5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Wrocław 2023 - właśnie ruszyła kolejna edycja popularnego programu UM Złap deszcz

Opublikowano dnia 11-04-2022
Aktualizacja informacji z dnia 3 kwietnia 2023

Od 3 kwietnia 2023 mieszkańcy Wrocławia mają kolejną szansę uzyskać
dofinansoawnie do deszczówki Złap deszcz Wrocław 2023. To już kolejna odsłona programu “Złap deszcz”. W tym roku, beneficjenci mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości nawet 10 000 zł. Jeśli więc jesteś mieszkańcem tego miasta i marzą Ci się ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania, ten zbiór najważniejszych informacji przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
Co jest objęte dofinansowaniem do deszczówki Wrocław 2023?
Program Złap deszcz Wrocław 2022 przewiduje dotacje na systemy zwiększające potencjał ekologiczny miasta i nieruchomości oraz służące do zatrzymywania i gromadzenia wody w miejscu powstania opadu.
Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Wrocław 2023 można więc składać na:
- ogrody deszczowe;
- dachy retencyjne - zielone lub żwirowe.
Kto może składać wnioski na dofinansowanie do deszczówki Wrocław 2023?
Program Złap deszcz Wrocław 2023 skierowany jest do:
- osób fizycznych;
-  wspólnot mieszkaniowych;

- spółdzielni mieszkaniowych.
Dotyczy tylko inwestycji przeprowadzonych na nieruchomościach znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. 

Wysokość dofinansowania do deszczówki Wrocław 2023

Wysokość wsparcia finansowego w programie Złap deszcz Wrocław 2023 zależna jest od grupy, do której należy beneficjent.
Osoby fizyczne uzyskają 80% zwrotu kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł. 

Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych kwota maksymalna wynosi 10 000 zł. Jednak również nie może ona stanowić więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.
Do tych natomiast należą:
- zakup urządzeń i wszystkich elementów małej retencji oraz ogrodów deszczowych;
-   montaż wraz z usługą przyłączenia.

UWAGA:


Dofinansowaniem do deszczówki Wrocław 2023
objęte są tylko wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej. Zalecamy więc cierpliwość. Tym bardziej, że wnioski rozpatrywane są w kolejności przyjęcia.
Z kosztów kwalifikowanych wyłączone są natomiast m.in. wydatki na:
- uzyskanie wszystkich zgód w tym pozwoleń na budowę - jeśli jest ono wymagane;
- opracowanie dokumentacji związanej z planowaną inwestycją. 

Dokumenty
Sam wniosek na dofinansowanie na deszczówkę Wrocław 2023 wraz ze wzorami wszystkich dodatkowych dokumentów dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Wrocław.
Osoby fizyczne do wniosku powinny dołączyć:
- zgodę wszystkich właścicieli na przeprowadzenie inwestycji - jeśli wnioskodawca jest ich przedstawicielem;
- pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich właścicieli, jeśli przyszły beneficjent nie jest jedyną osobą dysponującą prawem do nieruchomości.

Beneficjenci z pozostałych grup do
wniosku o dofinansowanie do deszczówki Wrocław 2023 powinni dołączyć natomiast:
-   w przypadku   wniosku   spółdzielni  mieszkaniowej   aktualny   wypis   z Krajowego Rejestru Sądowego  wystawiony  nie wcześniej niż  w ciągu  6 miesięcy przed datą złożenia wniosku;
- uchwałę  o  powołaniu  zarządu  wspólnoty  mieszkaniowej  albo  umowę o  powierzeniu  zarządu  wspólnotą  mieszkaniową  w przypadku wniosku wspólnoty   mieszkaniowej,   która   powołała  zarząd  wspólnoty  lub powierzyła zarząd wspólnotą;
-   uchwałę  członków wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą wolę wystąpienia o udzielenie dotacji  i  wskazującą  osobę  uprawnioną  do  złożenia wniosku   o  udzielenie   dotacji   w przypadku wniosku wspólnoty mieszkaniowej,  która nie powołała zarządu wspólnoty i nie powierzyła zarządu wspólnotą;
- pisemną   zgodę   wszystkich  współwłaścicieli  lokalu  lub  budynku, w którym  nie ustanowiono  odrębnej  własności lokali,  na  wykonanie inwestycji   będącej   przedmiotem   wniosku  o  udzielenie  dotacji, zawierającą   upoważnienie   dla   osoby   składającej   wniosek do reprezentowania  przez nią wszystkich współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie  dotacji,  w tym podpisania  umowy o udzielenie dotacji, pobrania kwoty dotacji i jej rozliczenia.

Wnioski na dotacje Złap deszcz Wrocław 2023 - jak, gdzie i kiedy?
Dokumenty można składać już od 3 kwietnia 2023. Teoretycznie nabór trwa do 31 sierpnia 2023 r. Jednak urząd miasta zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu, jeśli wykorzystane zostaną wszystkie środki przeznaczone w budżecie na ten cel.

Wnioski na dofinansowanie deszczówki Wrocław 2023
można składać trzytorowo:
-  osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Wrocław, ul. Bogusławskiego 8-10, Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, ul. Legnicka 58 (CH Magnolia)
- pocztą lub kurierem na adres:  Wydziału Klimatu i Energii, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
- elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP.
Kolejne kroki
Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów następuje podpisanie umowy dotacyjnej, która określa m.in. termin realizacji. Wniosek o rozliczenie dotacji do deszczówki Wrocław 2023 powinien zostać złożony do 31 października 2023 r.
Należy do niego dołączyć:
- faktury i rachunki za zakup i montaż systemu wraz z dowodami wpłaty;
- fotografie z każdego etapu instalacji;

- protokół zdawczo-odbiorczy.

W Dom i Woda znajdziesz ekologiczne systemy i pomoc
Nasz sklep dysponuje rozbudowaną ofertą systemów do małej retencji. Znajdziesz u nas m.in.:
 
Różnorodność rozwiązań pozwoli Ci dopasować opcje dokładnie do Twoich potrzeb. Wszystkie produkty posiadają niezbędne certyfikaty świadczące o ich wysokiej jakości.
Jednak Dom i Woda jest nie tylko sklepem. Tutaj możesz liczyć fachowe doradztwo i analizę Twoich potrzeb oraz możliwości nieruchomości. Skorzystaj z naszych bezpłatnych porad, zwłaszcza jeśli planujesz inwestycje w postaci podziemnych systemów retencyjnych np. zbiorników na deszczówkę, skrzynek i tuneli rozsączających.
Aby odpowiednio dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb, przeanalizujemy:
-   powierzchnię, z której zbierana będzie woda;
-  rodzaj gruntu na nieruchomości;
-  wysokość wód gruntowych;
-  średni, roczny opad w regionie;
-  ilość osób w gospodarstwie domowym. 
To jednak nie wszystko. Współpracujemy z profesjonalnymi firmami instalacyjnymi także z regionu Wrocławia. Otrzymasz do nich kontakt, abyś miał pewność, że instalacja będzie przeprowadzona rzetelnie i zgodnie z zaleceniami producenta.
 

Galeria

Pozostałe wpisy