5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 - lipcowa edycja programu rozpoczęta

Opublikowano dnia 05-07-2021

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021  - lipcowa edycja programu rozpoczęta

Już od 2 lipca właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 w ramach drugiej edycji programu. Jest, o co walczyć, gdyż kwota dotacji na zbiornik może sięgnąć nawet 7 500 zł. Trzeba się jednak spieszyć, bo wnioski przyjmowane są jedynie przez miesiąc - do 31 lipca br.

W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje,  które pomogą Ci uzyskać dofinansowanie do deszczówki Toruń w lipcu 2021 r

Zainteresowanych gorąco zachęcamy do przeczytania.

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 - beneficjenci

Władze miasta chcą wspierać małą retencję w jak największym stopniu, dlatego grupa odbiorców jest szeroka. O bezzwrotną dotację mogą starać się:

l  osoby fizyczne;

l  osoby prawne,

l  wspólnoty mieszkaniowe;

l  przedsiębiorcy

Warunkami są:

l  tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być przeprowadzona inwestycja;

l  lokalizacja działki w granicach administracyjnych Torunia.

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 - na co można wykorzystać środki

Program zapobiegający lokalnym skutkom suszy zakłada wsparcie tych przedsięwzięć, których celem jest gromadzenie wody deszczowej i roztopowej oraz jej wykorzystywanie w miejscu powstawania opadu. 

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 udzielane jest na:

l  naziemne, zamknięte zbiorniki o pojemności min. 200 l;

l  podziemne zbiorniki wraz z systemem podłączenia do rynny;

l  systemy bioretencji np. ogród deszczowy, muldy i studnie chłonne; oczka wodne;

l  system nawadniania terenów zielonych wykorzystujący wodę opadową.

Dotacja obejmuje wydatki na zakup elementów oraz ich montaż.

Do kosztów kwalifikowanych nie wliczane są natomiast m.in. nakłady finansowe poniesione na:

l  uzyskanie koniecznych  pozwoleń i dokumentacji;

l  stworzenie infrastruktury technicznej pod inwestycje;

l  transport produktów z miejsca zakupy na miejsce instalacji oraz wywóz gruzu.

UWAGA: Dotacja na małą retencję Toruń 2021 nie jest udzielana na inwestycje objęte wsparciem z innego źródła  (zakaz podwójnego finansowania).

Kwoty dofinansowania do deszczówki Toruń 2021

Wysokość dotacji zależy od rodzaju inwestycji. Beneficjent otrzyma zwrot 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1.      na zbiornik naziemny:

l  o pojemności 200-300 l - 200,00 zł;

l  o pojemności 300-400 l - 300,00 zł,

l  o pojemności 400-500 l - 500,00 zł,

l  o pojemności 500 l - 700,00 zł,

2. na zbiornik podziemny:

l  o pojemności do 2,5 m3 - 3 000,00 zł,

l  o pojemności powyżej 2,5 m3 do 5 m3 - 4 500,00 zł,

l  o pojemności powyżej 5 m3 - 7,5 m3 - 6 000,00 zł,

l  o pojemności powyżej 7,5 m3 do 10 m3 - 7 500,00 zł;

3.           9000,00 zł na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) o  powierzchni minimum 100 m2 dla osób fizycznych i 500 m2  dla pozostałych beneficjentów;

4.           9000,00 zł na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej o powierzchni minimum 100 m2 dla osób fizycznych i 500 m2 dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

Doskonała wiadomość dla działkowiczów

Z tych założeń zadowoleni mogą być przede wszystkim osoby prywatne, właściciele małych nieruchomości i działek rekreacyjnych w mieście.

Ukłonem w ich stronę jest właśnie dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 na małe zbiorniki naziemne. Oni do tej pory nie mogli liczyć np. na wsparcie w programie Moja Woda, który zakłada wsparcie większych inwestycji.

W Dom i Woda mamy szereg propozycji, które spełniają wymogi i potrzeby właścicieli tego typu nieruchomości. Klienci mają wybór pomiędzy prostymi rozwiązaniami takimi, jak Zbiornik na deszczówkę Toskana 300 l, a tymi o bardziej finezyjnym designie np. Naziemną beczką na deszczówkę 260 l, czy Kamienną kolumną na deszczówkę o pojemności 230 l.

Ich zakup i instalacja wiąże się z kosztami ok. 450-1000 zł.  Warto zatem skorzystać z dofinansowania do deszczówki Toruń 2021 i obniżyć nakłady własne.

Tymczasem większe zbiornik na wodę deszczową o charakterze podziemnym kosztują około 10 000  zł. W Dom i Woda oferujemy wytrzymałe rozwiązania firmy Water Garden, które objęte są aż 15-letnią gwarancją. Dla beneficjentów zainteresowanych dofinansowaniem do deszczówki Toruń 2021 do takich przedsięwzięć mamy m.in.

l  Zbiornik Water Garden o pojemności 9 000 l

l  Zbiornik Water Garden o pojemności 10 000 l

Warto jednak pamiętać, że w tym wypadku zakup to nie wszystko.  Należy bowiem doliczyć prace instalacyjne, których koszt jest bardzo zindywidualizowany. On nie są objęte dotacją.

Jednak i tak warto rozważyć montaż zbiorników podziemnych, gdyż te opcje mają największą stopę zwrotu i są najlepszym rozwiązaniem dla wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw, gdzie zużycie wody bieżącej jest znaczne.

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 - konieczne dokumenty

Obowiązkowy jest wniosek na dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP (torun.pl)).

Do dokumentu należy także dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Natomiast przedsiębiorcy otrzymują dotacje w ramach pomocy de minimis, dlatego zobowiązani są do przedłożenia niezbędnych dokumentów.

Wszelkie wymogi określ Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia.

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 - gdzie złożyć dokumenty?

Dokumentację należy dostarczyć w jeden z podanych niżej sposobów:

l  w wersji papierowej do skrzynek podawczych w:

  Urzędzie Miasta Torunia

ul. Wały gen. Sikorskiego 8

87-100 Toruń

  Urzędzie Miasta Torunia

ul. Grudziądzkiej 126B

87-100 Toruń

l  przesłać na adres:

Wydział Środowiska i Ekologii

ul. Wały gen. Sikorskiego 12

87-100 Toruń

l  przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu: ePUAP/UMTorun/skrytka – w tym przypadku należy skorzystać z formularza „Wyślij pismo ogólne”            dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i przesłać elektronicznie do Urzędu Miasta Torunia komplet dokumentów (wniosek plus załączniki) podpisanych elektronicznie jako załączniki do pisma ogólnego.

Dofinansowanie do deszczówki Toruń 2021 - rozliczenie inwestycji

Beneficjenci zobowiązani są do realizacji inwestycji zgodnie z umową i w terminach w niej określonych.

Wniosek o rozliczenie dotacji należy złożyć nie później niż do 15 listopada 2021 r.

Wzór dokumentu również dostępny jest na stronie BIP UM Torunia (https://bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=474 ).

Należy do niego dołączyć:

l  protokół wykonania inwestycji zgodnie z przeznaczeniem;

l  oryginały faktur i rachunków dokumentujących wysokość wydatków;

l  dokumentację zdjęciową w trakcie i po realizacji zadania na elektronicznym nośniku pamięci np. pendrive;

l  oświadczenie beneficjenta o upoważnieniu do korzystania przez Gminę Miasta Toruń do celów informacyjnych i edukacyjnych z dokumentacji fotograficznej,

l  jeżeli na fakturze lub rachunku nie zostały wyodrębnione wydatki kwalifikujące się do objęcia dotacją – konieczne jest przedłożenie zestawienia wydatków (specyfikacji do faktur lub rachunków) z wyszczególnieniem wydatków wchodzących w skład całej kwoty, ujętej na fakturach lub rachunkach, podpisanych przez wystawcę tych faktur lub rachunków,               

l  schemat zrealizowanej inwestycji, tj. schemat systemu bioretencji, schemat systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, schemat ogrodu deszczowego wraz z opisem technicznym zawierającym dokumentację fotograficzną miejsca inwestycji przed realizacją, uwzględniającym rzeczy zakupione i wykorzystane przez beneficjenta.

Gdzie uzyskać informacje?

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można zdobyć w Wydziale Środowiska i Ekologi Urzędu Miasta Torunia pod numerami telefonów:

(56) 611 86 93

(56) 611 87 33 :

Dom i Woda Ci pomoże…. jeśli

l  nie wiesz, jaki zbiornik będzie dla Ciebie odpowiedni;

l  nie masz czasu na szukanie właściwych rozwiązań;

l  nie wiesz, jaka firma montażowa wykona prace perfekcyjnie. 

Skontaktuj się z nami.

Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sytuacji, aby przedstawić Ci najlepsze opcje dopasowane do:

l  Ciebie i Twojej rodziny;

l  sposobu wykorzystywania wody opadowej;

l  rodzaju gruntu;

l  wielkości opadów w regionie;

l  powierzchni, z której zbierana będzie deszczówka.

Od lat współpracujemy także z firmami instalatorskimi na terenie całego kraju. Polecimy Ci godnych zaufania fachowców z regionu Torunia.

Zbiornik na wodę to inwestycja na długie lata. Warto by jego zakup był przemyślany.

 

 

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy