Moja Woda - odbierz dotację do 6000zł. Sprawdź.

5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Nadarzyn 2022r - jeszcze zdążysz złożyć wniosek.

Opublikowano dnia 15-06-2022

Aktualizacja informacji na rok 2023

 

Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Mieszkańcy podwarszawskiego Nadarzyna mogą składać wnioski na dofinansowanie do deszczówki Nadarzyn 2023. Czasu jest niewiele, jednak władze gminy nie stawiają wysokich wymogów formalnych. Jeśli teraz jeszcze rozpoczniesz gromadzenie dokumentów, z pewnością zdążysz. 


Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem do deszczówki Nadarzyn 2023, to właśnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do deszczówki 2023?

Tegoroczne predsięwzięcie skierowane jest do:

l   osób fizycznych,

l  wspólnot mieszkaniowych,

l  osób prawnych,

l  przedsiębiorców;

l  jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Na co przeznaczone może być wsparcie w ramach dotacji do deszczówki Nadarzyn 2023?

Zakres inwestycji, na które przyznawane są środki, jest wyjątkowo szeroki. Władze gminy zwracają część wydatków poniesionych na zakup i montaż:

l  pełnych zestawów systemów retencyjno-rozsączających takich jak: skrzynek i tuneli rozsączających, studni chłonnych;

l  oczek wodnych i innych systemów retencyjnych i retencyjno-filtracyjnych;

l  naziemnych zbiorników na wodę deszczową;

l  podziemnych zbiorników na wodę deszczową;

l  nawierzchni przepuszczalnych ścieżek i podjazdów np. kratek chodnikowo-parkingowych.

Ciekawy jest w szczególności ostatni punkt. Kratki chodnikowo-parkingowe cieszą się coraz większą popularnością. Są ekologiczną alternatywą dla betonu i kostek brukowych. Jednak dofinansowanie do ich instalacji należy do rzadkości.

Urząd Gminy Nadarzyn zauważył i docenił ich wpływ na poprawę lokalnej sytuacji.

UWAGA:

l  Do kosztów kwalifikowanych dofinansowania do deszczówki Nadarzyn 2023 nie wlicza się opłat wynikających z konieczności zdobycia niezbędnych zgód i pozwoleń oraz opracowania niezbędnej dokumentacji. Nie zwracane są również koszty przygotowania infrastruktury.

l  Co istotne, dotacją do zbiorników na deszczówkę Nadarzyn 2023 objęte są jedynie wydatki poniesione po dniu podpisania umowy dotacyjnej.

Zalecamy więc cierpliwość. 

Jaka jest wysokość dofinansowania do deszczówki Nadarzyn 2023?

Beneficjenci mogą liczyć na zwrot 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł.

Wysokość dotacji do deszczówki Nadarzyn 2022 jest taka sama dla każdej inwestycji i dla wszystkich grup beneficjentów.


Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o dofinansowanie do deszczówki Nadarzyn 2022?

Wniosek dostępny jest w formie załącznika do Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.


Należy do niego dołączyć także:

l  oświadczenie o posiadaniu praw do dysponowania nieruchomością, na której będzie przeprowadzona inwestycja;

l  zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym;

l  pełnomocnictwo i zgodę współwłaścicieli do reprezentowania ich przez wnioskodawcę w zakresie składania wniosków, przeprowadzenia inwestycji oraz jej rozliczenia - jeśli wnioskodawca jest współwłaścicielem lub przedstawicielem właścicieli.


Ponadto dofinansowanie do deszczówki Nadarzyn 2023 dla przedsiębiorstw udzielane jest w ramach pomocy de minimis. W związku z tym ta grupa Wnioskodawców zobowiązana jest także do przedstawienia wszystkich oświadczeń i dokumentów wymaganych stosownymi przepisami prawa. 

Kiedy upływa termin rozliczenia dofinansowania do deszczówki Nadarzyn 2023?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie do deszczówki Nadarzyn 2023, następuje podpisanie umowy dotacyjnej. W tym momencie beneficjent może przystąpić do realizacji.

Inwestycję należy rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r.

Wniosek na rozliczenie dofinansowania do deszczówki Nadarzyn 2023 znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej. 

Beneficjent jest zobowiązany dołączyć do niego:

l  kserokopię faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji (oryginał do wglądu);

l  opis wykonanych robót;

l  dokumentację fotograficzną obrazującą wszystkie etapy prac inwestycyjnych.

Dom i Woda - sklep i profesjonalne doradztwo

W Dom i Woda stawiamy na najlepszą jakość. Znajdziesz u nas wiele rozwiązań, na które przyznawane jest dofinansowanie do deszczówki Nadarzyn 2023. W ofercie posiadamy m.in.:

l  podziemne zbiorniki na wodę deszczową;

l  naziemne zbiorniki na wodę deszczową;

l  studnie chłonne;

l  tunele rozsączające;

l  skrzynki rozsączające;

l  kratki chodnikowo-parkingowe.

Jeśli nie jesteś pewny, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej nieruchomości, skontaktuj się z nami. Doradcy Dom i Woda przeanalizują uwarunkowania terenu, stopień zabudowania oraz Twoje potrzeby i wymagania. Bezpłatnie przedstawimy najlepsze dla Ciebie opcję, abyś optymalnie mógł wykorzystać środki z dofinansowania do deszczówki Nadarzyn 2023.

 

 

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy