dotacja na deszczówkę warszawa, dotacja na deszczówke warszawa, dotacja na deszczowke warszawa, dofinansowania na deszczówkę w Warszawie
5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dotacje do deszczówki Warszawa na 2021r.

Opublikowano dnia 07-10-2020

Dofinansowanie do deszczówki Warszawa

 

Już od 01 września 2020 r. mieszkańcy Warszawy mają szansę uzyskać finansowe wsparcie z Biura Ochrony Środowiska. Ruszył programem na dofinansowanie do deszczówki Warszawa.  Zatem przed mieszkańcami stolicy otwiera się kolejna szansa na otrzymanie zwrotu części kosztów na zakup i montaż między innymi naziemnych i podziemnych zbiorników na wodę.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Usiądź wygodnie i czytaj dalej. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje.

Zaczynamy.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do deszczówki Warszawa

Beneficjentami końcowymi mogą być:

l  osoby fizyczne

l  osoby prawne

l  wspólnoty mieszkaniowe

l  przedsiębiorstwa

l  jednostki sektora finansowów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Warunkiem składania wniosku i otrzymania dofinansowania do deszczówki Warszawa jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością w zakresie przeprowadzanej inwestycji.

 

Dofinansowanie do deszczówki Warszawa - na co otrzymasz dotacje

Program przewiduje zwrot kosztów zakupu i montażu urządzeń do gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej i roztopowej w miejscu jej gromadzenia się. Możesz zatem ubiegać się o finansowe wsparcie na instalację:

l  naziemnego zbiornika na wodę deszczową

l  podziemnego zbiornika na wodę deszczową

l  systemu retencyjnego

Ale…

UWAGA: Zwrot kosztów dotyczy tej inwestycji, którą rozpoczęto dopiero po podpisaniu stosownej umowy z Biurem Ochrony Środowiska. 

 

Jaką kwotę otrzymasz z dofinansowania do zbierania deszczówki w Warszawie ?

Trzeba przyznać, że Biuro Ochrony Środowiska przychylnie patrzy na tych mieszkańców, którzy dbają o środowisko. W ramach programu na dofinansowanie do deszczówki Warszawa dostaniesz zwrot 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

l  4000,00 zł - jeśli jesteś osobą fizyczną

l  10 000,00 zł - jeśli jesteś osobą prawną, przedsiębiorcą lub wspólnotą mieszkaniową.

Natomiast dla ostatniej grupy - jednostek sektora finansów publicznych - nie przewidziano limitu kwotowego. Mogą one ubiegać się o zwrot do 80% poniesionych wydatków bez względu na ostateczny koszt inwestycji. 

 

Jakie dokumenty należy złożyć

W pierwszym etapie tj.  wnioskując o dofinansowanie, składasz:

l  Wniosek o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały  

Możesz go pobrać tutaj

 

l  zgodę właściciela/współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji - dotyczy to osób, które nie są właścicielami nieruchomości, są jej współwłaścicielami, jak ma to miejsce przy wspólnotach mieszkaniowych

l  oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej - w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce.

l  formularz pomocy de minimis w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem.

Wszystkie wzory dostępne są na stronie Biura Informacji Publicznej, kliknij i przejdź

 

Kiedy i gdzie należy składać wnioski na dofinansowanie do deszczówki Warszawa

Biuro Ochrony Środowiska powołało swój program Uchwałą nr  XIX/487/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej .

http://wde.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/akt.pdf

Zgodnie z założeniami program będzie cykliczny, a wnioski należy składać od 01 września do 30 marca kolejnego roku.  Oznacza to, że ruszył nabór wniosków i skończy się w marcu 2021 r. Inwestycje, które otrzymają pozytywną odpowiedź muszą zostać przeprowadzone i rozliczone do końca 2021 r.

Uchwała zakładała składanie stosownej dokumentacji osobiście w Biurze Ochrony Środowiska, jednak ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną na stronie Biura www.zielona.um.warszawa.pl przeczytać można o zmianie tego zapisu:

Wnioski należy:

l  złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy (dowolnej)

l  przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawa

Biuro Ochrony Środowiska

ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

UWAGA: W przypadku ograniczonego budżetu liczy się data wpływu dokumentów, zatem warto się pospieszyć. Zwłaszcza, że wnioski nierozpatrzone, nie przechodzą na kolejną edycję programu. 

 

Kolejne kroki

Procedura jest dość prosta.

Krok 1 - Złożenie wniosku

Krok 2 - Rozpatrywanie dokumentacji przez Biuro Ochrony Środowiska

Krok 3 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji / Informacja o odrzuceniu lub akceptacji wniosku

Krok 4 - W przypadku akceptacji, podpisanie Umowy pomiędzy Beneficjentem a Biurem Ochrony  Środowiska (UWAGA - aby otrzymać dofinansowanie do deszczówki Warszawa możesz przystąpić do realizacji dopiero od momentu podpisania Umowy )

Krok 5 - Przeprowadzenie inwestycji

Krok 6 - Złożenie pisemnego rozliczenia 

Krok 7 - Weryfikacja poniesionych nakładów oraz zwrot kosztów

 

Rozliczenie dofinansowania do deszczówki Warszawa - informacje dodatkowe

O ile krok 1 już omówiliśmy, a kroki 2-5 nie wymagają wyjaśnienia, o tyle powiemy kilka słów odnośnie rozliczenia inwestycji tj. kroku nr 6.

Przede wszystkim w Umowie zawarty zostanie termin złożenia dokumentacji potwierdzającą jej przeprowadzenie. Nie będzie on jednak dłuższy niż do 30 listopada 2021 r.

Zobligowany będziesz do przedłożenia:

l  dokumentu potwierdzającego realizację np. kopię protokołu odbioru

l  oryginału faktury na zakup i instalację

l  dokumentacji fotograficzną

I teraz najistotniejsza część:

 

Wypłata środków

Biuro Ochrony Środowiska zwróci Ci część kosztów kwalifikowanych w ciągu 21 dni od momentu ich akceptacji. Kwotę otrzymasz na konto bankowe wskazane we wniosku.

Wszelkie informacje na temat dofinansowania do deszczówki Warszawa dostępne są na stronie Biura Informacji Publicznej. Można również je uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska. Jednak ze względu na pracę w trybie nadzwyczajnym, do 16 marca 2021 r. możliwy jest tylko kontakt telefoniczny pod numerami 22 44-32-519, 22 44-32-577, 22 44-32-586, 22 44-32-574, 22 44-32-572

 

Może chcesz pomocy?

Nie jesteś pewny, jaki system zbierania wody opadowej będzie dla Ciebie najlepszy?

Nie wiesz, jakie masz opcje?

Wahasz się ze złożeniem wniosku, bo brakuje Ci wiedzy, ile wynieść może inwestycja?

Nic nie szkodzi. Pomożemy Ci.

Skontaktuj się z nami, a podpowiemy, które zbiorniki spełnią Twoje oczekiwania. Pokażemy różne rozwiązania. A jeśli zdecydujesz się na podziemny zbiornik na deszczówkę, znajdziemy dla Ciebie doświadczonego instalatora.

Zapraszamy:

adres email: bok@domiwoda.pl

telefon: 533 327 679 (poniedziałek-piątek w godzinach 08:00 - 16:00)

 

Nie tylko MOJA WODA

Program MOJA WODA Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej odniósł sukces, a środki wyczerpano przed jego zakończeniem, mimo że budżet na był dość spory. To pokazało, jak ogromne zapotrzebowanie jest obecnie na tego typu przedsięwzięcia. Dotyczy to w szczególności dużych miejscowości, gdzie problem suszy i złej retencji wód opadowych jest najbardziej dotkliwy. Dobrze zatem, że mieszkańcy Warszawy mają kolejną szansę na walkę z nim.

Galeria

Pozostałe wpisy