5,0 Opinie w Google opinie z Google

Program Moja Woda 2022- czy będzie nabór wniosków?

Opublikowano dnia 28-03-2022
Program Moja Woda 2022- czy będzie nabór wniosków?
 
Wspólnie z zainteresowanymi klientami oczekiwaliśmy na ogłoszenie daty naboru wniosków, w kolejnej edycji Programu Moja Woda. Byliśmy w stałym kontakcie z FOŚiGW, który informował nas, że trwa ustalanie daty naboru wniosków, ku wielkiemu zaskoczeniu, w ostatniej chwili FOŚiGW poinformował, że w tym roku 2022 nie będzie prowadził naboru wniosków.
Przez kilka ostatnich dni próbowaliśmy uzyskać konkretną odpowiedź, która uzasadnia taką decyzję.

FOŚiGW poinformował nas droga mailową, że najpierw chce rozliczyć wnioski przyjęte, załączamy odpowiedzi poniżej:

W nawiązaniu do poprzedniej odpowiedzi w sprawie programu Moja Woda, uprzejmie informujemy, że jednak w bieżącym roku nie odbędzie się nabór nowych wniosków o dofinansowanie. Planowane są wyłącznie wypłaty zobowiązań wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w dwóch poprzednich naborach.
 
 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
Uprzejmie informujemy, że kwota założona w I i II naborze została wyczerpana w pierwszych miesiącach naborów. Na razie nie ma możliwości zwiększenia budżetu programu, dlatego najpierw trzeba wypłacić dotacje dla wszystkich złożonych wniosków, a dopiero potem rozważyć ewentualny kolejny nabór, o ile będzie możliwość wykorzystania kolejnych środków finansowych.
 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
Regulamin Program Moja Woda 2020–2024
 
Punkt 3 regulaminu zakłada, że budżet na realizację celu programu wynosi do 236 200 000,00 zł, jak poniżej:


3. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 236 200 000,00 zł, w tym:
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 236 200 000,00 zł.
 
Poprosiliśmy zatem Biuro Informacji Publicznej o przedstawienie dotychczasowego rozliczenia, poniżej odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 14.03.2022 ., uprzejmie informuję, że na chwilę obecną wypłaty w ramach programu „Moja Woda" prezentują się następująco:

Program 5.23 ( I edycja)
Zrealizowane wypłaty 2020-2022 : 68 037 314,01 zł ;
Program 1.6 ( II edycja)
Zrealizowane wypłaty 2021-2022 : 42 772 067,94 zł ;

Jednocześnie należy wskazać, że wypłaty są realizowane na bieżąco,  a wnioski z poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  będą jeszcze wpływały do NFOŚiGW.

Zespół Informacji Publicznej
Departament Prawny
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Powyższe rozliczenie pokazuje, że jest duża suma do wykorzystania, z pewnością ogólną kwotę fundusz dzieli też na lata trwania programu, więc decyzja o braku naboru wniosków jest niezrozumiała.


Dodatkowo w Regulaminie Programu, jak zapis, jak poniżej:


5. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym.
 
Zatem działanie wstrzymujące nabór nie jest zgodne z Regulaminem Programu.


 
Kwestia pozytywną jest to, że faktury zakupowe są kwalifikowane w czasie trwania programu, co oznacza, że zakupione zbiorniki, osprzęt, akcesoria w okresie trwania programu można rozliczyć do czerwca 2024r., jak napisane jest w regulaminie:

6. Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
 
 
W związku z mało logicznym uzasadnieniem wstrzymania naboru wniosków nie ustajemy w swoich działaniach wyjaśniających sytuację. Jeśli pytań od beneficjentów będzie więcej, to przekaz będzie mocniejszy, zachęcamy zatem do kontaktu z FOŚiGW, sugerujemy drogę mailową lub pisemną, kontakt telefoniczny jest przekierowany na infolinię, więc zupełnie nieskuteczny.
 
Zauważyliśmy też uruchomienie wielu  programów dotacyjnych w Polce, niektóre są korzystniejsze od Programu Moja Woda, warto sprawdzić, czy w Państwa Urzędzie Miasta, Gminie lub Starostwie są  dofinansowania do deszczówki.
 
Oczywiście będziemy aktualizować informacje o Programie Moja Woda.
 
 
 
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy