5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021

Opublikowano dnia 18-05-2021
Dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021

Pomorze nie próżnuje. W tym roku po raz kolejny władze Miasta Gdańska uruchomiły program wsparcia małej retencji. Do końca roku składać można wnioski na dofinansowanie do deszczówki 2021 Gdańsku, a zwrot wynieść może nawet 100% wydatków.
 
Dofinansowanie do deszczówki 2021 Gdańsk obejmuje wsparcie do małej retencji w formie studni chłonnych i systemów rozsączających. Wprawdzie są to mniej popularne rozwiązania niż naziemne i podziemne zbiorniki na wodę, jednak zainteresowanie nim ciągle rośnie zwłaszcza w grupie wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.
 
Jeśli interesuje Cię dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021, przeczytaj to krótkie zestawienie faktów i wymagań.
Dla kogo dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021?

Beneficjenci stanowią bardzo szeroką grupę. Wnioski składać mogą:

l  osoby fizyczne;
l  osoby prawne;
l  przedsiębiorcy;
l  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

100% dofinansowania do deszczówki Gdańsk 2021

Władze miasta poraz kolejny wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańcom, oferując (jako nieliczni w kraju) zwrot nawet całości poniesionych nakładów . Limitem objęta jest jednak sama kwota, która wynosi do:
l  4 000,00 zł dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców;
l  10 000,00 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
 
Czy takie dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021 wystarczy na inwestycję?
 
Zakup samych materiałów z pewnością zamknie się w tej kwocie. Komplet tuneli lub skrzynek rozsączających dla 4-osobowej rodziny będzie wydatkiem w wysokości ok. 2 500 złotych. Godnym polecenia jest pełen zestaw z elementami przyłączeniowymi.
 
Jednak zgodnie z Uchwałą nr XVIII/450/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.
Te dodatkowe koszty Beneficjenci zobligowani są wziąć na swoje barki.

Kiedy i gdzie należy składać wnioski?

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021 przyjmowane są do 31 grudnia 2021 roku. Jednak Urząd zakończy ich rozpatrywanie w momencie, gdy wyczerpią się środki przeznaczone na ten cel. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku przyznania środków na wsparcie małej retencji w kolejnym roku, wnioski nie rozpatrzone zostaną przeniesione na 2022 r.
 
Wniosek możesz złożyć:
l  osobiście do Zespołu Obsługi Mieszkańców zgodnie z rejonizacją - adresy znajdziesz tutaj:
 
l  za pośrednictwem poczty (w tym wypadku liczy się data wpływu wniosku)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021?

Poza wnioskiem o dotacje, którego wzór znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej:
l  kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur musisz przedstawić w dniu podpisania umowy dotacji);
l  oświadczenie, że pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na zagospodarowanie wód opadowych i wypłatę dotacji wnioskodawcy - według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku;
l  dowód potwierdzający wykonanie inwestycji (np. protokół odbioru, zdjęcia);
l  oświadczenie, że wniosek o dotację nie dotyczy infrastruktury technicznej
 
W przypadku przedsiębiorców i osób prowadzących działalność dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021 jest udzielane jako pomoc de minimis. Ta grupa zatem do wniosku musi dołączyć:
l  wszystkie zaświadczenia albo oświadczenie (według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku) o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w w/w okresie;
l  informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 .r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.).
 
Dokumenty pobrać można w Biurze Informacji Publicznej:

Rozliczenie dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021 
Podstawą do wypłacenia środków jest umowa dotacyjna podpisywana z urzędem po rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie do deszczówki Gdańsk 2021. Co więcej, dokumenty składane są po zakończeniu inwestycji, co jest znacznym uproszczeniem procedury.

Dom i Woda gotowi do pomocy.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gdańska i chcesz skorzystać z dotacji Urzędu Miasta, ale nie masz czasu ani odpowiedniej wiedzy na poszukiwanie właściwych rozwiązań, skontaktuj się z nami.  
Bezpłatnie doradzimy i wskażemy różne opcje, biorąc pod uwagę m.in. wielkość nieruchomości, ilość opadów w regionie, rodzaj gruntu. 
Jeśli będziesz potrzebował, skontaktujemy Cię z profesjonalnymi instalatorami w regionie, aby zapewnić pełen zakres usług, a Tobie spokojną głowę, satysfakcję i zadowolenie przez długie lata.
 
 
 
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy