawy lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie retencji wód na terenie gminy Pszczyna.
 

Jakie urządzenia można zamontować w ramach dotacji na deszczówkę Pszczyna 2023 ?

 
1) podziemny zbiornik na  deszczówkę o pojemności co najmniej 1 m3/ 1000l
naziemny, wolnostojący 
Przykład zakupu z naszego sklepu domiwoda.pl
https://www.domiwoda.pl/p952,zbiornik-na-deszczowke-blue-rain-1000-l.html  
 
2) system bioretencji (system o pojemności nie mniejszej niż 5 m3 i nie większej niż 10 m3 z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze jak i okresowe zalanie oraz właściwości przepuszczalnych gruntu, np.: ogrody deszczowe, oczka wodne)
 
3) urządzenia retencyjno - rozsączające tj. instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne, o pojemności co najmniej 1 m3.

Przykład zakupu z naszego sklepu domiwoda.pl
https://www.domiwoda.pl/p1254,studnia-chlonna-zestaw-tuneli-rozsaczajacych-1200l-na-100m2-dachu.html 
https://www.domiwoda.pl/p921,zestaw-skrzynek-rozsaczajacycheco-bloc-6-szt-na-100-m-2-dachu.html 
https://www.domiwoda.pl/p919,studnia-chlonna-1000l-srednica-wlazu3-0-cm.html 
 
 
 
Jaka jest wysokość dofinansowania deszczówki Pszczyna 2023?
 
Wysokość dotacji dotyczy 100 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Maksymalna kwota dotacji wynosić będzie 2.500,00 zł na jedną inwestycję, gospodarstwo domowe.
 
 
UWAGA:
Dotacja obejmie wyłącznie konieczne koszty realizacji inwestycji tj. kosztu zakupu, wykonania oraz montażu elementów wchodzących w skład urządzeń, a także koszty zakupu urządzeń połączonych funkcjonalnie z instalacją przeznaczonych bezpośrednio do wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

 

Czy to wystarczy?

 
Rozpiętość cenowa pomiędzy systemami jest znaczna. Wśród ciekawych opcji dostępnych w Dom i Woda możemy wymienić:
l  Zbiornik na deszczówkę Water Garden o pojemności 3000 l w cenie 4600,00 zł z dofinansowaniem deszczówki Bogatynia 2022 r. do 1000 zł
l  Zbiornik na wodę deszczową Water Garden 5000 l w cenie ok. 6300,00 zł
l  Zbiornik na wodę deszczową EkoLine o pojemności 340000, za którego zapłacisz 5600,00 zł.
 
Cytujemy co powiedział Radny Arkadiusz Gardiasz na temat programu "Pszczyna łapie deszczówkę"
 
- Zależało nam na stworzeniu spójnych oraz kompleksowych rozwiązań, mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji wśród mieszkańców gminy Pszczyna. Dzisiejsze zmiany klimatyczne, których doświadczamy, wymagają szybkich i zdecydowanych działań. Umiejętne wykorzystanie małej retencji winno być nie tylko dobrą praktyką, ale także naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika z konieczności przystosowania się do zachodzących zmian klimatu - mówi radny Arkadiusz Gardiasz.
 
 
 
Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania dotacji? Jak, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji na montaż zbiorników na deszczówkę? Jakie dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji?
 
Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do 31 marca - w roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji. Termin rozpoczęcia procedury naboru zostanie ogłoszony. Wówczas przedstawimy szczegółowe zasady udzielania dotacji.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Przepisy w zakresie udzielania przez gminę Pszczyna dotacji będą obowiązywały do 30 czerwca 2024 roku.
 
Czasu masz niewiele, jednak istnieje szansa na spełnienie tych wymagań. Większość systemów z Dom i Woda dostarczamy w ciągu kilku dni roboczych.
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci z doborem odpowiedniego rozwiązania.
 
 
Pozostaje więc kwestia instalatorów. Przy zakupie urządzeń w naszym sklepie przekażemy Ci kontakty do profesjonalnej firmy z Twojego regionu, co pozwoli Ci przyspieszyć realizację inwestycji.


Więcej informacji o dotacjach przeczytasz tutaj dotacje do deszczówki i dotacje do oczyszczalni
Galeria

Pozostałe wpisy