5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021 - start programu Urzędu Miasta

Opublikowano dnia 24-05-2021
Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021  - start programu Urzędu Miasta

Od 20 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021. Urząd Miasta przeznaczył na ten cel 500 000 zł. Warto się spieszyć, gdyż o przyznaniu środków decyduje data wysłania wniosku, a ich przyjmowanie kończy się za niecały miesiąc - 10 czerwca 2021. 

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021 jeszcze w tym roku, dla Ciebie właśnie zebraliśmy najważniejsze informacje. Zachęcamy do lektury.


Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021 - beneficjenci

Program skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. O wsparcie i zwrot kosztów na inwestycje mogą ubiegać się:
l  osoby fizyczne;
l  osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe;
l  wspólnoty mieszkaniowe;
l  przedsiębiorcy
l  jednostki z sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem jest lokalizacja nieruchomości w obrębie miasta. Ponadto osoby składające wniosek powinny posiadać tytuł prawny. W przeciwnym wypadku wymagane jest stosowne pełnomocnictwo.


Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021 - cel inwestycji

Przedsięwzięcie Urzędu Miasta zakłada poprawę małej retencji i stopniowe zapobieganie skutkom suszy.

W ramach programu dofinansowanie do deszczówki 2021 udzielane jest na:
l  naziemne i podziemne zbiorniki na wodę opadową i roztopową;
l  ogród deszczowy;
l  muldy chłonne;
l  studnie chłonne.

Dotacja obejmuje wydatki na zakup elementów oraz ich montaż. Do kosztów kwalifikowanych nie wliczane są m.in. nakłady finansowe poniesione na:
l  uzyskanie koniecznych  pozwoleń i dokumentacji;
l  stworzenie infrastruktury technicznej pod inwestycje;
l  uregulowanie podatku VAT, który wnioskodawca ma prawo odliczyć;

UWAGA: Dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021 nie obejmuje także wydatków na zakup i montaż elementów systemu małej retencji poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Zalecamy zatem cierpliwość, tym bardziej, że zgodnie z regulaminem Urząd podejmuje decyzję o przyznaniu środków w ciągu 30 dni.


Jaka jest kwota dofinansowania do deszczówki Poznań 2021?

Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot 80% nakładów na inwestycje, jednak dotacja nie może przekroczyć:
l  5 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych oraz przedsiębiorców;
l  50 000 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Brzmi zachęcająco. Tym bardziej, że wysokość ta wystarczy na instalację przynajmniej naziemnego zbiornika, który nie tylko będzie spełniał funkcję retencyjną, ale także dekoracyjną.
Dla tradycyjnego domu, w którym mieszka 4-6 osób mamy idealny zbiornik o pojemności 1000 litrów w formie kolumny.
Natomiast jeśli zebrana deszczówka będzie wykorzystywana okazjonalnie do podlewania kwiatów lub mycia samochodu, można zdecydować się na mniejsze opcje takie, jak np. Kamienny Murek 400 litrów.
Na działki rekreacyjne polecamy rozwiązania o ciekawym, designerskim wyglądzie np. Donica Fala 160 litrów lub bardziej tradycyjny Kamienny Mur 300 litrów.
W przypadku podziemnych zbiorników cena jest wyższa. Waha się od około 2 500 do 9000 złotych. Jednak do tego należy doliczyć koszty montażowe w postaci wynajęcia i pracy koparki, ułożenia ponownie kostki itp., które zazwyczaj stanowią około 30-50% inwestycji.


Konieczne dokumenty

Podstawą jest prawidłowo wypełniony wniosek na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021, który dostępny jest na stronie urzędu i stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Ponadto Wnioskodawcy muszą do niego dołączyć:
l  dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, przy czym odpis z księgi wieczystej nie może być starszy niż miesiąc od daty złożenia wniosku;
l  zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji, jeśli jest ich więcej niż jeden;
l  pełnomocnictwo dla osoby wnioskujące do przeprowadzenia całego procesu otrzymania dotacji;
l  oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT lub o jej braku;
l  oświadczenie o niepobieraniu dofinansowania na realizację tej samej inwestycji z innego źródła;
l  informację o przetwarzaniu danych osobowych.


Ponadto przedsiębiorcy i osoby prawne powinny pamiętać, że dotacja udzielana jest w formie pomocy de minimis, zatem zobowiązani są oni przedłożyć wszelkie niezbędne oświadczenia o wykorzystywaniu środków w roku bieżącym. Ponadto zobligowani są złożyć dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością i do podejmowania decyzji np. aktualny odpis KRS.

Wspólnoty mieszkaniowe powinny dołączyć:
l  umowę o powierzenie zarządu lub odpis księgi wieczystej, w którym ujawnione zostało powierzenie zarządu lub odpis uchwały właścicieli lokali o powołaniu zarządu
l  oświadczenie o braku odwołania lub zawieszenia w funkcji złożone przez członków zarządu reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;

Spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów, z których wynikać będzie uprawnienie zarządu spółdzielni mieszkaniowej do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz dokonania jej rozliczenia, a także wykonania inwestycji.
Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Poznań 2021 - gdzie złożyć dokumenty?

Dokumentację dostarczyć:
l  osobiście do:
Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania,
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań;
l  listem poleconym na w/w adres;
l  za pośrednictwem platformy ePUAP.


Gdzie uzyskać informacje?

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można zdobyć:
l  pod numerem telefonu   +48 61 878 50 10,
W Dom i Woda czekamy, by Ci doradzić.
Chcesz skorzystać z dofinansowania do deszczówki Poznań 2021, jednak nie wiesz, jaki zbiornik spełni Twoje wymagania? Nie jesteś pewny, czy lepszy będzie naziemny, czy podziemny i o jaką pojemność się starać, aby sprostał wymaganiom Twoim i Twojej rodziny?

Czekamy na Twój telefon lub email. Bezpłatnie doradzimy, odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy każdą wątpliwość. Przedstawimy Ci także różne opcje dopasowane do:
l  Ciebie i Twojej rodziny;
l  sposobu wykorzystywania wody opadowej;
l  rodzaju gruntu;
l  wielkości opadów w regionie;
l  powierzchni, z której zbierana będzie deszczówka.

Zbiornik na wodę to inwestycja na długie lata. Warto by jego zakup był przemyślany.
 
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy