5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dotacje do deszczówki Sopot 2022r

Opublikowano dnia 10-09-2020
Dofinansowanie do deszczówki Sopot


Władze nadmorskich miast wiedzą, jak ważne jest dbanie o klimat - nie tylko w przenośni, ale też dosłownie. W ich przypadku to kapitał, inwestycja, która przyciąga turystów. A klimat niejedno ma oblicze. Ma też swoją codzienną odsłonę. Dlatego Urząd Miasta Sopotu namawia mieszkańców do dbania o przyrodę i klimat miasta. Od 2011 roku miasto dofinansowuje inwestycje sopocian, które zmierzają do poprawy ekologicznej miasta.W ramach tego projektu można jeszcze składać wnioski m.in. na dofinansowanie do deszczówki Sopot. Czekamy rozpoczęcie programu w 2022r.
 
 Program jest ciekawą alternatywą dla ogólnopolskiego programu MOJA WODA. 
Wnioski przyjmowane będą do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel. Warto się zatem spieszyć.
 
Zainteresowany?
 
Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze szczegóły.
 

Dla kogo dofinansowanie do deszczówki w Sopocie?

Jeśli chodzi o bezpośrednich beneficjentów, to wnioski składać mogą:

l  osoby fizyczne

l  osoby prawne

l  przedsiębiorcy

l  wspólnoty mieszkaniowe

l  jednostki sektora finansów publicznych (gminne lub powiatowe osoby prawne)

 

Jakie inwestycje obejmuje program?

Ma on na celu poprawę warunków klimatycznych oraz zminimalizowania konsekwencji zmian klimatycznych. Dofinansowanie do deszczówki Sopot jest tylko jedną z możliwości i przewiduje zwrot części kosztów na zakup i montaż:       

l  systemów drenażowych

l  systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej w granicach własnej nieruchomości;

UWAGA: Realizację inwestycji możesz rozpocząć, dopiero gdy złożysz wniosek o przedmiotową dotację. Wcześniejsze wydatki nie będą brane pod uwagę

 

Jaką kwotę zwrotu przewiduje program?

W przypadku realizacji tych inwestycji władze miasta Sopotu przewidują wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

l  1 000,00 zł na jeden budynek jednorodzinny;

l  5 000,00 zł na jeden budynek wielorodzinny

 

Czy to wystarczy?

 

Jeśli chodzi o zbiorniki naziemne - w zupełności. Mając na uwadze wysokość zwrotu w ramach dofinansowania do deszczówki Sopot zwłaszcza dla zabudowy jednorodzinnej. Polecamy Ci np. takie rozwiązania:

 

 

Zbiornik naziemny na deszczówkę KOLUMNA 1000 litrów- zestaw  z kranikiem , zbieraczem, zaworem

 

Jeśli wolisz coś mniejszego, proponujemy eleganckie zbiorniki o klasycznym wzornictwie

Zbiornik AMFORA

 Dofinansowanie do deszczówki Sopot - Kiedy i gdzie należy składać wnioski?

Wniosek na dofinansowanie do deszczówki Sopot możesz złożyć do 31 marca każdego roku, w którym przewidziana jest inwestycja. Gdy po tym terminie urząd będzie miał wolne środki, będzie nadal przyjmował wnioski. Tak jest właśnie w tym roku.

 

Zatem nie czekaj…

 

Dokumenty musisz złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Prezydenta Miasta Sopotu, ale za pośrednictwem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, który jest odpowiedzialny za realizację programu.

Adres:

Kancelaria Urzędu Miasta Sopotu

ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

81-704 Sopot

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dofinansowanie do deszczówki Sopot?

Lista nie jest aż tak długa:

l  wniosek zgodnie ze wzorem opracowanym przez Urząd Miasta Gminy Sopotu (wraz ze wszystkim oświadczeniami, które stanowią integralną część wniosku)

l  charakterystyka zadania - wyczerpujący opis planowanego przedsięwzięcia;

l  wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy - obejmujący wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do finansowania ze środków Gminy Miasta Sopotu;

l  kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność lub tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem

Wspólnoty mieszkaniowe muszą dołączyć stosowną uchwałę.

Natomiast przedsiębiorcy otrzymują dotacje w ramach wsparcia de minimis, dlatego do wniosku muszą dołączyć:

l  oświadczenie na temat wszelkiej pomocy de minimis  otrzymanej w czasie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się w Biurze Informacji Publicznej:

https://bip.sopot.pl/a,17002,zasady-udzielania-i-rozliczania-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-sopotu-na-dofinanso.html

 

Jak wygląda rozliczenie?

Urząd rozpatruje wniosek. Może go odrzucić, zaakceptować lub poprosić o uzupełnienie.

 

UWAGA: Decyzja Urzędu jest ostateczna. Nie możesz się od niej odwołać.

 

W przypadku akceptacji podpiszesz umowę i od tego momentu będziesz mógł przystąpić do realizacji.

Wykonanie możesz zlecić lub wykonać pracę samodzielnie, co przy montażu naziemnych zbiorników na deszczówkę jest wskazane, bo jest tańszym rozwiązaniem. A instalacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

 

Po zakończeniu inwestycji składasz stosowne dokumenty w celu rozliczenia przedsięwzięcia. Termin i rodzaj dokumentów określa umowa.

Tam też znajdują się informacje o dacie rozliczenia inwestycji.

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO DESZCZÓWKI OD DOM I WODA 

Jeśli jednak nie czujesz się na siłach przebrnąć przez dokumentację samodzielnie, chętnie Ci w tym pomożemy. Przygotujemy za Ciebie wniosek, dobierzemy odpowiedni produkt i polecimy instalatora. 
Koszt przygotowania wniosku wraz z pełną dokumentacją
- 150,00 zł brutto - jeśli jesteś osobą fizyczną
- 399,00 zł netto - dla przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, osób prawnych, stowarzyszeń i fundacji.


Skontaktuj się z nami:

email: bok@domiwoda.pl
tel. : 533 327 679 (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00)

  

PROFESJONALNA POMOC W DOBORZE ZBIORNIKÓW NA WODĘ OD DOM I WODA - GRATIS


Dobór odpowiedniego zbiornika na wodę może być problemem, zwłaszcza w przypadku gdy mowa o podziemnych beczkach na gromadzenie wody opadowej. Wymaga analizy wielu parametrów. 
Nie czujesz się na siłach, aby podjąć się tego samodzielnie?
Od tego jesteśmy my.
Całkowicie bezpłatnie otrzymasz od nas pomoc w doborze odpowiedniego zbiornika. 
Już teraz wyślij nam widomość na adres bok@domiwoda.pl z odpowiedziami na poniższe pytania: 

1. Jaka jest powierzchnia dachu, z której zbierana będzie deszczówka?
2. Jaka jest oreintacyjna powierzchnia do podlewania?
3. Jaka jest liczba rur spustowych?

W tytule widomości prosimy o podanie rodzaju inwestycji, imienia i nazwiska oraz miejscowości. W wiadomości natomiast numer telefonu, który ułatwi kontakt przy ewentualnych pytaniach. 


Szacunkowe koszty prześlemy drogą mailową. Będą one niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku o dotację.

 

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy