Od 6 do 15 lipca 2014 przebywamy na urlopie. W tym czasie nasi doradcy nie będą dostępni.
Złożone zamówienia będą zrealizowane po 15 lipca.

5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2023 - Skorzystaj z dotacji „Złap deszczówkę”

Opublikowano dnia 07-03-2023

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2023 - Skorzystaj z dotacji w ramach programu „Złap deszczówkę” Lublin 2023

Przez miesiąc mieszkańcy Lublina mają szansę skorzystać z dofinansowania deszczówki Lublin 2023. Od 27 lutego prowadzony jest nabór wniosków. Trwać będzie do 28 marca do godziny 15:30. Jeśli jesteś mieszkańcem tego miasta, masz możliwość uzyskać nawet 5000 zł wsparcia finansowego. Zobacz warunki programu „Złap deszczówkę” Lublin 2023.


Beneficjenci — kto może wnioskować o dofinansowanie deszczówki Lublin 2023

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. 
Dotacja na danego Beneficjenta przyznawana jest tylko raz.
Ponadto Urząd Miasta Lublina wprowadza zakaz podwójnego finansowania. Oznacza to, że dana inwestycja nie może być realizowana z innych środków dotacyjnych poza wkładem własnym Beneficjenta. 

Na co można składać wnioski na dofinansowanie deszczówki Lublin 2023


Dofinansowanie deszczówki Lublin 2023 przyznawane jest na podstawie Uchwały nr 595/XVIII/2020 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej. Określa ona, że środki finansowe mogą być wykorzystane na:

l   zakup i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania;
l  modernizację istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania
Wniosek o przyznanie dofinansowania deszczówki Lublin 2023 wyszczególnia natomiast:
l  ogrody deszczowe w pojemniku. 


Wysokość dotacji

Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 5000,00 zł. 


Dofinansowaniu nie podlegają wydatki na:

l  przygotowanie dokumentacji;
l  inwestycje, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody opadowej i roztopowej wyrażonej w m³, przy założeniu, że im większa ilość, tym większy efekt ekologiczny.

Dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji na budowę systemu deszczowego Lublin 2023

Wzór wniosku na dofinansowanie deszczówki Lublin 2023 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin. Do prawidłowo wypełnionego dokumentu należy także dołączyć:
l  potwierdzenie posiadanego prawa własności do nieruchomości;
l  pełnomocnictwo wydane Beneficjentowi, jeśli nie jest on jedynym właścicielem nieruchomości;
l  zgodę właścicieli na przeprowadzenie inwestycji, jeśli Beneficjent nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością;
l  klauzulę informacyjną, której wzór również znajduje się na stronie BIP.


Jak, gdzie i w jaki sposób złożyć wnioski na dofinansowanie do deszczówki Lublin 2023


Istnieją trzy możliwości złożenia wniosku o dotację na budowę systemu deszczowego w Lublinie:

l  osobiście w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38 (VII piętro pokój nr 710), Lublin;
l  osobiście w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Lublinie, przy ulicach:
  Wieniawskiej 14
  Wolskiej 11,
  Filaretów 44,
  Franciszka Kleeberga 12A,
  Szaserów 13-15
l  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


Rozliczenie dotacji


W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi Beneficjent podpisuje z urzędem umowę dotacyjną, w której zawarte są szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz sposobu realizacji i rozliczenia dotacji.

Zgodnie z Uchwałą ostateczny termin złożenia wniosku na rozliczenie umowy dotacyjnej nie może przekroczyć 15 listopada 2023 r. 

Zwrot części poniesionych kosztów następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o rozliczenie dotacji na budowę systemów deszczowych Lublin 2023.


Pomoc od Dom i Woda


W Dom i Woda specjalizujemy się w ekologicznych rozwiązaniach dla Twojego domu i ogrodu. Znajdziesz u nas naziemne zbiorniki na wodę deszczową, podziemne zbiorniki na deszczówkę, studnie chłonne i tunele rozsączające, na które możesz uzyskać dofinansowanie deszczówki Lublin 2023. To wysokojakościowe produkty, które spełniają wszystkie normy nałożone przez prawo polskie i unijne.
Jednak nie tylko sprzedajemy, ale także doradzamy. Jeśli nie jesteś pewny, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie i Twojej rodziny, skontaktuj się z nami. Nasi doradcy przeanalizują nie tylko liczbę osób w gospodarstwie, ale także rodzaj wód gruntowych, powierzchnię dachu i sposób wykorzystywania wód opadowych. Dzięki temu bezpłatnie otrzymasz od nas wykaz opcji skrojonych dokładnie pod Wasze potrzeby. 


Co więcej, posiadamy kontakty do profesjonalnych firm montażowych z terenu całego kraju — także z regionu Lublina. Przy zakupie produktów w Dom i Woda, przekażemy Ci namiary, aby instalacja przebiegła zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta. To pozwala nie tylko na sprawne i prawidłowe działanie systemu, ale także utrzymanie okresu gwarancyjnego.  
 
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy