5,0 Opinie w Google opinie z Google

DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2023

Opublikowano dnia 19-02-2023

Dotacje do oczyszczalni ścieków 2023 - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków


Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem, które zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników wśród właścicieli gospodarstw domowych. Jest świetną, bo bardziej ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego betonowego szamba. Co więcej, już od kilku lat można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wszystko wskazuje na to, że dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2023 będzie także kontynuowane.


Dzisiaj przedstawimy, jak uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jakie kryteria należy spełnić, jakie są warunki udzielenia dotacji, jaka jest wysokość dopłaty i do kogo się zwrócić w celu realizacji programu, żeby dostać dofinansowanie. Na jakie dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków można liczyć? Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty załączyć?


Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zobacz skuteczne oczyszczalnie Bioset z technologią złóż obrotowych, zadzwoń możemy o nich opowiedzieć więcej ... Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2023 - kto udziela dotacji na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków


Dotacja na oczyszczalnię przydomową - co trzeba wiedzieć? Jak uzyskać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków? Jaka powinna być kolejność składania dokumentów do Urzędu Gminy? Jak dostać i ile wynosi dofinansowanie do oczyszczalni biologicznej? O wsparcie należy pytać w gminach, które otrzymują środki z dwóch źródeł. Najczęściej jest to odpowiadającym im Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast drugi sposób na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to bezpośrednie fundusze unijne. Unia Europejska zapewnia dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków gminie, która realizuje własny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.


Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków - wysokość dofinansowania oczyszczalni. Na jaką kwotę dopłaty do oczyszczalni przydomowych można liczyć po tym jak złożenie wniosku zostanie pozytywnie rozpatrzone?


Ostateczną wartość dotacji określa dana gmina, jeśli posiada na to odrębne środki. Jej wkład może wynieść nawet do 80% poniesionych kosztów. W przypadku popularnego programu realizowanego przez WFOŚiGW w 2021 r. wysokość wsparcia wynosiła 40% poniesionych wydatków. Nie mogła przekroczyć jednak kwoty 12 000 zł. Na podstawie decyzji banku WFOŚiGW udziela dotacji na inwestycję w przydomową oczyszczalnię ścieków. Spis banków, które honorują program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW. Procedurę należy uruchomić przed zakupem i montażem przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Wnioski w kwestii takiej jak dotacja do przydomowej oczyszczalni ścieków, koniecznie trzeba złożyć zanim sfinalizuje się zakup oczyszczalni i jej montaż. Nie otrzyma się dofinansowania, jeśli budowa zostało zakończona przed terminem złożenia wniosku.


W tym miejscu należy jednak wspomnieć o kosztach kwalifikowanych do dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków.


Dotowane są:

 • zakup zbiornika wraz ze wszystkimi elementami systemu i montażem urządzenia;
 • pełna instalacja tj. wynajęcie koparki i bezpośrednie prace montażowe.

Z dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyłączone są natomiast m.in.:

 • uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na budowę;
 • przeprowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • prace dodatkowe np. konieczność nasadzenia kwiatów i trawnika po przeprowadzonej instalacji lub ułożenia kostki brukowej, jeśli ta uległa zniszczeniu.

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zapytaj nas o markę Haba z technologią Green Shower (podlewanie ogrodu)Dopłata do przydomowej oczyszczalni ścieków — wymagania w stosunku do beneficjentów


Przydomowa oczyszczalnia ścieków dofinansowanie - jaki wniosek należy złożyć? W tym wypadku wszystko zależy od regionu. Jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie z gminy jest najczęściej spotykane. Dofinansowanie przydomowa oczyszczalnia ścieków - jakie wytyczne trzeba spełnić? Wytyczne udzielania dotacji mają zazwyczaj charakter ogólny. Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa w regulaminie własne warunki i kwoty wypłaty dofinansowania dopasowane do regionu.


Z pewnością elementami koniecznymi są:

 • stały meldunek właściciela posesji na terenie gminy (jego wzór najczęściej można znaleźć na stronie gminy),
 • lokalizacja nieruchomości w granicach gminy,
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zobacz oczyszczalnie bezprądowe marki Aqt Water


Wnioski na dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków — Jaka jest wymagana dokumentacja, aby otrzymać dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków?


Wszyscy, których interesuje dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków, zobligowani są do złożenia wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Wzór wniosku o dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowej znajduje się na stronie internetowej gminy lub w wersji papierowej w jej siedzibie.


Zazwyczaj do wniosku o dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie prowadzenia budowy w jej granicach;
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową oczyszczalni ścieków i prac dodatkowych, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy;
 • kopie zgłoszenia o planowaniu przeprowadzenia prac budowlanych na terenie posesji;
 • plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • wartość inwestycji.

Oczyszczalnie polecane przez instalatorów i domiwoda.pl:
Zapoznaj się z polskim producentem oczyszczalni trzykomorowych Biotech


Rozliczenia i wypłaty dofinansowania na przydomową oczyszczalnię ścieków 2023


Zazwyczaj wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od momentu złożenia, a zgoda na dotacje na oczyszczalnie przydomowe zależy od kolejności ich wpłynięcia. Dotacja do oczyszczalni przydomowej może być znaczną kwotą, więc warto się spieszyć.


Po zakończeniu inwestycji należy przedłożyć w urzędzie:

 • wniosek o rozliczenie dostępny również na stronach urzędu i w jego siedzibie;
 • wymagane dokumenty potwierdzające wykonanie budowy zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi planami;
 • kopie faktur/paragonów/rachunków dokumentujących wartość zakupu elementów systemu i koszty instalacji systemów, które oczyszczają ścieki na drodze procesów biologicznych.

Zestaw retrofit do przeróbki szamba na oczyszczalnię polecany przez instalatorów i domiwoda.pl:
Sprawdź jak w łatwy sposób uniknąć kar za brak wywozu szamba w 2023 i 2024r. oraz jak uniknąć wysokich kosztów >>>Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków z funduszu ochrony środowiska i funduszy unijnych - bariery


Zazwyczaj uzyskanie dotacji na przydomową oczyszczalnię nie jest procesem żmudnym. Jeśli chodzi o domowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie czasami nie jest możliwe z powodu ograniczeń w przyznawaniu środków. Dofinansowanie do oczyszczalni biologicznej może nie zostać przyznane ze względu na różnorodne czynniki.


Jednym z nich może być grupa beneficjentów. Oczyszczalnia ścieków przydomowa dofinansowanie - programy skierowane są głównie do osób indywidualnych (osób fizycznych). Jeśli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, która zajmuje więcej niż 50% jej powierzchni, przydomowa oczyszczalnia ścieków dopłaty może nie uzyskać.


Inną barierą są plany rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w regionie. Oczyszczalnia biologiczna dofinansowanie, a sieć kanalizacyjna. Czasami budowa sieci kanalizacyjnej wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania. Jeśli gmina zakłada jej rozbudowę w ciągu najbliższych lat (zazwyczaj 3-4), przydomowa oczyszczalnia dofinansowanie może zostać nie przyznane.


Program ma na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w rezygnacji z tradycyjnych szamb. W przypadku problemów gospodarki ściekowej i braku możliwości budowy sieci kanalizacyjnej, środki na sfinansowanie instalacji (dotacja oczyszczalnia przydomowa) najczęściej zostają przyznawane. Unia Europejska prowadzi proekologiczną politykę, współpracując z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i wieloma innymi instytucjami gospodarki wodnej oraz producentami oczyszczalni. Na oczyszczalnie biologiczne dofinansowanie jest przyznawane jeśli pewne warunki są spełnione.


Nie wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków kwalifikują się na programy dotacyjne. Oczyszczalnia przydomowa dofinansowanie nie zawsze jest przyznawane. Aby zdobyć dofinansowanie, należy wybrać ekologiczne rozwiązania. Urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, a przynajmniej być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Dlatego jeszcze przed złożeniem wniosku należy zasięgnąć informacji i przeanalizować wybór systemu. Na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dofinansowanie najczęściej jest przyznawane, szczególnie na te znakowane znakiem bezpieczeństwa CE. Jednak to, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zależy od kilku czynników. Wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie, a dotacje z funduszy mogą nie zostać przyznane, jeśli nie złoży się dokumentów odpowiednio wcześnie przed zakupem i montażem urządzenia. W takim przypadku jest jeszcze możliwość otrzymania kredytu preferencyjnego na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, czyli inwestycję określoną we wniosku. Otrzymanie dofinansowania może znacząco wpłynąć na stan budżetu gospodarstwa.


W Dom i Woda znajdziesz szereg rozwiązań spełniających wszystkie te wymagania np.:

 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków Bio Solid dla 2/4 osób - Bio Solid dla 2/4 osób
 • Nowoczesna Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc dla 6 osób - BioDisc dla 6 osób
 • Zaawansowana Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc z przepompownią dla 6 osób - BioDisc dla 6 osób

W Dom i Woda masz wszystko w jednym miejscu:

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków dotacje - jak je otrzymać
 • Dotacja przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków dotacje i najważniejsze informacje
 • Oczyszczalnia ekologiczna dofinansowanie - pomoc w wypełnianiu dokumentacji na dofinansowanie

W Dom i Woda nie tylko prowadzimy sprzedaż ekologicznych rozwiązań dla domu, doradzimy jeśli interesuje Cię domowa oczyszczalnia ścieków dofinansowanie i kwestie związane z finansami. Oczyszczalnia przydomowa dotacje - Posiadamy zespół ekspertów, którzy służą radą i pomocą, a analizę Twojej nieruchomości otrzymasz od nas gratis. Bezpłatnie przedstawimy Ci kilka rozwiązań, które dopasowane są do uwarunkowań gruntu w Twoim regionie oraz potrzeb rodziny. Dofinansowanie oczyszczalnia przydomowa - nasi eksperci dostarczą wszystkie potrzebne informacje. Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków z nami to gwarancja, że dowiesz się jakie są koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane.


Przekażemy Ci także kontakt do profesjonalnych firm w Twoim regionie, które dokonają fachowej instalacji, będącej gwarancją właściwego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków.


Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie dyskutujemy na takie tematy jak dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków, przepisy i montaż oczyszczalni. Dowiesz się dlaczego instalacja oczyszczalni jest opłacalna: link do grupy

Przykładowe oczyszczalnie biologiczne polecane przez domiwoda.pl
OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA BIO SOLID/ 2- 4 osób / z deklaracją na integralny drenaż rozsączający
Biologiczna oczyszczalnia BioDisc dla 6 osóbGaleria

Pozostałe wpisy