5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki w Zielonce

Opublikowano dnia 20-08-2020

DOM I WODA - dofinansowanie Zielonka k. Warszawy

Dofinansowanie do deszczówki Zielonka

Chociaż ostatnio głośno jest o programie MOJA WODA, niektóre z gmin i miast realizują własne przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu wód w na swoich terenach. Jednym z nich jest miasto Zielonka k. Warszawy, które zdecydowało się niezależnie na dofinansowanie do deszczówki dla mieszkańców.

 

Trzeba się jednak spieszyć, bo nabór wniosków jest tylko do końca miesiąca tj. do 31 sierpnia 2020 r. .

 

Zainteresowany dofinansowaniem do deszczówki Zielonka?

 

Poznaj szczegóły….

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do deszczówki Zielonka?

Programem objęci są właściwie wszystkie grupy z terenu miasta.

 

Jeśli chodzi o bezpośrednich beneficjentów, to wnioski składać mogą:

l  osoby fizyczne

l  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

l  osoby prawne

l  wspólnoty mieszkaniowe

l  jednostki sektora finansów publicznych (gminne osoby prawne)

Jakie inwestycje obejmuje program?

Gminny Program Gromadzenia Wody przewiduje zwrot części kosztów na zakup i montaż:

l  naziemnych, przydomowych zbiorników na deszczówkę i wody roztopowe pod warunkiem, że są częścią mikroinstalacji wodnej tj. są podłączone do systemów zbierania wody np. rynien

l  podziemnych, przydomowych zbiorników na deszczówkę i wody roztopowe spełniające ten sam warunek (wymieniony w punkcie powyżej)

l  ogrodów deszczowych również pod warunkiem, że będą stanowić część mikroinstalacji wodnej

l  oczka wodnego - jako część mikroinstalacji wodnej

l  przewodów doprowadzających i odprowadzających wody opadowe - będące, tak jak powyższe rozwiązania, częścią mikroinstalacji wodnej

l  systemów rozsączających i nawadniających, które muszą być częścią mikroinstalacji oraz być podłączone do zbiorników na wodę opadową


Dofinansowanie do deszczówki Zielonka - dodatkowe warunki

Największe ograniczenia dotyczą przede wszystkim naziemnych zbiorników na wody opadowe. W tym wypadku - podobnie, jak w programie MOJA WODA, dofinansowanie do deszczówki Zielonka obejmuje inwestycje o pojemności minimum 2000 litrów. 

To niekorzystna wiadomość dla tych mieszkańców, którzy  liczyli na program MOJA WODA i jeszcze w maju lub w czerwcu kupili małe zbiorniki na wodę opadową. Ta inwestycja nie zostanie objęta i tym programem

 

I jeszcze jeden istotny warunek - dofinansowanie dotyczy tylko inwestycji jeszcze nie rozpoczętych. Kwalifikowane będą tylko koszty poniesione po dacie podpisania umowy z Urzędem Miasta Zielonka

 

Jaką wysokość dofinansowania przewiduje program?

Beneficjenci mogą uzyskać zwrot 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:

2 500,00 zł na nieruchomość – w przypadku, gdy wnioskującym jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca;

5 000,00 zł na nieruchomość – w przypadku, gdy wnioskującym jest wspólnota mieszkaniowa lub osoba prawna.

 

Czy kwoty te są wystarczające?

Jeśli chodzi o zbiorniki naziemne - w zupełności. Mając na uwadze wysokość zwrotu w ramach dofinansowania do deszczówki Zielonka, warto zastanowić się nad zbiornikiem, który dodatkowo dzięki swojemu wykończeniu stanowić będzie ozdobę Twojego ogrodu.

Polecamy Ci np. takie rozwiązanie:

https://www.domiwoda.pl/p228,zestaw-zbiornik-kolumnowy-2000-2m3-litrow-plus-akcesoria.html

Kiedy i gdzie należy składać wnioski?

Uwaga - kto pierwszy, ten lepszy. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia (liczy się data wpływu do Urzędu). Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Zielonka będzie można składać w terminach 03-31 sierpnia 2020 r.

W przypadku wcześniejszego wykorzystania przeznaczonych środków, pozostałe wnioski złożone w wyznaczonym terminie trafią na tzw. listę rezerwową. Będą rozpatrywane w przypadku, gdyby część wniosków wcześniejszych nie została zaakceptowana i zwolniła się kwota przeznaczona na dofinansowanie.

 

Dokumenty trzeba złożyć w Urzędzie Miasta Zielonka:

ul. Lipowa 5

05-220 Zielonka,

 

Można też złożyć za pośrednictwem ePUP, posiadając przynajmniej profil zaufany.

 

Uwaga: wnioski przesłane drogą elektroniczna w postaci wiadomości email nie będą rozpatrywane.

Wykaz dokumentów

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o dofinansowanie zgodnie z opracowanym wzorem. Wniosek dostępny jest między innymi na stronie Urzędu Gminy lub możesz kliknąć w poniższy link:

https://www.zielonka.pl/aktualnosc-3937-program_dotacyjny_na_zbiorniki_na.html

 

Jednak lista dodatkowych dokumentów jest nieco dłuższa:

 

l  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (wzór dostępny na stronie UM Zielonka)

l  Zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji - dotyczy to w szczególności wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości posiadających więcej niż jednego właściciela (Wzór dostępny na stronie Urzędu)

l  Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta ostatecznego - w przypadku, gdy Beneficjent właściwy wyznacza reprezentanta to dokonania formalności

l  Oświadczenie o realizacji inwestycji poza inwestycjami drogowymi, mieszkaniowymi, usługowymi i przemysłowymi (wzór dostępny na stronie UM Zielonka)

l  Oświadczenie o realizacji zadania bez udziału źródeł spoza gminy (program warunkuje zakaz tzw. podwójnego finansowania)

l  Oświadczenie VAT - dotyczy przedsiębiorców i osób prawnych

l  Wszystkie zaświadczenia i informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy przedsiębiorców.

Wszystkie wzory powyższych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu:

https://www.zielonka.pl/aktualnosc-3937-program_dotacyjny_na_zbiorniki_na.html

Jak wygląda rozliczenie?

Po złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania Urząd wezwie Cię do uzupełnienia braków, albo odrzuci lub zaakceptuje wniosek.

 

W przypadku akceptacji, podpisana zostaje umowa. I dopiero w tym momencie możesz rozpocząć inwestycję. Musi zostać zakończona do 31 października 2020 r. i tylko wydatki poniesione do tego czasu (od momentu podpisania umowy) będą traktowane jako koszty kwalifikowane.

 

Aby uzyskać zwrot kosztów, będziesz zobowiązany do złożenie wniosku o rozliczenie dotacji (również dostępny na stronie Urzędu):

https://www.zielonka.pl/aktualnosc-3937-program_dotacyjny_na_zbiorniki_na.html

w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji, ale nie później niż do 30 listopada 2020 r. 

Do wniosku należy dołączyć:

        oryginały faktur lub rachunków wykonawcy lub dostawcy inwestycji,

        dokumentację fotograficzną (minimum 5 zdjęć) przedstawiającą poszczególne etapy inwestycji.

 

WAŻNE: Inwestycja objęta dofinansowaniem musi być utrzymywana przez 3 najbliższe lata.

 

Informacje dodatkowe dotyczące programu na dofinansowanie do deszczówki Zielonka

 

Więcej szczegółów możesz znaleźć w:

l  Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielonka: ul. Lipowa 5 , 05-220 Zielonka,

l  pod numerem telefonu: 22 761 39 19/225.

A na koniec ciekawostka

Program w tym roku jest dość krótki, jednak przewiduje się jego wznowienie. Zgodnie z założeniami w kolejnych latach wnioski o dofinansowanie do deszczówki Zielonka będzie można składać od 01 marca do do 31 maja każdego kolejnego roku kalendarzowego.


DOM i WODA przygotuje wniosek za Ciebie


Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku na dofinansowanie do deszczóki Zielonka?
Nie czujesz się pewny w sprawach formalnych i dokumentacji?
Jesteśmy dla Ciebie. Wypełnimy za Ciebie całą dokumnetację.  A na Tobie spocznie jedynie jej podpisanie i dostarczenie do stosownego urzędu. 

Koszty opracowania:

- 150,00 zł brutto - osoby fizyczne

- 399,00 zł netto  - przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia i fundacje

Zachęcamy do kontaktu z naszą specjalistką ds. dotacji pod bezpośrednim numerem telefonu 664 664 999
 

Nie wiesz, jaki zbiornik wybrać - pomożemy za darmo

Skontaktuj się z nami, jeśli tylko masz wątpliwości, który zbiornik na wodę deszczową będzie dla Ciebie najlepszy. Obecnie istnieje wiele rozwiązań. Producenci prześcigają się w propozycjach, nic dziwnego zatem, że w tym gąszczu ofert łatwo się pogupić. Tymczasem dobór odpowiedniego rozwiazania jest kwestią priorytetową. Dlatego nie zdawaj się na przypadek. 

Dobierzemy dla Ciebie zbiornik, całkowicie za darmo.
Napisz do nas na adres:
 bok@domiwoda.pl

W wiadomości podaj rodzaj inwestycji, imię i nazwisko i miejscowość, np. „Zapytanie - zbiornik naziemny - p. Jan Kowalski, Żabia Wola”.

Następnie odpowiedz na poniższe pytania:

- jaka jest powierzchnia dachu z jakiej będzie zbierana deszczówka?

- jaka jest orientacyjna powierzchnia do podlewani?

- Ile jest rur spustowych?

Na końcu podan numer kontaktowy. 


Na adres email otrzymasz naszą odpowiedź z dopasowanymi rozwiązaniami. 
Aby ułatwić Ci dalszą drogę, podpowiadamy, że współpracujemy też z instalatorami z całej Polski, którzy mogą zająć się wykonaniem inwestycji.   Skontaktuj się tylko z nami telefonicznie, a znajdziemy dla Ciebie profesjonalistę w Twoim regionie. 

 


Galeria

Pozostałe wpisy