hdhb
5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dotacje do wody deszczowej Pruszków

Opublikowano dnia 24-08-2020

DOM I WODA - dofinansowanie Pruszków­­­­ k. Warszawy

Dofinansowanie do deszczówki Pruszków

W ślad za innymi miastami położonymi blisko Warszawy, jak Łomianki, czy Zielonka teraz również Gmina Miasta Pruszków postanowiła wesprzeć mieszkańców w walce z wszechogarniającą suszą.
Właśnie dzisiaj - 24 sierpnia 2020 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie do deszczówki Pruszków.

 

Istotną informacją jest termin przyjmowania dokumentów. Można je składać najpóźniej do 10 listopada 2020 r., jeśli wcześniej nie zostaną wyczerpane środki na ten cel. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z terminem wpłynięcia

 

Zainteresowany dofinansowaniem do deszczówki Pruszków?

 

Najważniejsze szczegóły zebraliśmy poniżej

 

Dla kogo dofinansowanie do deszczówki Pruszków?

Programem objęci są właściwie wszystkie grupy z terenu Gminy-Miasta.

 

Jeśli chodzi o bezpośrednich beneficjentów, to wnioski składać mogą:

l  osoby fizyczne

l  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

l  osoby prawne

l  wspólnoty mieszkaniowe

l  jednostki sektora finansów publicznych (gminne lub powiatowe osoby prawne)

Jakie inwestycje obejmuje program?

Gminny Program Gromadzenia Wody przewiduje zwrot części kosztów na zakup i montaż:

l  naziemnych, przydomowych zbiorników na deszczówkę i wody roztopowe podziemnych,

l  przydomowych zbiorników na deszczówkę i wody roztopowe

l  pomp

l  spustów

l  beczek gromadzących wodę opadową


 

UWAGA: Dofinansowanie do deszczówki Pruszków udziela tylko na zbiorniki nowe. Należy wziąć to pod uwagę przy zakupie.

 

UWAGA: Koszty kwalifikowane liczą się od momentu podpisania Umowy Dotacyjnej. Zatem nie będą brane pod uwagę faktury z datą wcześniejszą.

Jaką kwotę zwrotu przewiduje program?

Beneficjenci mogą uzyskać zwrot 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:

5 000,00 zł na nieruchomość – w przypadku, gdy wnioskującym jest osoba fizyczna;

10 000,00 zł na nieruchomość – w przypadku pozostałych podmiotów objętych programem

Czy to wystarczy?

Jeśli chodzi o zbiorniki naziemne - w zupełności. Mając na uwadze wysokość zwrotu w ramach dofinansowania do deszczówki Pruszków, warto zastanowić się nad większym zbiornikiem, który dodatkowo dzięki swojemu wykończeniu stanowić będzie ozdobę Twojego ogrodu. Polecamy Ci np. takie rozwiązania:

 

https://www.domiwoda.pl/p228,zestaw-zbiornik-kolumnowy-2000-2m3-litrow-plus-akcesoria.html

https://www.domiwoda.pl/p224,zestaw-zbiornik-kolumnowy-1000-litrow-akcesoria-i-pompa-k-szary-kamien.html

 

Jeśli wolisz coś mniejszego, proponujemy eleganckie zbiorniki o klasycznym wzornictwie

https://www.domiwoda.pl/p205,zestaw-do-zbierania-deszczowki-amfora-360l.html

 

lub bardziej uniwersalne:

https://www.domiwoda.pl/p170,zbiornik-na-deszczowke-350-litrow-zestaw-zbieracz-kranik.html

https://www.domiwoda.pl/p174,zbiornik-350-litrow-murek-granit-zestaw-kranik-i-zbieracz-do-deszczowki.html

 

A dla tych, co wolą lżejsze, bardziej modernistyczne wzornictwo

https://www.domiwoda.pl/p215,zbiornik-na-deszczowke-350-litrow-z-zestawem-kranik-i-zbieracz-wody.html

 

 

Kiedy i gdzie należy składać wnioski?

Kto pierwszy, ten lepszy. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia (liczy się data wpływu do Urzędu). Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Pruszków będzie można składać w terminach 24 sierpnia - 10 listopada 2020 r. (jeśli pula środków nie zostanie wyczerpana przed tym terminem) .

 

UWAGA:

Urząd powołał stosowną Komisję, której zadaniem jest weryfikacja i ocena wniosków na podstawie przygotowanych kryteriów oceny. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają te inwestycje, które otrzymają największą liczbę punktów.

 

Dokumenty trzeba złożyć

l  osobiście w Urzędzie Gminy Miasta Pruszków :

Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa

ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

l  pocztą na adres:

Kancelaria Urzędu Miasta Pruszkowa

ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

l  za pośrednictwem ePUP, posiadając przynajmniej profil zaufany.

https://www.pruszkow.pl/aktualnosci-srodowisko/nabor-wnioskow-w-ramach-dotacji-na-zagospodarowanie-deszczowki-na-2020-rok/

Jakie dokumenty należy złożyć?

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o dofinansowanie zgodnie z opracowanym wzorem. Wniosek dostępny jest między innymi na stronie Urzędu Gminy Miasta Pruszkowa lub możesz kliknąć w poniższy link:

https://www.pruszkow.pl/aktualnosci-srodowisko/nabor-wnioskow-w-ramach-dotacji-na-zagospodarowanie-deszczowki-na-2020-rok/

 

Do wniosku należy także dołączyć:

 

l  klauzulę informacyjną RODO podpisana przez osoby, których dane osobowe znajdują się we wniosku oraz innych załącznikach do wniosku .

l  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, .

l  zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania - jeśli Beneficjent nie jest jej jedynym właścicielem

l  dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy (Pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - w sytuacji, gdy Beneficjent ostateczny wyznaczył taką osobę

l  oświadczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

l  oświadczenie stwierdzające, że dofinansowanie na realizację zadania nie będzie finansowane równolegle z innych źródeŁ spoza budżetu gminy

l  oświadczenie stwierdzające, że wniosek o udzielenie dotacji na zagospodarowanie wód opadowych nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach nowej inwestycjii drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej

l  projekt planowanego zadania lub planowanego zakupu urządzenia

l   harmonogram rzeczowo-finansowy planowanego zadania

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miasta Pruszkowa lub na stronie internetowej:

https://www.pruszkow.pl/aktualnosci-srodowisko/nabor-wnioskow-w-ramach-dotacji-na-zagospodarowanie-deszczowki-na-2020-rok/

Jak wygląda rozliczenie?

Po zakończeniu inwestycji Beneficjent składa rozliczenie inwestycji celowej w ciągu 30 dni od daty ukończenia jednak nie później niż do 30 listopada 2020 r. 

 

Do rozliczenia należy dołączyć:

        oryginały faktur lub rachunków wykonawcy lub dostawcy inwestycji wraz z dowodami zapłaty

        dokumentację fotograficzną przedstawiającą poszczególne etapy inwestycji

        oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu inwestycji zgodnie z planami przedłożonymi we wniosku

        decyzje i pozwolenia, jeśli wymagała ich inwestycja

 

WAŻNE: Inwestycja objęta dofinansowaniem musi być utrzymywana przez 3 najbliższe lata.

 

Informacje dodatkowe dotyczące programu na dofinansowanie do deszczówki Pruszków

Więcej szczegółów możesz znaleźć w:

l  Wydziale Ochrony Środowiska pod numerami telefonów: 22 735 87 31, 22 735 88 20 

l  pod adresem mailowym srodowisko@miasto.pruszkow.pl.

 

Po co Ci deszczówka?

Deszcz jest potrzebny. To wie każdy. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że susza osiągnęła w tym roku skrajne rozmiary. I mimo dość pochmurnego i kapryśnego lipca sytuacja nadal jest alarmująca w wielu województwach. Niski stan wód obserwuje się także w Warszawie i całym województwie mazowieckim.

 

W skrajnych przypadkach zakłada się nawet okresowe braki w dostępie do wody bieżącej.

 

Ale jeśli nie chcesz myśleć globalnie, to pokazujemy Ci:

3 korzyści tylko dla Ciebie

l  Zazdrość sąsiadów, gdy deszcz nie pozostawi po sobie śladu kałuży wokół domu

l  Westchnienia zachwytu znajomych, gdy nawet podczas suszy będziesz miał bujny ogród i soczystą zieleń ogródka - bo w końcu podlewasz deszczówką

l  Radość z nowego telewizora, który kupisz z oszczędności. Z odpowiednim zbiornikiem na wodę opadową Twoje rachunki mogą być mniejsze nawet o 50%. A to, co zostanie, możesz wydać na co chcesz (nie tylko na telewizor).

 

 

Dom i Woda : W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli zdecydujesz się na zakup materiałów w DOM i WODA otrzymasz dodatkowo:

     pomoc w wyborze odpowiedniego systemu

     pomoc w dobraniu wszystkich komponentów

     kontakt do firmy instalacyjnej z Twojego regionu, dzięki czemu nie tracisz czasu na poszukiwanie specjalistów


POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO DESZCZÓWKI

Jeśli masz wątpliwości, czy poradzisz sobie z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie do deszczóki Pruszków, zadzwoń lub napisz. Pomożemy we wszystkim, wypełnimy dokumnety, przygotujemy wszystkie załączniki. Twoje zadanie ograniczy się do ich podpisania i dostarczenia do stosownej instytucji. Zrobilibyśmy i to, ale tego już nam nie wolno. 


Cena za opracowanie pełnej dokumentacji:


- dla osób fizycznych -150 zł brutto


- dla przedsiębiorstw, wspólnot, stowarzyszeń i fundacji - 399 zł netto

Jeśli jesteś osobą indywidualną i chcesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z naszym specjalistą od dofinansowań - P. Anną tel.  664 664 999. 

 

DOBÓR ZBIORNIKÓW NA WODĘ - GRATIS

Tylko właściwie dobrany zbiornik na wodę deszczową będzie spełniał Twoje oczekiwania i wymagania. Okaże się praktycznym urządzeniem, dzięki któremu z każdym miesiącem Twoje rachunki za zużycie tzw. kranówki będą mniejsze. 

Jeśli nie wiesz, jaki produkt wybrać i jak obliczyć właściwą pojemność. Napisz do nas na adres bok@domiwoda.pl.  
Pomożemy Ci. I to całkowicie za darmo.

W mailu podaj kilka informacji, które nam w tym pomogą:

 

-  powierzchnia dachu z jakiej będzie zbierana deszczówka

  

- orientacyjna powierzchnia do podlewania

  

- liczba rur spustowych

  

- rodzaj gruntu jest w miejscu instalacji zbiorników – przepuszczalny czy nieprzepuszczalny (piaszczysty czy gliniasty)

  

- wysokość wód gruntowych jeżeli jest znana

 

- kontaktowy numer telefonu

 
Odpowiedzi na powyższe pytania proszę wysyłać na bok@domiwoda.pl
W tytule maila prosimy wpisać czego dotyczy mail, imię i nazwisko oraz adres nieruchomości.

Dobieramy też pojemność zbiorników naziemnych do powierzchni dachu w przeliczeniu na rurę spustową.


Galeria

Pozostałe wpisy