5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do zbierania deszczówki Warszawa 2023

Opublikowano dnia 02-09-2022
Dofinansowanie deszczówki Warszawa 2023 - ruszyła kolejna edycja programu

Już od 01 września 2022 można składać wnioski na dofinansowanie deszczówki Warszawa 2022/2023. Właśnie rusza kolejna edycja popularnego programu ekologicznego dla mieszkańców stolicy. Jeśli jesteś zainteresowany dotacją, zachęcamy do lektury. Zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje na temat udzielania wsparcia na zakup i montaż systemów małej retencji.


Dofinansowanie deszczówki Warszawa 2022/2023 - ogólne zasady programu

Wprawdzie przedsięwzięcie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa rusza jeszcze w 2022 r., jednak tak naprawdę jest programem przyszłorocznym. Rozliczenie nastąpi w 2023 r. Wnioski można składać do końca marca 2023 r.

Dofinansowanie deszczówki Warszawa 2023 - beneficjenci

Urząd Miasta St. Warszawy po raz kolejny nie ograniczał grupy, która może uzyskać wsparcie na zakup i montaż systemów małej retencji. Beneficjentami programu mogą być:
l  osoby fizyczne;
l  osoby prawne;
l  przedsiębiorcy;
l  wspólnoty mieszkaniowe;
l  spółdzielnie mieszkaniowe;
l  jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

UWAGA:

Nieruchomość, na której będzie zlokalizowana inwestycja, musi znajdować się w granicach Miasta Stołecznego Warszawa. 
Ponadto, dofinansowanie deszczówki Warszawa 2023 udzielane jest mieszkańcom stolicy posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości. Wnioski może składać również przedstawiciel posiadający pisemne pełnomocnictwo do przeprowadzenia czynności związanych z uzyskaniem dotacji. 

Przedmiot wsparcia finansowego

Zgodnie z Uchwałą NR XIX/487/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej dofinansowanie deszczówki do Warszawa 2022/2023 udzielane jest na systemy małej retencji służące do magazynowania i wykorzystywania wody opadowej w miejscu jej powstania. W tę charakterystykę wpisują się:
Wysokość dofinansowania do deszczówki Warszawa 2023

l  Osoby fizyczne oraz prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać zwrot 80% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 4000,00 zł.
l  Przedsiębiorcy otrzymają zwrot 80% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorców i wszystkich pozostałych grup.
l  Jednostki z sektora finansów publicznych nie mają granicy kwotowej, a dofinansowanie deszczówki Warszawa 2023 przyznawane jest w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. 

UWAGA:
Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są tylko wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej.


Jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o dotacje na instalację małej retencji Warszawa 2022/2023?

Obligatoryjny jest wniosek o udzielenie dotacji, który można pobrać m.in. ze
strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Należy do niego dołączyć:
l  pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;
l  pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy otrzymania dofinansowania do deszczówki Warszawa, jeśli wnioskodawca nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością;
l  oświadczenie o pomocy de minimis (przedsiębiorcy i rolnicy) wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi oddzielnymi przepisami.

Gdzie i jak należy złożyć dokumenty?

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przewiduje cztery drogi złożenia wniosku na dofinansowanie deszczówki Warszawa 2022/2023:
l  osobiście w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców (nie obowiązuje zasada rejonizacji)
l  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 44
l  osobiście w Biurze Ochrony Środowiska w Warszawie, Pl. Bankowy 2, XIV piętro, pokój 1409
l  pocztą na adres Urząd  m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
Rozliczenie dotacji

Dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej można przystąpić do zakupu urządzeń i rozpoczęcia prac montażowych. Termin zakończenia ujęty jest w umowie. Po zakończeniu prac należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji na montaż systemów małej retencji, którego wzór również dostępny jest na stronie Urzędu.
Należy do niego dołączyć:
l  protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający, że inwestycja została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa;
l  zdjęcia dokumentujące etapy realizacji inwestycji;
l  oryginały faktur i/lub rachunków za zakup sprzętu i realizację usług instalacyjnych.

W Dom i Woda znajdziesz systemy i darmowe doradztwo w doborze odpowiedniego systemu zagospodarowania wody deszczowej.


W naszym sklepie znajdziesz szereg rozwiązań ekologicznych dedykowanych do domu i ogrodu. Posiadamy profesjonalne:
Oferujemy wszelkie niezbędne akcesoria, które pomagają optymalizować wykorzystanie zainstalowanych systemów tak, aby inwestycja charakteryzowała się szybką stopą zwrotu.

Jednak to nie wszystko...
W Dom i Woda otrzymasz bezpłatną analizę nieruchomości, jej lokalizacji, wielkości dachu, powierzchni zabudowanej i rocznej sumy opadów, na podstawie której zaprezentujemy Ci opcje najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom.
Ponieważ działamy kompleksowo, stworzyliśmy także sieć profesjonalnych firm montażowych. Przekażemy Ci kontakt do tych z Twojego regionu. Specjaliści zadbają, by instalacja przebiegała zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującym prawem budowlanym. Dla Twojego spokoju i wygody.

Na naszym blogu możesz poczytać więcej o regulaminie i o zasadach programu Moja Woda Tutaj przeczytasz więcej ...
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy